התקדמות נושא :

Present  Simple – Negative

הווה פשוט – בשלילה

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart  💖 !

We Don't Talk Anymore - Charlie Puth

We don't talk anymore, we don't talk anymore

 אנחנו לא מדברים יותר, אנחנו לא מדברים יותר

We don't love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

I just heard you found the one you've been looking

אני רק עכשיו שמעתי שמצאתי את האחד שחיפשת

You've been looking for

שחיפשת

I wish I would have known that it wasn't me

הלוואי הייתי יודע שזה לא אני

'Cause even after all this time I still wonder

 כי אפילו אחרי כל הזמן הזה אני עדיין תוהה    

Why I can't move on

למה אני לא יכול להתקדם הלאה     

Just the way you did so easily

כמו שאת עשית בקלות

Don't wanna know

 לא רוצה לדעת

What kind of dress you're wearing tonight

איזו שמלה את לובשת הלילה  

If he's holding onto you so tight

אם הוא מחזיק אותך כל כך חזק  

The way I did before

כמו שאני הייתי עושה פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should've known your love was a game

הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can't get you out of my brain

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it's such a shame

זו כזאת בושה

That we don't talk anymore

שאנחנו לא מדברים יותר

We don't talk anymore

אנחנו לא מדברים יותר

We don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don't love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

 

I just hope you're lying next to somebody

אני פשוט מקווה שאת שוכבת ליד מישהו

Who knows how to love you like me

שיודעת לאהוב אותך כמו שאני

There must be a good reason that you're gone

חייבת להיות סיבה טובה לכך שאתה נעלם

Every now and then I think you

מידי פעם אני חושבת שאתה

Might want me to come show up at your door

אולי תרצה שאני אופיע בדלת שלך

But I'm just too afraid that I'll be wrong

אבל אני פשוט יותר מידי מפחדת שאני אטע

Don't wanna know

לא רוצה לדעת

If you're looking into her eyes

אם אתה מסתכל אל תוך עיניה

If she's holding onto you so tight the way I did before

אם היא מחזיקה אותך כל כך חזק  כמו שאני הייתי פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should've known your love was a game

הייתי צריכה לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can't get you out of my brain

עכשיו אני לא מצליחה  להוציא אותך ממוחי

Oh, it's such a shame

זו כזאת בושה

That we don't talk anymore (We don't, we don't)

שאנחנו  לא מדברים

We don't talk anymore (We don't, we don't)

אנחנו לא מדברים יותר

We don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don't love anymore (We don't, we don't)

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for? (We don't, we don't)

מה כל זה היה בשביל

Oh, We don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר  כמו פעם

Like we used to do

כמו שהיינו פעם

 

Don't wanna know

לא רוצה לדעת

What kind of dress you're wearing tonight

איזו שמלה את לובשת הלילה  

If he's holding onto you so tight

אם הוא מחזיק אותך כל כך חזק  

The way I did before

כמו שאני הייתי עושה פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should've known your love was a game

 הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can't get you out of my brain

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it's such a shame

זו כזו בושה

That we don't talk anymore

שאנחנו לא מדברים יותר

We don't talk anymore

אנחנו לא מדברים יותר

We don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר  כמו פעם

We don't love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

Don't wanna know

לא רוצה לדעת

What kind of dress you're wearing tonight (Oh)

איזו שמלה את לובשת הלילה

If he's holding onto you so tight (Oh)

אם הוא מחזיק אותך כזה חזק

The way I did before

 כמו שאני הייתי עושה פעם

(We don't talk anymore)

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should've known your love was a game (Oh)

הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can't get you out of my brain (Woah)

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it's such a shame

זו כזו בושה

That we don't talk anymore

We don't talk anymore

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

On the basis of what we've learned from the song, lets make new sentences. Below are some verbs that we can use to practice.

Dance

לרקוד   

Play   

לשחק  

Study

ללמוד

Talk     

לדבר    

Work

לעבוד

 1. אנחנו לא מדברים יותר.  We don't talk anymore
 2. אנחנו לא לומדים יותר. ________________
 3. אנחנו לא משחקים יותר. _______________
 4. אנחנו לא רוקדים יותר. ________________
 5. אנחנו לא עובדים יותר. ________________

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

Great! On the basis of what we've learned, let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentences.  

 

תזכורת קטנה: אנחנו משתמשים במילה doesn't בגוף, שלישי, יחיד והפועל ולא מוסיפים s לפועל (זה נבלע בתוך המילה doesn't )

A quick reminder:  We use “doesn’t” in the  3rd person, singular, and the verb does not receive an “s.”  (It gets swallowed in the “doesn’t.”)

(singular – יחיד)

To Talk

(plural – רבים)

1)I don’t talk        

 

1) We don’t talk   

2) You don’t talk    

 

2) You don’t talk  

3) S/he doesn’t talk

       It doesn’t talk

 

3) They don’t talk 

00:00
00:00
 • We don't 00:00

אנחנו לא מדברים עברית. אנחנו מדברים אנגלית.

We don't speak Hebrew. We speak English!

00:00
00:00
 • Borris doesn't 00:00

בוריס לא מדבר איטלקית. הוא מדבר יפנית.

 Borris doesn't speak Italian. He speaks Japanese!

00:00
00:00
 • They don't 00:00

הם לא לומדים עברית. הם מדברים אנגלית.

They don't study Hebrew. They study English!

00:00
00:00
 • Shasha studies 00:00

שאשה לא לומדת גרמנית. הם לומדת ידיש.

Shasha doesn't study German. She studies Yiddish!

00:00
00:00
 • dance 00:00

שרה ודוד לא רוקדים ביום. הם רוקדים בלילה.

Sarah and David don't dance in the day. They dance at night.

00:00
00:00
 • Shira dances 00:00

שירה לא רוקדת בבית. היא רוקדת במסיבות.

Shirah doesn't dance at home. She dances at parties.

00:00
00:00
 • I don't 00:00

אני לא משחק טניס. אני משחק כדורגל. 

I don't play tennis. I play soccer.

00:00
00:00
 • Michael doesn't 00:00

מיכאל לא משחק בייסבל. הוא משחק גולף.

Michael doesn't play baseball. He plays golf.

00:00
00:00
 • hardly work 00:00

הם לא עובדים קשה. הם בקושי עובדים!

They don't work hard. They hardly work.

00:00
00:00
 • Adam doesn'tr 00:00

אדם לא עובד בקיבוץ. הוא עובד בנו-פארם.

Adam doesn't work on the farm. He works in New Pharm.

00:00
00:00
 • We don't talk audio 00:00

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Talk  

לדבר

Move

לזוז

Dress

להתלבש  

Know

לדעת

Get

להשיג   

Hope

לקוות    

Want  

לרצות   

Hold

להחזיק

Look   

להסתכל/נירא

Find

לחפש/למצוא

Time

זמן

dress

שימלה

Game

משחק

Brain

שכל

Shame

בושה

Reason

סיבה

Door

דלת

Easy

קל

Tight

לחוץ

Afraid

מפחד

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Move

לזוז

Know

לדעת

Talk

לדבר

Want

לרצות

Look

להסתכל / נירא

Get

להשיג

Hold

להחזיק

Find

לחפש / למצוא

Dress

להתלבש

Hope

לקוות

שם עצם

Nouns

Time

זמן

Reason

סיבה

Dress

שימלה

Brain

שכל

Door

דלת

Game

משחק

Shame

בושה

שם תואר

Adjectives

Afraid

מפחד

Tight

לחוץ

Easy

קל

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
 • 5% brain 00:00

Everybody knows that you only use 5% of your brain.

כולם יודעים שאתה משתמש רק 5% של המוח שלך.

00:00
00:00
 • move movie 00:00

If he doesn't move his big head, we won't see the movie.

אם הוא לא יזיז את הראש הגדול שלו, לא נראה את הסרט.

00:00
00:00
 • move it 00:00

Move it or lose it brother!

תזיז אותו או לאבד אותו אחי!

00:00
00:00
 • get joke 00:00

He doesn't get the joke!

הוא לא מבין את הבדיחה.

00:00
00:00
 • fat farmer 00:00

Frank is afraid to find the fat farmer.

פראנק מפחד למצוא את האיכר השמן.

00:00
00:00
 • find time 00:00

If Donald doesn't find the time to help us, we're in big trouble.

אם דונלד לא מוצא את הזמן לעזור לנו, אנחנו בצרות גדולות.

00:00
00:00
 • action 00:00

It's easy to talk. I want some action!

קל לדבר. אני רוצה אקשין!

 
00:00
00:00
 • tight dress 00:00

Oh my, the dress is too tight on me.

אוי וי, השימלה יותר מדי צמודה אלי.

00:00
00:00
 • no shame 00:00

He dresses like a guy from the '50's. He has no shame.

הוא מתלבש כמו בחור משנות החמישים. אין לו בושה.

! You did it

הצלחתם

הדרך היחידה לשמור על הבריאות שלך היא לאכול את מה שאתה לא רוצה, לשתות מה שאתה לא אוהב, ולעשות מה שאתה לא באמת רוצה לעשות.

The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you don't really want to do.

לצחוק על סבא


ג'ון: "סבא שלי בן 98, והוא אפילו לא משתמש במשקפיים".
ג'ק: "וואו, זה מדהים!"
ג'ון: "כן, הוא שותה ישר מהבקבוק".

משחק מילים: glasses – גם (כוס) סכוכית וגם משקפיים.

Grandpa joke

 

John: "My grandpa is 98 years old, and he doesn't even use glasses."
Jack: "Wow, that is incredible!"
John: "Yep, he drinks straight from the bottle."

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב

כתיבת תגובה

×

עגלת קניות

Close Panel