התקדמות נושא :

Welcome to – The Reading Workshop

ברוכים הבאים ל- סדנאת הקריאה

מי היה מאמין שללמוד לקרוא באנגלית יכול להיות כל כך פשוט וכיף. תהנו!!! 

Who could ever imagine that learning to read in English can be so easy and fun.  ENJOY!!!

סדנת הקריאה LOLenglish מורכבת מווידיאו, תרגילי קריאה אודיו.

1) צפו בסרטונים.

2) תקראו את המילים בקול רם מתחת לכל סרטון.

3) האזינו לאודיו שמתחת ותתאמנו באמירת המילים יחד עם אסי, המאמן האנגלית שלכם.

4) אבל קודם כל, תהנו מהגירסה המגניבה של השיר ABC למטה. תהנו !!! 

LOLenglish reading workshop consists of videos, practice reading exercises and audio.

1) Watch the videos

2) Read the words out loud below each video.

3) Listen to the audio below and practice saying the words together with Aussie your English coach.

4) But first, enjoy the cool ABC song below.  Have fun !!!

היפ הופ ה ABC עם מיילז

Hip Hop the ABC with Miles! 

עשינו את זה! עכשיו בואו נשיר!

We did it!  Now lets sing it! 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

תרגול מביא לשלמות

Practice Makes Perfect

A a🍏 , 🌎, 🚑

B b = Bab, Abba,  Babba, 

C c = Cab, bac, caba, cabab

D d = Dad, Bad, Cad, Dab, Badac

E e = Edd, Ded, Bed, … /  Bee, Bead, Deed

F f  = fab, fad, fed, Cef, Def, Bef……. Caf, Daf, Baf,

G g = Gab, Gad, Bag, Fag… Egg, Egged, Beg, Deg, Feg

00:00
00:00
  • A -G 00:00

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp

תרגול מביא לשלמות

Practice Makes Perfect

H h = Hag, Had, Hac, Haf … Hec, Hed

I i  = Big, Fig, Dig, Did, Hid, Bid…/ Hi, Hide, Bide, Gide, Fide

J j  = Jew, Jag, Baj, Jack,

K k = Keg, Kid, kabab, Kafa, Kid, Jack, Back, Hack, Heck, kick, Bick,

L l  = Lab, Lad, Leg, led, Lid, Lick, ball, fall, call, Hell, fell, bell

Bill, Gill, Kill

M m = Mam, Mad, Dam, Fam, Ham, Jam, Jim, Dim, Kim, mimic, milk

N n =  Nag, neck, Nick, ninja, man, men, Geffen, Linda, 

O o = On, Off, Doll, Golf, Doc, Lock, block / No, Go, bone, home, Goal 

P p  = Papa, Plan, Panama, Napal, Pan, Pen, Pin, pen-pal, penguin

00:00
00:00
  • H - P 00:00

Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

תרגול מביא לשלמות

Practice Makes Perfect

Q q =  quiet….  quit… 

R r = Rap, red, Ramala, Bar, barman, car, jar, hard, Rabbi, Rabanan

S s = Salad, Sam, pass, sold, sand, kiss, miss, mess, sag, gass, mass, 

T t  = Tom, Tim, Tam, passport, past, present, sent, bent, dent, Kent

U u = Up, under, Hut, but, mut, cut, nut, mute, cute, fume, Fuze

V v = Van, Val, vast, vamos, minivan, vend, Volvo, victory, Ventura, 

W w = win, winner, won, wam, wall, water, want, Wow, Power, flower

X x  = fax, Max, Tax, Wax, Box, Fox, extra, Excell

Y y = YES, yoyo, yell, yellow, Yossie / By, fly, try, shy, / bay, day, hay, play, stay, boy, toy, monopoly, funny

Z z = Zigzag, zoro, zipp, zoo, Pizza-hut

00:00
00:00
  • Q - Z 00:00

מגיע לכם הפסקה. תהנו מהגירסה המגניבה של ה ABC עם אשר.

You deserve a break. Enjoy the cool version of ABC with Usher! 

עשינו את זה! עכשיו בואו נשיר!

We did it!  Now lets sing it! 

אותיות ניקוד!!!

Vowels

Aa Ee Ii Oo Uu

Vowels

A

A

 EE 

U

U

בלי חבר

עם חבר

בלי חבר

עם חבר

בלי חבר

עם חבר

בלי חבר

עם חבר

בלי חבר

עם חבר

At

Ate

Pet

Pete

Pin

Pine

Bon

Bone

Cut

Cute

Bat

Bate

Bet

Beat

Win

Wine

Mon

Moan

Mut

Mute

Mat

Mate

Met

Meet

Dim

Dime

Bot

Boat

Fuss

Fuze

Hat

Hate

Len

Lean

Lim

Lime

Cot

Coat

Tun

Tune

Fat

Fait

Fed

Feed

Phil

File

Rop

Rope

Jun

June

Sam

Same

Fell 

Feal

Til

Tile

Mot

Mote

Pur

Pure

00:00
00:00
  • Vowels 00:00

צירופי אותיות

OO, OU, GH, GHT, TION, ,E, All, AR

OO – ו

book

cool

school

moon

baboon

OU = אוו

out

about

our

sour

flour

Gh = f

tough

rough

cough

laugh

 

Gh =  שקט 

(t בגלל האות)

night

light

eight

bought

bright

Tion = שין

nation

edition

fiction

dictionary

 

E = אי 

(בסוף מילה קצרה)

Me 

he

she

be

 

ALL

ball

all

fall

tall

mall

AR

car

bar

hard

park

dark

00:00
00:00
  • צירופי אותיות OO OU 00:00

Ch, Sh, Th, Ph, Gh

 

Ch = צ

Chips

Cheap

Champion

March

Sh = ש

Shop

Shy

Shut 

Shilo

Th = ‘ט

Thank you

Thanks

Think

Bath

Th = ‘ת

This 

Father

Mother

Brother

Ph = פ

Phone

Physics

Philosophy

Graph

Gh = פ

tough

rough

laugh 

enough

 

00:00
00:00
  • צירופי אותיות CH SH TH 00:00

C, Ce, Ci      G, Ge, Gi

האות C כמו האות ק בעברית. אבל כאשר היא באה לפני האות e או האות i באנגלית, היא יוצרת צליל של ס או s באנגלית.

C = ק

Car

Cop

canter

Camera

Duck

Back

C = ס

Center

Police

City

France

Chance

Dance

האות G כמו האות ג בעברית. אבל כאשר היא באה לפני האות e או האות i באנגלית, לרוב היא יוצרת צליל של ג’ בעברית.

G = ג

Go

Gate

Grab

Pig

Peg

Google

G = ‘ג

Gem

German

George

Page

Rage

Gin

 

00:00
00:00
  • צירופי אותיות CE GE 00:00

Y

 

Y = י

רגיל

Yes

Yellow

Yoyo

Boy

Toy

Y = אי (E)

בסוף מילה ארוכה

Happy

   🙂

Funny

   🤭

Sleepy

  😴

Tasty

  😋

Money

  $$$

Y = איי (I)

בסוף מילה קצרה

By

My

Cry

Fly

Shy

00:00
00:00
  • Y 00:00

כתיבת תגובה