התקדמות נושא :

Modals

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Would You Still Love Me    –   Adam Levine

If I got locked away

אם ננעלתי

And we lost it all today

ואיבדנו הכל היום

Tell me honestly, would you still love me the same?

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

If I showed you my flaws

אם הראיתי לך את הפגמים שלי

If I couldn’t be strong

אם לא הייתי יכול להיות חזק

Tell me honestly, would you still love me the same

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

Right about now  ממש עכשיו

If I judge for life, man, would you stay by my side?

אם אשפוט לכל החיים, אחי, היית נשאר לצידי

Or is you gonna say goodbye?

או שאתה הולך להיפרד

Can you tell me right now?

את יכולה להגיד לי עכשיו

If I couldn’t buy you the fancy things in life

אם לא הייתי יכול לקנות לך את הדברים המפוארים בחיים

Shawty, would it be alright?

שוטי,האם זה יהיה בסדר

Come on show me that you know

בואי תראה לי שאת יודעת

Now tell me would you really ride for me?

עכשיו תגידי לי האם את באמת היית רוכבת בשבילי

 

Baby tell me would you die for me?

מותק תגיד לי האם את היית תמותי בשבילי

Would you spend your whole life with me?

האם את היית מבלה את כל חייך איתי

Would you be there to always hold me down?

האם היית שם תמיד כדי להגביל אותי

Tell me would you really cry for me?

תגיד לי, האם את היית באמת בוכה בשבילי

Baby don’t lie to me

מתוקה , אל תשקרי לי

 

If I didn’t have anything

אם לא היה לי כלום

I wanna know would you stick around?

אני רוצה לדעת האם היית נשארת בסביבה?

 

If I got locked away

אם ננעלתי

 

And we lost it all today

ואיבדנו הכל היום

Tell me honestly, would you still love me the same

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר?

 

If I showed you my flaws

אם הראיתי לך את הפגמים שלי

If I couldn’t be strong

אם לא הייתי יכול להיות חזק

Tell me honestly, would you still love me the same

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

Let’s get it diddly-down-down-down

בוא ניקח את זה ברצינות-למטה-למטה-למטה

 

All I want is somebody real who don’t need much

כל מה שאני רוצה זה מישהו אמיתי שלא צריך הרבה

A girl I know that I can trust

בחורה שאני מכירה שאני יכולה לסמוך עליה

 

To be ‘ere when money low

להיות כאן כשהכסף נמוך

 

If I did not have nothing else to give but love

אם לא היה לי מה לתת מלבד אהבה

 

Would that even be enough

האם זה בכלל יספיק

 

Gotta need to know   צריך לדעת

 

Now tell me would you really ride for me

עכשיו תגיד לי האם אתה באמת רוכב בשבילי

 

Baby tell me would you die for me

מותק תגיד לי האם אתה תמות בשבילי?

 

Would you spend your whole life with me

האם תבלה את כל חייך איתי

 

Would you be there to always hold me down?

האם תהיי שם כדי להחזיק אותי תמיד

Tell me would you really cry for me?

תגיד לי אתה באמת תבכה בשבילי

 

Baby don’t lie to me

מותק אל תשקר לי

If I didn’t have anything

אם לא היה לי כלום

 

I wanna know would you stick around?

אני רוצה לדעת האם היית נשאר בסביבה?

 

If I got locked away  אם ננעלתי

And we lost it all today ואיבדנו הכל היום

Tell me honestly, would you still love me the same?

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר?

If I showed you my flaws

אם הראיתי לך את הפגמים שלי

If I couldn’t be strong

אם לא הייתי יכול להיות חזק

 

 

 

Tell me honestly, would you still love me the same

תגיד לי בכנות, האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

Tell me, tell me, would you want me?

תגיד לי, תגיד לי, היית רוצה אות

Tell me, tell me, would you call me?

תגיד לי, תגיד לי, תתקשר אליי?

If you knew I wasn’t balling

אם היית יודע שאני לא בוכה

‘Cause I need a girl who’s always by my side

כי אני צריך בחורה שתמיד לצידי

 

Tell me, tell me, do you need me?

תגיד לי, תגיד לי, אתה צריך אותי?

Tell me, tell me, do you love me?

תגיד לי, תגיד לי, אתה אוהב אותי?

Or is you just tryna play me?

או שאתה סתם מנסה לשחק בי?

‘Cause I need a girl to hold me down for life

כי אני צריך בחורה שתחזיק אותי כל החיים

 

If I got locked away  אם ננעלתי

And we lost it all today  ואיבדנו הכל היום

Tell me honestly would you still love me the same

תגיד לי בכנות האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

If I showed you my flaws

אם הראיתי לך את הפגמים שלי

If I couldn’t be strong

אם לא הייתי יכול להיות חזק

 

Tell me honestly would you still love me the same

תגיד לי בכנות האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

If I got locked away אם ננעלתי

 

And we lost it all today ואיבדנו הכל היום

 

Tell me honestly would you still love me the same

תגיד לי בכנות האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר?

 

 

 

If I showed you my flaws

אם הראיתי לך את הפגמים שלי

And if I couldn’t be strong

ואם לא הייתי יכול להיות חזק

Tell me honestly would you still love me the same?

תגיד לי בכנות האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

Would you still love me the same?

האם אתה עדיין אוהב אותי אותו הדבר

 

What if I couldn’t speak

מה אם אני לא יכול לדבר

What if I couldn’t eat?

מה אם לא אוכל לאכול

What if I couldn’t move?

מה אם לא יכולתי לזוז

Would you still love me?

האם עדיין תאהבי אותי?

 

What if my body ached

מה אם הגוף שלי כאב

And I always made you late?

ותמיד גמרתי לך לאחר

What if I couldn’t wait?

מה אם לא יכולתי לחכות

Would you still love me?

האם עדיין תאהבי אותי

 Would you love me when it’s hard

האם תאהבי אותי כשזה קשה

 

And our life’s fallen apart?

והחיים שלנו התפרקו

If the things that we once knew are long gone?

אם הדברים שידענו פעם נעלמו מזמן

If our blue skies turn to gray

אם השמים הכחולים שלנו הופכים לאפור

And my memory fades away

והזיכרון שלי מתפוגג

Would you still love me?

האם עדיין תאהב אותי?

Would you still love me?

האם עדיין תאהבי אותי

 

What if l’m complicated

מה אם אני מסובך

Always leaving you frustrated?

תמיד משאיר אותך מתוסכלת?

Nothing ever went quite right

שום דבר מעולם לא הלך כמו שצריך

Would you still love me?

האם עדיין תאהבי אותי

 

Wish I could let you know what the future holds

הלוואי שיכולתי לספר לך מה צופן העתיד

But that’s a promise l can’t make

אבל זו הבטחה שאני לא יכול להבטיח

Through the good and bad, happy and sad

דרך הטוב והרע, שמח ועצוב

Love’s a risk that we must take

אהבה היא סיכון שעלינו לקחת

 

Would you love me when its hard

האם תאהב אותי כשזה קשה

And our life’s falling apart?

והחיים שלנו התפרקו

If the things that we once knew are long gone?

אם הדברים שידענו פעם נעלמו מזמן

If our blue skies turn to gray

אם השמים הכחולים שלנו הופכים לאפור

And my memory fades away

והזיכרון שלי מתפוגג

Would you still love me?

האם עדיין תאהבי אותי

 

Ooh, would you love me when its hard

האם תאהב אותי כשזה קשה

And our life’s falling apart

והחיים שלנו התפרקו?

If the things that we once knew are long gone

אם הדברים שידענו פעם נעלמו מזמן

If our blue skies turn to gray

אם השמים הכחולים שלנו הופכים לאפור

And my memory fades away

הזיכרון שלי מתפוגג

Would you still love me

האם עדיין תאהבי אותי

Ooh, would you still love me?

 האם עדיין תאהבי אותי

 

If I could speak again

לו יכולתי לדבר שוב

I’d ask you to remember when

אבקש ממך לזכור מתי

We first met and fell in love

נפגשנו לראשונה והתאהבנו

We were so young and dumb

היינו כל כך צעירים ומטומטמים

But our love was so strong

אבל האהבה שלנו הייתה כל כך חזקה

Memories of those late nights

זכרונות מאותם לילות מאוחרים

Are what fuel this fight

 מה שמדליקות את המריבות

 

If I could speak again

לו יכולתי לדבר שוב

I’d ask you to remember when

אבקש ממך לזכור מתי

We first met and fell in love

נפגשנו לראשונה והתאהבנו

We were so young and dumb

היינו כל כך צעירים ומטומטמים

But our love was so strong

אבל האהבה שלנו הייתה כל כך חזקה

Memories of those late nights

זכרונות מאותם לילות מאוחרים

Are what fuel this fight

 מה שמדליקות את המריבות

 

would you love me when its hard

האם תאהב אותי כשזה קשה

And our life’s falling apart

והחיים שלנו התפרקו?

If the things that we once knew are long gone

אם הדברים שידענו פעם נעלמו מזמן

If our blue skies turn to gray

אם השמים הכחולים שלנו הופכים לאפור

And my memory fades away

הזיכרון שלי מתפוגג

Would you still love me

האם עדיין תאהבי אותי

Would you still love me?

Would you still love me?

 

Would you still love me?

שלב 1

בוא ניצור משפטים חדשים בקלות עך ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 1

Let’s make new sentences with the other verbs mentioned in the song.

פעלים מתוך השיר

Verbs from the song

 

Love לאהוב

Think לחשוב

Know לדעת 

Say לומר

Hurt לפגוע 

Apologize להתנצל

00:00
00:00

שלב 2

בואו ניצור משפטים חדשים פשוט על ידי שינוי נושא המשפט. * זכרו שאנו מוסיפים רק “s” לפעלים שבהם הנושאים הם “הוא, היא או זה”  (he, she, it – גוף 3, יחיד).

Stage 2

Let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence. * Remember that we only add “s” to verbs where the subjects are he, she or it (3rd person, singular). 

00:00
00:00

כתיבת תגובה