התקדמות נושא :

Past Simple

עבר פשוט

Laugh Out Loud

צפו, תקשיבו, תלמדו ותצחקו עם ג'רי, קריימר וג'ורעהוראות לימוד

ג’רי צחק על טובי במועדון קומי בזמן שג’רי הופיע כי היא זלזלה בו. היא ברחה מהמועדון ומטאטא רחוב דרס את הבוהן הזרת שלה. בקליפ ההילרי הזה, קריימר מספר כיצד הציל את הבוהן שלה.

Look, Listen, Learn and Laugh with Jerry, Kramer and George

Jerry made fun of Tobby in a comedy club when Jerry was performing because she heckled him.  She ran out of the club and a street sweeper ran over her pinky toe.  In this hilariuos clip, Kramer tells how he saved her toe. 

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

I'm Batman - Seinfeld

Kramer is Batman  

 

Kramar:  Why did you go down to the club and heckle her?

Jerry: Because she went down to the club to heckle me.  I wanted to give her a taste of her own medicine.

Kramer:  OH YEAH! You gave her a taste of medicine, alright.

Jerry: Well I didn’t want her to have an accident.

George:  What accident?

Kramar:  Well after he heckled Tobby she got so upset she ran out of the building and a street sweeper ran over her foot and severed her pinky toe.

George:  That’s unbelievable!   

Kramer:  Yeah. And after the ambulance left, I found the toe. So I put it in a cracker jack box, filled it with ice and took off for the hospital.

George:  You ran?

Kramer:  No. I jumped on the bus.  I told the bus driver, “I got a toe in here, step on it!”

George:  Holy cow!

Kramer:  Yeah, yeah.  Then all of a sudden, this guy pulls out a gun. Well I knew that any delay will cost her her pinky toe, so I got out of the seat and started walking towards him. He said to me, “Where do you think you’re going Cracker Jack!?!”  So I said to him, “Well I got a little prize for you buddy – Wamb Bamb…”  Knocked him out cold!

George:  How could you do that?

Kramer:  Yeah, well everybody is screaming because the bus driver, he’s passed out because of all the commotion. The bus is out of control. So I grab him by the collar, get him out of the seat and I get behind the wheel, and now I’m driving the bus.

George: You’re batman!

Kramer: Yeah, I am batman.  Then the mugger he comes to. He starts choking me.  So I’m fighting him off with one hand and driving the bus with the other. So then I managed to open up the door. I kicked him out the door, you know,  with my foot, you know at the next stop.

Jerry:  You kept making all the stops?!?

Kramer: Well, people kept ringing the bell.

George: Well what about the toe?What happened to the toe?

Kramer: Well, I’m happy to say that the little guy is back in place, at the end of the line.

George: You did all this for a pinky toe?

 

Kramer: It’s a valuable appendage.

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Verbs פעלים

heckle לצחוק על

went הלך

gave  נתן

wanted  רצה

got  השיג

grab  טופס

severed קטע

left  עזב

found מצא

filled  מילא 

took לקח

pull out  שלף

told  אמר

knew  ידע

drive  נוהג

scream צועק

kick  בועט

scream צועק

kick  בועט

ran  רץ

ran out  ברח

ring לצלצל

jumped  קפץ

knock out  הפיל

pass out  התעלף 

manage to  הצלחתי ל

 

Nouns  שם עצם

club  מועדון

medicine  תרופה 

accident   תאונה

building  בניין

gun רובה

street sweeper  מנקה רחוב

ambulance אמבולנס

pinky toe  זרת אצבע

seat  כסא 

cracker jack נשנוש

surprise הפתעה

buddy חבר 

collar  צווארון

mugger שודד

commotion  בלאגן

guy  גבר 

bell פעמון

appendage  אבר

line תור

Adjective שם עצם

valuable  יקר

Unbelievable

 לא יאומן


פעלים

Verbs

Scream

לצעוק

Pull out

לשלוף

Heckle

לצחוק על משהו

שם עצם

Nouns

Scream

לצעוק

Pull out

לשלוף

Heckle

לצחוק על משהו

שם תואר

Adjectives

Unbelievable

לא יומן

Valuable

יקר

נפלא! עכשיו שראיתם את הקליפ ולמדתם את האוצר המילים, ענו על השאלות למטה (באמצעות זמן עבר).

Super! Now that you saw the clip and studied the vocabulary words, answer the questions below (using the past tense). 

00:00
00:00
 • No title 00:00
00:00
00:00
 • heckle 00:00
00:00
00:00
 • No 00:00
00:00
00:00
 • st. sweeper 00:00
00:00
00:00
 • Kramer 00:00
00:00
00:00
 • Kramer 00:00
00:00
00:00
 • Box 00:00
00:00
00:00
 • Bus 00:00
00:00
00:00
 • KramerBus 00:00
00:00
00:00
 • Mugger 00:00
00:00
00:00
 • Knock out 00:00
00:00
00:00
 • Passed out 00:00
00:00
00:00
 • kicked him 00:00
00:00
00:00
 • Passengers 00:00
00:00
00:00
 • Yes 00:00
00:00
00:00
 • valuable 00:00
00:00
00:00
 • Hero 00:00

להלן רשימה של פעלים (V1) מהקליפ והלשון של העבר (V2). שימו לב למספר הפעלים יוצא דופן שיש ברשימה.

Below is a list of the verbs (V1) from the clip and the past tense form(V2). Pay attention to the number of exceptional verbs there are in the list.

Verb (V1) –

שורש

Passed (V2) 

 עבר פשוט

Translation

פירוש 

Do

did

עשה

Go

went

הלך

Want

wanted

רצה

Give

gave

נתן

Heckle

heckled

צחק על

Get

got 

קיבל

Run

ran

רץ

Sever

severed

לקטוע

Leave

left

עזה

Find

found

מצא

Fill

filled

מילא

Take off

Took off

המריא

Jump

jumped

קפץ

Tell

told

סיפר

Know

knew

ידע

Start

started

התחיל

Say

said

אמר

Pass out

Passed out

התעלף

Knock out

Knocked out

הפיל אותו 

Manage

managed

הצליח

Kick

kicked

בעט

Happen

happened

קרא

keep

kept

המשיך

 

תבדקו את עצמכם - זוכרים

Check yourself - Remember

Leave

Left

Say

Said

Tell

Told

Smile

! You did it

כתיבת תגובה