התקדמות נושא :

To be or not To be

להיות או  לא להיות

Action

אקשין

צפו, תקשיבו, תלמדו ותצחקו

בשיעור הזה אתם תלמדו את הפועל TO BE בהווה (am, is, are ) על ידי קליפים משעשעים וכן שירים. בשלו הזה המטרה שלכם זה לשמוע ולהרגיש את השפה, לחזק את הקריאה שלכם ולהגדיל את האוצר מילים שלכם, וכן אפילו לשיר בקול רם ולומר את הדיאלוגים  בקול רם ואפילו ללמוד אותם בעל פה. אבל בשלו הזה אין להתמקד בדקדוק.

תהנו!!!

Look, Listen, Learn and Laugh

In this lesson, you are going to learn the verb TO BE in the PRESENT TENSE (To be    = am, is, are) with the help of some entertaining clips and songs. At this stage, your goal is to get a feel of the language, strengthen your reading and expanding your vocabulary, and yes, to sing out loud and say the dialogues out loud, and even remember them by heart. But at this stage you do not need to focus on the grammar.   ENJOY!!!

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

The name is Bond, James Bond.

My name is Bond, James Bond.

Bond. Bond. Bond. Bond. Bond.

It’s Bond.  

James Bond!

Lady: I admire you’re in luck, Mr.? 

אני מתפעלת שיש לך מזל, מר

J.B: Bond, James Bond.

Lady:  Who are you?     מי אתה

J.B.: Bond, James Bond.

J.B.: Good morning.  My name is Bond, James Bond.

בוקר טוב שמי בונד, גיימז בונד

Lady:  Solitaire?    משחק סוליטר

J.B: Yes, My name is Bond, James Bond.

J.B.:  My name is bond, James Bond.

Lady: Can I help you?  אפשר לעזור לך

J.B: Yes, My name is Bond, James Bond.

J.B:  Oh, by the way, we haven’t been properly introduced Malina.  My name is Bond. James Bond.

דרך אגב, עדין לא הכרנו באופן רשמי מלינה. שמי בונד, ג’יימז בונד

Man:  Mr?  מר

J.B.:  Bond. James Bond.

J.B.:  My name is Bond, James Bond.

J.B: Well, actually captain, I’m from the British Secret Service.  The name is Bond, James Bond.

 ובכן, בעצם קאפטין, אני מהסוכנות  החשאי של בריטאניה. שמי בונד, גיימס בונד

Lady: Who are you?        מי אתה

J.B.    Bond, James Bond. 

Lady:  Thank you, Mr. 

J.B.:  The name’s Bond, James Bond.

Man:  Hello.    שלום

J.B:  Mr. White we need to talk.

  מר. וויט אנחנו צריכים לדבר

Lady: So you’re a British Spy. Do you have a name?

אז אתה מרגל בריטי. האם יש לך שם

J.B: The name is Bond, James Bond.

J.B: The name is Bond, James Bond.

I'm Batman!

Man:  Don’t kill me!  Don’t kill me man!

! אל תהרוג אותי!  אל תהרוג אותי, איש

B.M: I’m not going to kill you.

 אני לא הולך להרוג אותך

I want you to do me a favor. 

 אני רוצה שתעשה לי טובה

I want you to tell all your friends about me.

. אני רוצה שתספר לחברים שלך עלי

Man:  What are you?

 ! מה אתה

B.M:  I’m Batman!  ! אני בטמאן

I'm Spiderman!

Whatever life holds in store for me.

מה שהחיים מחזיקים בשבילי,

I will never forget these words.

אני לעולם לא אשכח את המילים האלה

For great power, comes great responsibility.  

לכח אדיר בא אחריות אדירה

This is my gift, my curse. 

זה המתנה שלי, הקללה שלי

Who am I?  I’m Spiderman!  

מי אני?  אני ספיידרמאן

 

WHO  ARE YOU?

מי אתה

ישנם רשימה של מילים חדשות המתארות אנשים. תלמדו את המילים בעל פה ותתרגלו לשאול שאלות פשוטות.

Below are a list of new vocabulary words that describe people. Learn the words by heart and practice asking simple questions.

00:00
00:00
 • Kind 00:00

האם את/ה נעים/ה?

1) Are you kind?

00:00
00:00
 • Friendly 00:00

האם את/ה חברמן/ית?

2) Are you friendly?

00:00
00:00
 • Smart 00:00

האם את/ה חכם/ה?

3) Are you smart?

00:00
00:00
 • Responsible 00:00

האם את/ה  אחראי/ית?

4) Are you responsible?

00:00
00:00
 • Gentle 00:00

האם את/ה עדין/ה?

5) Are you gentle?

00:00
00:00
 • Powerful 00:00

האם את/ה כוחני/ת?

6) Are you powerful?

00:00
00:00
 • Shy 00:00

האם את/ה ביישן/ית?

7) Are you shy?

00:00
00:00
 • Stubborn 00:00

האם את/ה עקשן/ית?

8) Are you stubborn?

Hardest Name in Africa

 השם הכי קשה באפריקה

הוראות לימוד

בקליפ הבא Hardest Name in Africa תשמעו מראיין שואל אפריקאי אחד את שמו. בגלל שהאנגלית של שניהם שבורה, די על הפנים, אז גם כתבתי את כוונתם (לפי הבנתי). זה מסומן על ידי הסימן =  .


1.  תיראו את הקליפ לפחות פעמים ותנסו להבין את מהלך השיחה.

2.  לאחר מכן תקראו את הדיאלוג עם תרגום בזמן שתאם שומעים את הקליפ.

3. אזן צפו בקליפ עוד  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. 

Instructions

In this next clip Hardest Name in Africa is an interviewer who asking an African his name. Since their English is broken and rather terrible, I also wrote what they meant (from my understanding. This is marked with an = sign.

 

 1. Watch the clip at least 2 times and try to understand the conversation.

 2. Afterwards listen to the clip as you read the dialogue with the translation.  

 3. Then watch the clip 2, 3 – 4 hundred more times until you know it by heart.

Reporter:  So what is your name?

מראיין  : אז מה שמשך

African:  My name? 

?אפריקאי: שמי

Reporter:  Yes, your name? 

כן שמך

African:  My name is Uveve wawa OnyetenyeveUgwemubwem Ossas

     שמי ואוואו… אוסאס

Reporter:  Pardon? Come again.

       סליחה? שוב פעם

African:   Uveve wawa OnyetenyeveUgwemubwem Ossas

       ואוואו… אוסאס

Reporter:  I mean, what is your name?  Your name! Your name!

  כוונתי, מה שמך! שמך

African: My name I call for you na. = That is my name that I just called out for you right now.

זה השם שלי, שקראתי לך עכשיו              

Reporter: Call it again. (Say it again) 

  תגיד שוב

African:   Uveve wawa OnyetenyeveUgwemubwem Ossas

     ואוואו… אוסאס    

Reporter:  Spell am. (Spell that!) 

      תאית את זה

African:    I no fi spell am oh. ( I don’t know if I can spell that.) 

אני לא יודע אם אני יכול לאיית את זה  

Reporter: That be your name? (Is that your name?) 

       האם זה השם שלך

  Why no fi spell am? (Why don’t you know how to spell that?)

למה אתה לא יודע איך לאיית את זה

African:  You no say, you no go school, na?  (You don’t know? You didn’t go to school?)

אתה לא הלכת לבית הספר? אתה לא יודע

 

 If you fear, let me spell am. (If you are afraid, let me spell it.) 

אם אתה מפחד. שאני איית את זה

Reporter:  Can I help you spell am? (Can you spell it then.) 

אז תוכל לאיית את זה

African:  Uveve wawa OnyetenyeveUgwemubwem Ossas                    ואוואו… אוסאס

Reporter:  JESUS!

African:  How way dey spell am for you? (How do you want me to spell it for you?)

    U-V-E-V-E   איך אתה רוצה שאני איית לך

Nickname       

תקראו את הדיאלוג למטה 3, 4 - 500 פעמים עד שתדעו את זה בעל פה!

Read the dialogue below 3, 4 - 500 times until you know it by heart!

00:00
00:00
 • I'm Nickolas 00:00

ניק: הי. מה שלומך? שמי ניקולוס נורם. מה שמך?

Nick: Hi.  How are you?  My name is Nicholas Norm. What’s your name?  

00:00
00:00
 • I'm Avi 00:00

אבי: הי ניקולוס. אני בסדר, תודה. אני אבי. נעים להכיר אותך.

Avi:   Hi Nicholas. I’m fine, thanks.   I’m Avi.  Nice to meet you.

00:00
00:00
 • Avi nickname 00:00

ניק: נעים להכיר אותך גם כן. האם אבי השם חיבה שלך?

Nick: Nice to meet you too.  Is Avi your nickname?  

00:00
00:00
 • Avraham 00:00

אבי: כן. השם המלא שלי הוא אברהם.

Avi: Yes. My real name is Avraham.  

00:00
00:00
 • last name 00:00

ניק: ומה השם משפחה שלך אברהם?

Nick: And what is your last name Avraham?

00:00
00:00
 • It's Cohen 00:00

אבי: זה כהן. אברהם כהן. ניקולוס, האם יש לך שם חיבה?

Avi:   It’s Cohen.  Avraham Cohen. Nicholas, do you have a nickname?  

00:00
00:00
 • Call me Sir 00:00

ניק: בטח שכן. זה ניק. החברים הטובים שלי קורים שלי ניק, אבל אתה יכול לקרות לי אדוני.

Nick: I sure do. It’s Nick.  My good friends call me Nick, but you can call me Sir!  

00:00
00:00
 • kind 00:00

ובחן, השם הפרטי שלי זה אברהם, אבל אתה יכול (לקרוא לי) להתקשר אלי אף פעם.

*המילה call משחק מילה: גם פירושו “לקרוא” וגם “להתקשר”. כאן הכוונה להתקשר.

Avi:   Oh. Well my first name is Avraham, but you can *call me never. 

למדתם יפה. מגיע לכם!

בונוס קליפ – עם קצב !

You learned well – you deserve it!

Bonus Clip – with a beat !

בונוס קליפ – עם קצב !

      Hilarious ~ קורע 

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים של הקליפים

Vocabulary from the clips

Help   

לעזור

Kill

להרוג

Want

לרצות

Tell

לספר

Do

לעשות

Go

ללכת

Hold

להחזיק

Admire

להעריץ

Introduce

להכיר

Luck

מזל

Gift

שי

Curse

קללה

Secret

סוד

Captain

קפטן

Responsibility

אחריות

Spy

מרגל

Good morning

בוקר טוב

 

תבחנו את עצמכם – Test Yourself

פעלים

Verbs

Want

לרצות

Go

ללכת

Introduce

להכיר

Kill

להרוג

Do

לעשות

Admire

להעריץ

Help

לעזור

Tell

לספר

Hold

להחזיק

שם אצם

Nouns

Curse

קללה

Spy

מרגל

Gift

שי

קפטין

להחזיק

Responsibility

אחריות

Luck

מזל

Secret

סוד

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

תבחנו את עצמכם – Test Yourself

שאלוניםמצב