התקדמות נושא :

To be or not To be

להיות או  לא להיות

Action

אקשין

צפו, תקשיבו, תלמדו ותצחקו עם ג'רי, קריימר וג'ורעהוראות לימוד

בקליפ הזה, חברתו של ג’ורג’, גוון, נפרדת עם ג’ורג’. היא לא רוצה להגיד למה, אז היא פשוט אומרת לו, “זה לא אתה, זה אני.” ג’ורג’ נעלב כי זה המשפט שהוא משתמש בו כאשר הוא נפרד עם החברות שלו.

Look, Listen, Learn and Laugh with Jerry, Kramer and George

In this clip,  George’s girlfriend, Gwen, is breaking up with George.  She doesn’t want to say why, so she simply tells him, “It’s not you, it’s me.” George is offended because this is the line he uses when he breaks up with his girlfriends.  

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

It's not you, it's me - Seinfeld

Scene 1:

[George and Gwen are at the coffee shop.  Gwen is telling George that she is breaking up with him]

סצנה 1

ג’ורג וגוון בבית קפה.גוון אומרת לג’ורג שהיא נפרדת ממנו .

 

Gwen: I’m sorry George.

אני מצטרת ג’ורג

George:  I don’t understand.  Things were going so great.  What  happened? Something must’ve happened.

אני לא מבין. מה קרה? משהו היה חייב לקרות

 

Gwen:    Look, it’s not you, it’s me.

זה לא אתה זו אני

 

George: You’re giving me, “It’s not you, it’s me” routine? I invented  ‘It’s not you, it’s me.’ Nobody tells me, ‘It’s them, not me.If it’s anybody, it’s me.

את נותנת לי את התסריט “זה לא אתה, זה אני? אני המצאתי את התסריט “זה לא את, זה אני.” אף אחת לא אומרת לי “זה הם, לא אני.” אם זה משהו, זה אני

 

Gwen:    Alright, George, it’s you.

בסדר ג’ורג’, זה אתה

 

George: You’re damn right it’s me.

בודאי שאת צודקת שזה אני

 

Gwen:    Look, I was just trying…

תרא, אני רק נסיתי

 

George:  I know what you were doing.   Nobody does it better than me.

אני יודע בדיוק מה שאת עשית. אף אחת לא עושה את זה יותר טוב ממני

Gwen:     I’m sure you do it very well.  

אני בטוחה שאתה עושה את זה מאד טוב


George:  Yes, well, unfortunately you’ll never get a chance to find out.

כן, ובכן, לצערי, לא תיהיה לך את ההזדמנות  לגלות את זה

 

Scene 2:

[George is at Jerry’s house. He tells Jerry that Gwen broke up with him.]

 סצנה 2

ג’ורג’ בבית של ג’רי. הוא מספר לג’רי שגוון נפרדה ממנו

Seinfeld:  But I thought things were going great.

אבל חשבתי שהכל הלך מצוין

 

George:  Yes, well, so did I.

כן גם אני

 

Seinfeld: Well did she say why?

נו היא אמרה למה

 

George:  No. She tried to give me the ‘It’s not you, it’s me’ routine.  

לא. היא נסתה להגיד לי את הטסרית שזה היא ולא אני

 

Seinfeld:  But that’s your routine.  

אבל זה התסריט שלך

 

George:  Yeah! Well apparently words out.  

כן. כנירא התפרסם הדבר

It is = It’s

המשפט שהודגש בקליפ היה 

“.It’s not you, it’s me”  

 בואו נבין את המשמעות של המילה “is”  ונבנה על זה שיעור. משתמשים ב is כאשר מתשתמשים בפועל To be בהווה פשוט בגוף שלישי יחיד (S/he, it is). משתמשים בו כאשר אנו מתארים משהו, משהיא או דבר.

The sentence that was emphasized in the ckip was 

“It’s not you, it’s me.”

Let’s understand the meaning of the word “is” and build a lesson on it.  is is used when we use the verb “to be” in the present simple, third person singular (S/he, it is). We use it when to describe someone or something.

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

On the basis of what we’ve learned from the song, lets make new sentences.  First learn the concept of pronouns.

GO PRO

Subject PROnouns & Object PROnouns

בזמן שאנו משתמשים בשבעה הכינויים היסודיים Pronouns, צריכים לדעת שיש צורה אחת כאשר הם משמשים כנושאים במשפט וצורה אחרת כאשר הם משמשים כאובייקטים. זה נשמע קשה אבל זה יותר קל ממה שאתם חושבים.

The 7 basic pronouns have one form when they are used as subjects and another form when they are used as objects. Sounds difficult but it’s easier than you think.

הנושא של המשפט עושה את הפעולה (וכמעט תמיד לפני הפעולה). דוגמה: אני אוהב את זה.  (“אני” הוא הנושא)

 האובייקט הוא על מה שהנושא של המשפט מדבר (והוא בעיקר אחרי הפועל). לדוגמה: אני אובה את זה(“זה” הוא האובייקט)

The Subject of the sentence is doing the action (and is almost always right before the action). Example:  I like it.  (I is the subject)

The Object is what the subject is talking about  (and is mainly after the verb). For example: I like it. (“it is the object)

 

Subject Pronoun

Object Pronoun

1

אני I

Me  

2

You       אתה

You

3

He          הוא

Him

4

She        היא

Her

5

It             זה

It

6

We      אנחנו

Us

7

They     הם

Them

 

It’s not you, it’s me!

על בסיס מה שלמדתם, בואו נעשה משפטים חדשים ושימושים. תקראו את המשפטים בקול רם.

Based on what you’ve learned, let’s make new useful sentences. Read the sentences out loud.

00:00
00:00
 • It's not you, it's me 00:00

1. It’s not you, it’s me!

00:00
00:00
 • It's not him, it's her 00:00

2. It’s not him, it’s her!

00:00
00:00
 • It's not us, it's them 00:00

3. It’s not us, its them. 

00:00
00:00
 • It's not me, it's him 00:00

4. It’s not me, it’s him. 

00:00
00:00
 • It's not her, it's me 00:00

5. It’s not her, it’s me. 

מצוין. עכשיו אתם תמלאו את החסרון עם האובייקט הנכון לפי ההקשר של המשפטים.

Great! Now you fill in the blank using the proper pronouns according to the context of the sentences.

00:00
00:00
 • I'm Ralph 00:00

1. Hi. I’m Ralph. Do you remember __me __________?

00:00
00:00
 • BB and Sarah 00:00

2. Hey! That’s B.B. and Sarah. Let’s go say hello to ____. 

00:00
00:00
 • My parents 00:00

3. They are my parents. Come and meet ___________.

00:00
00:00
 • That lady 00:00

4. Who’s that lady? Do you know ________________?

00:00
00:00
 • New address 00:00

5. This is our new address. Write to ______________. 

00:00
00:00
 • This music 00:00

6. I love this music. Do you like _________________? 

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Understand

להבין

Invent

להמציא

`Tell

לחשוב

Try

לנסות

Think

לחשוב

Say

לומר

Give

לתת

Know

לדעת

Routine

תסריט

Sorry

מצטער

Better

יותר טוב

Nobody

אף אחד

Unfortunately

לצערי

Apparently

ככל הנראה

I’m sure

אני בטוח

Words out

התפרסם הדבר

 

What happened

מה קרה

  

תבחנו את עצמכם - Test Yourself

פעלים

Verbs

Try

Shy, try to fly the kite

לנסות

שי, תנסה לעוף (להטיס) את העפיפון

Tell

Tell Mell about the smell

לספר

ספר למל על הריח

Know

It smells bad. The nose knows

להבין

Invent

?Who invented the vent

להמציא

מי המציא את הונטה?

Give

Give me the gum, NOW

לתת

תן לי את המסטיק, עכשיו

Think

🙂 Think pink

לחשוב

תחשוה ורוד (חיובי)

Understand

I'm sorry. I don't understand

להבין

אני מצטער. אני לא מבין.

Say

Every day I say you play well

לומר

כל יום אני אומר שאתה משחק טוב.

שם עצם

Nouns

Nobody

אף אחד

Routine

תסריט

שונות וביטויים

Others and Expressions

I'm sure

I'm sure it's okay

אני בטוח

אני בטוח שזה בסדר.

What Happened

What happened? Are you okay

מה קרה

מה קרה? אתה בסדר?

Apparently

Apparently it's not apparent

ככל הנראה

כנראה שזה לא ברור

Words out

Words out that I'm out

התפרסם הדבר

התפרסם הדבר שאני בחוץ.

Unfortunately

Unfortunately we lost a fortune

לצערי

לצערי איבדנו הון

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם לשיעור. תודה LOLenglish.

 

© Copyright – 2019 All right reserved to LOLenglish כל הזכויות שמורות ל

שאלוניםמצב