התקדמות נושא :

Present Simple  

הווה פשוט – שאלות “האם”

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

שימו לב: אנו מוסיפים “s” אל הפועל בהווה פשוט כאשר הנושא הוא בגוף שלישי, יחיד (s/he, it) . בשיר, המילה “comes” מסתיימת עם “s” כי זה כאילו שאנחנו אומרים “here it comes.”

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Note: We add an “s” to the verb in the present simple when the subject is in the third person , singular (s/he, it). In the song, the word “comes” has an “s” in the end because it is as though we are saying “here it comes.”

Do You Love Me

by: Countours

You broke my heart ’cause I couldn’t dance

שברת את לבי בגלל לא יכולתי לרקוד

You didn’t even want me around

בכלל לא רצית אותי בסביבה

And now I’m back to let you know I can really shake ’em down   

אבל עכשיו חזרתי לספר לך שאני יכול ממש לרקוד

Do you love me? (I can really move)

האם את אוהבת אותי -אני יכול באמת לרקוד

Do you love me? (I’m in the groove)

האם את אוהבת אותי -אני יכול באמת לרקוד

Now do you love me?

עכשיו האם את אוהבת אותי 

(Do you love me now that I can dance?)

האם את אוהבת אותי עכשיו שאני יכול לרקוד

 

Watch me, now

תסתכלי אלי, כעת

(Work, work) ah, work it out baby

תסתדרי , תסתדרי ) אההה תסתדרי עם זה בייבי)

(Work, work) well, I’m gonna drive you crazy

תסתדרי , תסתדרי ) ובכן אני הולך לשגע אותך)

(Work, work) ah, just a little bit of soul, now?

תסתדרי , תסתדרי ) אההה רק קצת רוח,) עכשיו

Now I can mash potatoes (I can mash potatoes)

עכשיו אני יכול לרקוד את המש פוטייטו    

I can do the twist (I can do the twist)

אני יכול לעשות את הטווסט

Tell me, baby, do you like it like this?

ספרי לי בייבי, האם את אוהבת את זה כך

Tell me (tell me) tell me

ספרי לי, ספרי לי

 

Do you love me?

האם את אוהבת אותי 

Do you love me?

האם את אוהבת אותי 

Now do you love me?

עכשיו האם את אוהבת אותי 

(Do you love me now that I can dance?)

האם את אוהבת אותי עכשיו שאני יכול לרקוד

 

Watch me, now

תסתכלי אלי, כעת

(Work, work) ah, work it out baby

תסתדרי , תסתדרי ) אההה תסתדרי עם זה בייבי)

(Work, work) well, I’m gonna drive you crazy

תסתדרי , תסתדרי ) ובכן אני הולך לשגע אותך)

(Work, work) you are getting kind of cold, now

תסתדרי , תסתדרי )  את נהיית קצת קרה, עכשיו

(Work, work) with just a little bit of soul, now ?

תסתדרי , תסתדרי) עם קצת נשמה, עכשיו)

(Work, work) come on, come on now

תסתדרי , תסתדרי ) באוי בואי)

(Work, work) I’m gonna drive you crazy

תסתדרי , תסתדרי ) אני הולך לשגע אותך)

 

(Work)

I can mash potatoes 

אני יכול לרקוד את המש פוטייטו    

I can do the twist

אני יכול לעשות את הטווסט

Tell me, baby, do you like it like this?

ספרי לי בייבי, האם את אוהבת את זה כך

Tell me (tell me) tell me

תגידי לי, תגידי לי

 

Do you love me

האם את אוהבת אותי 

Do you love me, baby? 

האם את אוהבת אות, בייביי 

Do you love me?

האם את אוהבת אותי 

Do you love me? 

האם את אוהבת אותי 

Now that I can dance?

עכשיו שאני יכול לרקוד

 

(Work, work) ah, work it out baby

תסתדרי , תסתדרי ) אההה תסתדרי עם זה בייבי)

(Work, work) well, I’m gonna drive you crazy

תסתדרי , תסתדרי ) ובכן אני הולך לשגע אותך)

(Work, work) you are getting kind of cold, now

תסתדרי , תסתדרי )  את נהיית קצת קרה, עכשיו

(Work, work) with just a little bit of soul, now ?

תסתדרי , תסתדרי) עם קצת נשמה, עכשיו)

(Work, work) now don’t you get kinda bold, now?

 תסתדרי , תסתדרי) עכשיו אל תעיזי, עכשיו)

(Work, work) work it out baby

תסתדרי , תסתדרי ) תסתדרי עם זה בייבי)

Do You Really Want to Hurt Me 

by:  The Culture Club

Give me time

תני לי זמן

To realize my crime

להבין את פשעי

.Let me love and steal

תני לי לאהוב ולגנוב

I have danced inside your eyes

רקדתי בתוך עינייך

?How can I be real

 איך אני יכול להיות כנה

 

Do you really want to hurt me

האם את באמת רוצה להכאיב לי

Do you really want to make me cry

האם את באמת רוצה לגרום לי לבכות

 

Precious kisses

נשיקות יקרות;

Words that burn me;

מילים ששורפות אותי;

Lovers never ask you why

אוהבים לעולם אינם שואלים מדוע

In my heart the fire’s burning

בלבי האש בוערת

Choose my color

בוחר לי צבע

Find a star

מוצא כוכב

Precious people always tell me

אנשים יקרים תמיד אומרים לי

That’s a step

זהו צעד

A step too far

צעד אחד יותר מידי

 

Do you really want to hurt me

האם את באמת רוצה להכאיב לי;

Do you really want to make me cry

האם את באמת רוצה לגרום לי לבכות?

Do you really want to hurt me;

האם אתה באמת רוצה להכאיב לי;

Do you really want to make me cry?

האם את באמת רוצה לגרום לי לבכות?

 

Words are few

מילים בודדות

I have spoken

אמרתי

I could waste a thousand years.

אני יכול לבזבז אלף שנים.

Wrapped in sorrow Words are token

עטופים בעצב – מילים הן סמליות;

Come inside and catch my tears.

היכנסי פנימה ותפסי את דמעותיי

You’ve been talking but believe me;

את דיברת, אך האמיני לי;

If its true You do not know.

אם זו אמת אינך יודעת.

This boy loves without a reason;

נער זה אוהב ללא סיבה;

I’m prepared to let you go

אני מוכן לתת לך ללכת.

If it’s love you want from me;

אם אהבה זה מה שאת רוצה ממני;

Then take it away.

אז קחי.

Everything is not what you see

הכול הוא לא כמו שאת רואה;

It’s over AGAIN.

זה שוב ניגמר.
Do you really ?

 

          DO  & DOES

אנחנו משתמשים במילים “Do” or “Does” בהווה הפשוט לשאול שאלות “כן/לא” (כמו “האם” בעברית). אנחנו משתמשים במילה “Do” עם כל הנושאים למעט גוף 3, יחיד “He, She, It”. במקרה כזה, משתמשים ב Does.

נוסחת הקסם היא:   Do/Does  +  subject + V1  

כלל ברזל:  כל פעם שמשתמשים ב “Do / Does” הפועל תמיד תמיד תמיד חוזר לשורש שלו (בלי s, es, ies).

 

          DO  & DOES

We use the words “Do” or “Does” in the Present Simple to ask “yes/no” questions.  We use “Do” with all subjects, except for the 3rd person, singular – He, She, It.  In this case, we use “Does.”  

The magic formula is: Do/Does  +  subject + V

The magic rule about “Do” or “Does” is that the verb always goes back to its original form.  This means that the verb in the question will never receive an “s, es, ies.” 

שלב 1

בוא ניצור שאלות חדשות בקלות על ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 1

Let’s make new questions with the other verbs mentioned in the song.

פעלים מתוך השיר

Verbs from the song

 

Love לאהוב

Think לחשוב

Know לדעת 

Say לומר

Hurt לפגוע 

Apologize להתנצל

שלב 2

בואו ניצור משפטים חדשים פשוט על ידי שינוי נושא המשפט. * זכרו שאנו מוסיפים רק “s” לפעלים שבהם הנושאים הם “הוא, היא או זה”  (he, she, it – גוף 3, יחיד).

Stage 2

Let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence. * Remember that we only add “s” to verbs where the subjects are he, she or it (3rd person, singular). 

00:00
00:00

כתיבת תגובה