התקדמות נושא :

Present Simple

הווה פשוט

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

שימו לב: אנו מוסיפים “s” אל הפועל בהווה פשוט כאשר הנושא הוא בגוף שלישי, יחיד (s/he, it) . בשיר, המילה “comes” מסתיימת עם “s” כי זה כאילו שאנחנו אומרים “here it comes.”

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Note: We add an “s” to the verb in the present simple when the subject is in the third person , singular (s/he, it). In the song, the word “comes” has an “s” in the end because it is as though we are saying “here it comes.”

Here Comes The Sun - Beatles

Here comes the sun (doo doo doo doo)

הנה באה השמש

Here comes the sun, and I say 

הנה באה השמש, ואני אומר

It’s alright 

זה בסדר

 

Little darling, it’s been a long cold lonely winter

יקירי הקטנה, זה היה חורף ארוך קריר ובודד

Little darling, it feels like years since it’s been here

יקירי הקטנה, זה מרגיש כמו שנים מאז שזה היה כאן

Here comes the sun 

הנה באה השמש

Here comes the sun, and I say 

הנה באה השמש, ואני אומר

It’s alright 

זה בסדר

 

Little darling, the smiles returning to the faces

יקירי הקטנה, החיוכים חוזרים אל הפנים

Little darling, it seems like years since it’s been here

יקירי הקטנה, זה נראה כמו שנים מאז שזה היה כאן

Here comes the sun 

הנה באה השמש

Here comes the sun, and I say 

הנה באה השמש, ואני אומר

It’s alright 

זה בסדר

Sun, sun, sun, here it comes 

השמש, השמש, השמש, הנה זה בא

Sun, sun, sun, here it comes

השמש, השמש, השמש, הנה זה בא

Sun, sun, sun, here it comes 

השמש, השמש, השמש, הנה זה בא

Sun, sun, sun, here it comes 

השמש, השמש, השמש, הנה זה בא

Sun, sun, sun, here it comes

השמש, השמש, השמש, הנה זה בא

Little darling, I feel that ice is slowly melting  

 יקירי הקטן, אני מרגישה שהקרח נמס לאט

Little darling, it seems like years since it’s been clear

יקירי הקטנה, זה נראה כמו שנים מאז שזה היה ברור

Here comes the sun 

הנה באה השמש

Here comes the sun, and I say 

הנה באה השמש, ואני אומר

It’s alright 

 זה בסדר

Here comes the sun 

הנה באה השמש

Here comes the sun, and I say 

הנה באה השמש, ואני אומר

It’s alright 

זה בסדר

It’s alright 

זה בסדר

 

המשפט שהודגש בשיר היה 

“.Here comes the sun”

בהווה פשוט אנחנו מוסיפים את האות s” לפועל שהנושא במשפט הוא גוף שלישי, יחיד (s/he, it).

The sentence that was emphasized in the song was 

“Here comes the sun.”

In the present simple we only add the letter “s” to verbs that the subject is in the third person, singular (s/he, it). 

שלב 1

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ניצור משפטים חדשים בקלות על ידי החלפת הנושא

Stage 1

On the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences by simply changing the object of each sentence.

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

First let’s learn a few new vocabulary words.

Occupations 

מקצועות

 

Policeman

שוטר

Fireman 

כבאי  

Teacher

מורה

Doctor

רופא

Nurse

אחות

Coach  

מאמן   

Dentist

רופא שיניים

Judge

 שופט

Lawyer

עורך דין

Chef   

שף   

Steward  דייל  

Stewardess  דיילת  

Waiter      מלצר

Waitress  מלצרית

Here comes the _______

00:00
00:00
 • waiter 00:00

1) Here comes the ____waiter___.     מלצר

00:00
00:00
 • doctor 00:00

2) Here comes the ____________.     רופא

00:00
00:00
 • teacher 00:00

3) Here comes the ____________.     מורה

00:00
00:00
 • policeman 00:00

4) Here comes the ____________.     שוטר

00:00
00:00
 • Fireman 00:00

5) Here comes the ____________.     כבאי

00:00
00:00
 • waitress 00:00

6) Finally! Here comes our _____.     מלצרית

00:00
00:00
 • coach 00:00

7) Here comes our ____________.     מאמן

00:00
00:00
 • stewardess 00:00

8) Here comes the ____________.     דיילת

00:00
00:00
 • Chef 00:00

9) Here comes the ____________.     טבח

00:00
00:00
 • Judge 00:00

10) Here comes the ___________.     שופט

00:00
00:00
 • dentist 00:00

11) Here comes the _________.     רופא שיניים

00:00
00:00
 • Present Simple 00:00

שלב 2

מדהים! עכשיו בואו ניצור משפטים חדשים בקלות על ידי החלפת הפעלים במשפט. למטה חזרה על הפעלים מתוך השיר.

Stage 2

Super! Now let’s make new sentences by simply changing the verbs from the sentences. Review the verbs from the song below.

פעלים

Verbs

Feel

להרגיש

Say

לומר

Melt

להמיס

Come

לבוא

Seem

ניראה

תרגמו את המשפטים להלן

Translate the sentences below

שלב 3

מדהים! עכשיו בואו ניצור משפטים חדשים בקלות על ידי החלפת הפעלים במשפט. למטה חזרה על הפעלים מתוך השיר.

תזכרו שאנו מוסיפים “s” רק בפעלים בגוף 3 יחיד. אם המשפט מתחיל בנושא שאינו בגוף 3 יחיד (לדוגמה, אני, אתה, אנחנו, הם) לא נוסיף “s” לפועל.

Stage 3

Now let’s translate new sentences only this time pay attention to see if the subject of the sentence is in the 3rd person, singular (He, She, It).

Remember we add “s” only to the verbs in the 3rd, person, singular. If the sentence begins with a subject that is not of the 3rd, person, singular (for example, I, you, we, they) we do not add an “s” to the verb. 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

פעלים

Verbs

 

Come

לבוא

Say

לומר

Feel

להרגיש

Seem  

נראה   

Melt

להמיס

Sun

שמש

Smile

חיוך

Winter

חורף

Ice 

 קרח

Year

שנה

  

Feel

להרגיש

Say

לומר

Melt

להמיס

Come

לבוא

Seem

ניראה

שם עצם

Nouns

Winter

חורף

Smile

חיוך

Year

שנה

Sun

שמש

Ice

קרח

מצוין! מתחת כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים.

Great! Below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
 • school year 00:00
00:00
00:00
 • melt away 00:00
00:00
00:00
 • Jerusalem winter 00:00
00:00
00:00
 • her smile 00:00
00:00
00:00
 • visit 00:00

מדהים! עכשיו בואו נלמד עוד כמה פעלים המתייחסים למקצועות שכרגע למדתם למעלה ובואו נחבר משפטים חדשים.


Amazing! Now let's learn a few more verbs that relate to the occupations that you've just learned and make new sentences.

 

Serve  

לשרת

Look after

לשמור על

Teach  

ללמד

Defend  

להגן

Fight

ללחום  

Prepare

להכין

Treat  

לטפל  

Get

להשיג

Protect   

להגן  

Send  

לשלוח

Put out  

לכבות   

Save

להציל/לשמור

Train  

לאמן

Judge  

לשפוט  

Cook    

 לבשל   

Take care of  

לשמור/לטפל

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

A quick reminder – we only add an “s” to the verbs when the subject is in the 3rd person, singular 💖 ! 

 
 1. Sammy is a fireman.  He _ puts out _(put out) fires and __saves _(save) people’s lives.  
 2. Paula and Pamela are policewomen.  They _________ (serve) the public and _______ (fight) crime.
 3. The Master Chef ________ (prepare) the best meals in the world.  That’s why he is the master.
 4. Dr. Fisher is a famous doctor in Israel.  He ________ (treat) sick people and ______ (help) them feel better.  
 5. My teacher _________ (teach) English in Hebrew. That’s kind of funny.
 6. Coach Smith _________ (train) athletes for the Olympics.  He’s really cool.
 7. Nancy, a nice nurse from Netanya,  ________ (take care of) all her patients with all her heart.
 8. A stewardess  ______ (look after) all the needs of the passengers on the airplane.
 9. Lawyers  ___________  (defend) their clients.  
 10. Dan the dentist __________(treat) people’s teeth with a smile.
 11. Judges _________ (judge) the citizens and _________ (send) the really bad ones to jail.  

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.