התקדמות נושא :

To be or not to be

להיות או לא להיות

Check it Out

*תזכורת קטנה: הפועל To Be – בהווה הוא am, is, are וכאשר מחברים אותם לנושא של המשפט, כמו I am, You are, He is, She is, It is, We are, They are, הרבה פעמים אמריקאים מקצרים  אותם וזה נירא כך: I’m, You’re, He’s, She’s , It’s, We’re, They’re. שימו לב איך שזה נשמע מתוך הקליפ למטה.

Quick Reminder: The verb To Be in the present, am, is, are, when used with the subject, like, I am, You are, He is, She is, It is, We are, They are, are often times shortened when American’s use them in spoken English. For example, I’m, You’re He’s, She’s, It’s, We’re , They’re.  Pay attention to how it sounds like in the clip below. 

התסכלו בקליפ המגניב הזה מתוך הסרט Top Gun

Check out this Cool Clip from the movie Top Gun

Top Gun – Jester’s Dead

The Jets that you are flying against are smaller, faster and more maneuverable just like the enemy Mink.  The clock is ticking and as of now, we are keeping score. 

המטוסים שאתם טסים נגדם הם קטנים יותר, מהירים יותר וניתנים לתמרון בדיוק כמו המינק של האויב. השעון מתקתק ונכון לעכשיו, אנחנו שומרים על ניקוד.

Maverick:  I lost him Goose.

  איבדתי אותו גוס.

Jester:  Show me what you got, kid.

             תראה לי מה שיש לך, ילד.

Maverick:  I lost him.  איבדתי אותו

Goose: I’m looking , I’m looking. אני מחפש, אני מחפש 

Goose:  I got him, I got him.  He’s on our tail, coming hard.

       תפסתי אותו, תפסתי אותו. הוא על הזנב שלנו, בא חזק.

Maverick: Yeah, I got him. I got him. Here we go.

כן, מצאתי אותו. מצאתי אותו. הנה אנחנו מתחילים.

Maverick: Alright. Talk to me, Goose. 

טוב. דבר איתי, גוס.

Goose: He’s still back there. He’s closing in on us. He’s closing fast.

הוא עדיין מאחורינו. הוא סוגר עלינו. הוא סוגר מהר.

Jester: You can run, kid, but you can’t hide.

אתה יכול לרוץ, ילד, אבל אתה לא יכול להתחבא.

Maverick: Alright Jester let me see if I can give you a run for your money here.

בסדר ג’סטר תן לי לראות איך אפשר לעשות שזה יהיה לך שווה כאן

Goose: Watch the mountains.

תזהר מההרים.

Goose: I still got him. He’s still back there.  Come on Mav, do some of that pilot stuff.

עדיין יש לי אותו. הוא עדיין מאחורה. קדימה מאב, תעשה קצת מהביצועים האלה.

Maverick: Yeah, I got him. 

כן, יש לי אותו

Jester:  Come on, bring it right. 

קדימה תביא את זה ימינה

Maverick: Goose, I’ve had about enough of this.  I’m going to hit the brakes and he’ll fly right by.

גוס, נמאס לי מזה. אני הולך ללחוץ על הבלמים והוא יעוף מלפנינו.

Jester: Okay, you’re mine. או קי, אתה שלי 

Maverick:  Let’s see what you’ve got now, Jester.

בואו נירא מה אתה שווה

Goose: Okay Mav, let’s turn and burn.

אוקיי מאב, בוא נסתובב ונשרוף (בוא נשתולל).

Maverick: He’s going vertical, so am I.

הוא הולך אֲנָכִי, גם אני. 

Goose: We’re going ballistic Mav. Go get him.

אנחנו הולכים בליסטי, מאב. תפוס אותו.

Goose: He’s going for the hard deck. Let’s get down there first and nail him, Mav.

הוא הולך על הסיפון הקשה. בוא נרד לשם קודם ונגמור אותו, מאב.

Maverick: No way Jester. You’re mine.

אין סיכוי, ג’סטר, אתה שלי.

Maverick: I got you now.   Wooow!  Jester’s dead!

תפסתי אותך עכשיו. וואוו. ג’סטר מת !

Goose:  Jester’s dead.  Ye’haa. גסטר מת

Jester:  Get your butts back to the hard deck and return to base immediately.

תעופו לסיפון הקשיח ותחזרו לבסיס מיד

Maverick: Yes Sir.  כן, אדוני

צפו, תקשיבו ותלמדו בקליפ המגניב הזה מ Top Gun

רקע: החברה נמצאים בחדר ההלבשה אחרי שהם חוזרים מטיסת האימונים שלהם בחיל האוויר. בקליפ הזה אייסמן מתעמת עם מאברק בחדר. מאברק “מפיל” את הקפטן שלהם, ג’סטר, בצורה לא שגרתי ואייסמן לא מרוצה מהביצועים שלו ולא הגישה שלו.

Look, Listen, and Learn with this cool clip from Top Gun

Background:  The guys are in the locker room after their training flight in the air force. In this clip Iceman confronts Maverick. Maverick “shoots down” their captain, Jester, in an unorthodox way and Iceman is not happy with his performance nor his attitude. 

תלמדו את האוצר המילים לפני צפייה בקליפ

Learn the vocabulary before watching the clip

Problem בעיה

Cowboys קאוובויז

Air אוויר

 

Every time כל פעם

Unsafe לא בטיחותי

Dangerous מסוכן

That’s right זה נכון

 

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

Top Gun - You're Dangerous

Iceman: You guys really are cowboys.

אתם ממש קואבויים 

Maverick: What’s your problem Kezansky?

מה הבעיה שלך קזאנסקי

Iceman:     You’re everyone’s problem. That’s because every time you go up in the air you’re unsafe. I don’t like you because you’re dangerous!  

אתה הבעיה של כולם. זה בגלל כל פעם שאתה עולה למעלה באוויר אתה לא בטיחותי. אני לא אוהב אותך בגלל שאתה מסוכן!

Maverick:  That’s right, Iceman. I am dangerous.

זה נכון, אייסמאן, אני מסוכן 

תבחנו את עצמכם - Test Yourself

אוצר מילים

Vocabulary

That's right

זה נכון

Problem

What's the problem

בעיה

מה הבעיה

Dangerous

Fire is dangerous

מסוכן

אש זה מסוכן

What’s your Problem ?

מה הבעיה שלך

מעולה.  עכשיו על בסיס מה שלמדנו בקליפ, בואו נעשה משפטים חדשים על ידי המילים החדשות למטה.

Great! On the basis of what we’ve learned, let’s make new sentences by simply changing the adjectives around.  

 

Adjectives שם תואר

Hot חם

Cold קר

Sick חולה

Nervous עצבני

Sad עצוב

Tired עייף

Sleepy ישנוני

a little קצת

a bit קצת

A little bit קצת

very מאד

עכשיו לתרגול

Now for the exercise

00:00
00:00
 • I'm dangerous 00:00

Maverick:  What’s your problem Kezansky?

Iceman:  You’re everybody’s problem.  I don’t like you because you’re dangerous.

Maverick:  That’s right Iceman. I am dangerous.

00:00
00:00
 • I'm tired 00:00

A:  What’s your problem

B:  I’m sorry.  I’m a bit tired.

A:  Oh. Sorry. Get some rest.  לכי תנוחי

00:00
00:00
 • I'm sad 00:00

C:  What’s your problem?

D: I’m sorry. I’m very sad.

C: Oh. Sorry.  Here’s a hug. חיבוק

00:00
00:00
 • I'm sick 00:00

E:  What’s your problem?

F:  I’m Sorry.  I’m a little sick.

E: Oh. Sorry. Here’s a pill. כדור

00:00
00:00
 • I'm hot 00:00

G:  What’s your problem?

H: I’m sorry.  I’m a bit hot.

G:  Oh. Sorry. Here’s a fan.

00:00
00:00
 • I'm cold 00:00

I: What’s your problem?

J: I’m sorry. I’m very cold.

I: Oh. Sorry.  Here’s a jacket.

00:00
00:00
 • I'm nervous 00:00

K: What’s your problem?

L: I’m sorry. I’m a bit nervous.

K: Oh. Sorry.  Relax and breathe. תרגעי ותנשמי

כתיבת תגובה