התקדמות נושא :

Present Progressive and Present Simple

הווה מתמשך/עכשוי

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Sugar - Maroon 5

December 6, 2014, and we’re going to drive across L.A. and hit every possible wedding we can. It’s going to be awesome. And we’re late… Let’s do it!

6 בדצמבר 2014, ואנחנו הולכים לעבור את LA  (לוס אנג’לס) על מנת להיות בכל חתונה אפשרית. זה הולך להיות מדהים. ואנחנו מאחרים… בוא נעשה את זה!

 

I’m hurting, baby, I’m broken down

כואב לי, מתוקה, אני שבור

I need your loving, loving, I need it now

אני צריך את אהבתך, אני צריך את זה עכשיו

When I’m without you

כאשר אני בלעדיך

I’m something weak

אני משהו חלש

You got me begging

יש לך אותי מתחנן

Begging, I’m on my knees

מתחנן, אני על הברכיים שלי

 

I don’t wanna be needing your love

אני לא רוצה להזדקק לאהבתך

I just wanna be deep in your love

אני רק רוצה להיות עמוק בתוך האהבה שלך

And it’s killing me when you’re away

וזה הורג אותי כשאת לא נמצאת

Ooh, baby

או, מותק,

‘Cause I really don’t care where you are

כי באמת לא אכפת לי איפה את

I just wanna be there where you are

אני רק רוצה להיות שם איפה שאת

And I gotta get one little taste

ואני חייב לטעום קצת

 

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

I’m right here, ’cause I need

אני כאן, כי אני צריך

Little love and little sympathy

קצת אהבה וסימפטיה

Yeah you show me good loving

כן אתה מראה לי אהבה טובה

Make it alright

תעשה שיהיה בסדר

Need a little sweetness in my life

צריך קצת מתיקות בחיי

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

 

My broken pieces

החתיכות השבורות שלי

You pick them up

אתה מרים אותם

Don’t leave me hanging, hanging

אל תשאיר אותי תלוי, תלוי

Come give me some

בואי תני לי קצת

When I’m without ya

כאשר אני בלעדיך

I’m so insecure

אני כל כך חסר ביטחון

You are the one thing

אתה הדבר היחיד

The one thing, I’m living for

דבר היחיד,שבשבילו אני חי

I don’t wanna be needing your love

אני לא רוצה להזדקק לאהבתך

I just wanna be deep in your love

אני רק רוצה להיות עמוק בתוך האהבה שלך

And it’s killing me when you’re away

וזה הורג אותי כשאת לא נמצאת

Ooh, baby

או, מותק,

‘Cause I really don’t care where you are

כי באמת לא אכפת לי איפה את

I just wanna be there where you are

אני רק רוצה להיות שם איפה שאת

And I gotta get one little taste

ואני חייב לטעום קצת

 

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

I’m right here, ’cause I need

אני כאן, כי אני צריך

Little love and little sympathy

קצת אהבה וסימפטיה

Yeah you show me good loving

כן אתה מראה לי אהבה טובה

Make it alright

תעשה שיהיה בסדר

Need a little sweetness in my life

צריך קצת מתיקות בחיי

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

 

I want that red velvet   

אני רוצה את הקטיפה האדומה

I want that sugar sweet

אני רוצה שהסוכר יהיה מתוק

Don’t let nobody touch it

אל תתני לאף אחד לגעת בזה

Unless that somebody’s me

אלא אם כן המישהו הזה הוא אני

I gotta be your man

אני חייב להיות הגבר שלך

There ain’t no other way

אין שום דרך אחרת

‘Cause girl you are hotter than the Southern California Bay

בגלל בחורה את יותר חמה (יפה) מהמפרץ הדרומי של קליפורניה

I don’t wanna play no games

אני לא רוצה לשחק משחקים

I don’t gotta be afraid

אני לא צריך להיות מפוחד

Don’t give all that shy shit

אל תתני לי כל הביישנות הזה

No make up on, that’s my

בלי איפור, זה שלי

Sugar

סוכר

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

I’m right here, ’cause I need

אני כאן, כי אני צריך

Little love and little sympathy

קצת אהבה וסימפטיה

So baby just show me good loving

כן אתה מראה לי אהבה טובה

Make it alright

תעשה שיהיה בסדר

Need a little sweetness in my life

צריך קצת מתיקות בחיי

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

 

I’m right here, ’cause I need

אני כאן, כי אני צריך

Little love and little sympathy

קצת אהבה וסימפטיה

 

Yeah you show me good loving

כן אתה מראה לי אהבה טובה

Make it alright

תעשה שיהיה בסדר

Need a little sweetness in my life

צריך קצת מתיקות בחיי

Your sugar

הסוכר שלך

Yes, please

כן בבקשה

Won’t you come and put it down on me

האם לא תבואי ותניחי את זה עלי

Down on me, down on me

תניחי את זה עלי’, עלי

 Ha ha    חחחחח

 

Thank you guys so much.

תודה רבה לכם

This was the coolest thing ever, ever, ever!

 

זה היה הדבר הכי מגניב אי פעם, אי פעם, אי פעם

SPOKEN ENGLISH

אנגלית מדוברת מתוך השיר

 

I don’t wanna be =   (I don’t want to be…)  אני לא רוצה להיות

I just wanna be =   (I just want to be…)    אני רק רוצה להיות

I gotta get one little taste  = (I got to get…)  אני חייב להשיג

There ain’t no other way = (There isn’t another way)  אין דרך אחרת

בקליפ זה למדנו איך לשאול שאלות וגם למדנו מונחים שונים לבישול.

I don’t wanna be needing your love,

I just wanna be deep in your love.

 עכשיו על בסיס מה שלמדנו, השלימו את הדיאלוג להלן באמצעות המילים בסוגריים להנחות אותכם. עיינו בדוגמה הבאה.

In this clip, we the heard the sentence  

I don’t wanna be needing your love,

I just wanna be deep in your love.

Now based on what we’ve learned, complete the dialogue below using the words in parenthesis to guide you. Look at the example below.

I don’t wanna be…

I just wanna be…

אני לא רוצה ש… אני רק רוצה ש…

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. תרגמו את המשפטים לאנגלית. תומרו אותם בקול רם.

(אפשר לעזר במילים למטה)

Super! Now based on what we’ve learned from the song, lets make new sentences. Translate the sentences to English. Say them out loud! 

(Use the list below for help)

To touch

לגעת

To meet

להיפגש

To beg

להתחנן

To drive across

לעבור

To be late

לאחר

Necessarily

בדווקה

Muscular

שרירי

Healthy

בריא

00:00
00:00
  • old friend 00:00
00:00
00:00
  • Vacation 00:00
00:00
00:00
  • 00:00
00:00
00:00
  • I'm sorry 00:00
00:00
00:00
  • midnight 00:00
00:00
00:00
  • That's all 00:00
00:00
00:00
  • Healthy 00:00
00:00
00:00
  • business meeting 00:00

Wedding Words

מילים (הקשורות) לחתונה

להלן כמה מילים נפוצות הקשורות לחתונות. למדו את המילים היטב ולאחר מכן לקרוא את הדיאלוג.

Below are some common words that are related to weddings. Learn the words and then read the dialogue.

 

Bride

כלה

Groom

חתן

Diamond ring

טבעת יהלום

Wedding ring טבעת קדושים

Proposal

להציע

Engagement אירוסים

Wedding day

יום חתונה

Reception

קבלת פנים

Wedding dress שמלת כלה

Wedding veil

צעיף לכלה

Tuxedo

טוקסידו

Limousine

לימוזינה

Wedding band

להקת חתונות

Wedding cake

עוגת חתונה

Flower girl

ילדת פרחים

Honeymoon

ירח דבש

Maid of honor

השושבינה

Best man

שושבין

bridesmaid השושבינה

Groomsmen

שושבין לחתן

Wedding invitation

הזמנה לחתונה

Save the date

לשמור את התאריך

R.S.V.P.

לאשר הגעה למסיבה

Guest List

רשימת אורחים

Bridal shower

מסיבת כלה

Father of the bride

אבי הכלה

Mother of the bride

אם הכלה

Ring bearer

נושא טבעת

Pop the question

לבקש את ידה לנישואין

Down on one knee

לרדת על הברך

Cold feet

רגליים קרות

Bachelore party מסיבת רווקים

I’m getting married mom!

אני מתחתנת אמא

תקראו את הדיולוג מתחת 2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה.  בהצלחה! 

Read the dialogue below 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  Good Luck!

I’m getting married mom

 

Lisa  :  MOM, I’M GETTING MARRIED!

 

Mom:  Congratulations sweetheart.  This is very exciting news. Do you have a wedding date?

 

Lisa:  Thank you mom.  We don’t know exactly when, but we want to get married in the spring.

 

Mom: That sounds like a good time to get married. Do you know where you want to get married?

 

Lisa:  Yes, there is a beautiful wedding hall overlooking the beach in Santa Monica.

 

Mom:  Sounds lovely. Okay so we need to make a guest list. How many people do you want to invite?

 

Lisa:   Well, I think we want to keep it small and intimate.  We are talking about 500 people.

 

Mom:  Only 500 people between the two of you?

 

Lisa: Not that small.  500 people each Mom. But you know, maybe at the engagement party, only 500 of our closest friends and family are going to come.

 

Mom:  Oh, thank God. That’s much easier. And do you know who you are going to choose for your maid of honor and bridesmaid.  

 

Lisa:  Of course, my best friends from college. I just need to find a wedding dress, a veil, a good makeup artist and some flower girls. Oh yes, and we need to choose a place for our honeymoon.

 

Mom: Well if you wish I still have my old wedding dress and veil.

 

Lisa:  Oh mom, thank you. That is so special. Do you think it is going to fit me?

 

Mom: We can go and take a look. Oh and I am good at putting on makeup.

 

Lisa:  Oh, I love you mom. Thank you.

 

Mom: I love you too. My baby is getting married.

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Drive across

לעבור דרך

Hurt

לכאוב

Need

להצריך

Touch

לגעת

Beg

להתחנן

Pick up

לאסוף

Care

אכפת

Come

לבוא

Put

לשים

Show

להראות

Hang

לתלות

Give

לתת

Taste

לטעום

Wedding

חתונה

Make up

איפור

Sugar

סוכר

Awesome

מדהים

Sympathy

סמפטיה

Deep

עמוק

Weak

חלש

Afraid

מפחיד

Broken

שזור

Late

מאוחר

Sweet

מתוק

Don’t keep me hanging. אל תשאירי אותי באוויר

Test Yourself – תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Taste

It tastes great! Yummy

לטעום

זה טעים.

Need

No need for a needle. I got one

צורך

אין צורך במחט. יש לי אחד

Pick up

He's picking up his pickup truck

לאסוף

הוא אוסף את הטנדר שלו

Put

Pat put the keys it in her purse

לשים

פאט הניחה את המפתחות בארנק שלה

Hurt

It has to hurt if it's to heal

לכאוב

זה צריך לכאוב כדי שזה יתרפא

Beg

Stop begging. It's pathetic

להתחנן

תפסיק להתחנן. זה פתטי

Come

Come on already, we're late

לבוא

בוא כבר, אנחנו מאחרים

Give

Give me my gum. It's not funny

לתת

תן לי את המסתיק שלי. זה לא מצחיק

Drive across

We are driving across town

לנסוע

אנחנו נוסעים דרך העיר

Touch

Don't touch. It's hot

לגעת

אל תיגע. זה חם

Care

Kim cares about the car more than me

אכפת

אכפת לקים על המכונית יותר ממני

Hang

Don't keep me hanging

לתלות

אל תשאיר אותי באוויר

שם עצם

Nouns

Sugar

Honey, can you pass the sugar please

סוכר

מתקה, את יכולה להעביר את הסוכר בבקשה

Make up

Why so much makeup

איפור

למה כל כך הרבה איפור

Wedding

What a wonderful wedding

חתונה

איזו חתונה נפלאה

שם תואר

Adjectives

Deep

Don't dig too deep. You may hit China

סירים

Broken

Hey bro, it's broken, can you fix it

לנסוע דרך

אנחנו נוסעים דרך העיר

Sympathy

I need some sympathy, not symphony

צימר

Afraid

I'm not afraid of anything. BOO

צימר

Awesome

This wedding is awesome

פליירים / עלונים

Weak

I felt very weak this week

פליירים / עלונים

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00

אישה הולכת בחנות כדי להחזיר זוג משקפיים שהיא קנתה עבור בעלה שבוע שעבר.

“מה נראה הבעיה, גבירתי?”

“אני מחזיר את המשקפיים שקניתי לבעלי, הוא עדיין לא רואה את הדברים כמוני”.

A woman walks in a store to return a pair of eyeglasses that she had purchased for her husband a week before.

 

“What seems to be the problem, madam?”

 

I’m returning these glasses I bought for my husband. He’s still not seeing things my way.”

00:00
00:00

ילד שואל את הוריו על מחשב חדש, כי הישן שלו פועל לאט מדי. הוריו אומרים לו שזה לא בתקציב.

נחוש, הילד נכנס למטבח, תופס את המיקרוגל ומעבד מזון, חוזר ומתחיל לחבר את שני המכשירים יחד. הוריו רואים את הילד ושואלים אותו מה הוא עושה.

הוא אומר, “קודם אני בונה את המיקרו-מעבד ואז אני הולך לראות מה עוד יש לנו מסביב”.

A boy asks his parents for a new computer because his old one is running too slow. His parents tell him it’s not in the budget.

 

Determined, the boy goes into the kitchen, grabs the microwave and food processor, comes back and begins attaching the two appliances together. His parents see the boy and ask him what he’s doing.

 

He says, “First I’m building the microprocessor and then I’m going to see what else we got lying around.”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה