התקדמות נושא :

Present Progressive

הווה מתמשך/עכשוי

LOL

לצחוק

צפו, תקשיבו, תלמדו ותצחקו עם ג'רי, קריימר וג'ורעהוראות לימוד

בקליפ  הרוקע הזה, קריימר מארגן לילה של סינגלים להיהודי. הוא גם מתכוון לבשל את כל האוכל לאירוע!

Look, Listen, Learn and Laugh with Jerry, Kramer and Elane

In this hilarious clip, Kramer is organizing a singles night for Jewish people. He is also attempting to cook all the food for the event! 

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

What's Cooking - Seinfeld

Kramer: Yowza yowza. Check it out.

Jerry:    Jewish singles night?

Kramer:  I expect you both to be there.

Elaine:    I’m not Jewish.

Kramer:  Well neither am I.

Jerry:    Well why are you going?

Kramer: I’m not, I’m running it.

Jerry:    What are you talking about?

Kramer: Well Lomez, he usually runs it but he’s in the Everglades.

Jerry:     Lomez is Jewish?

Kramer: Oh yeah yeah yeah. Orthodox, Jerry. Old school.

Elaine:   At the Knights of Columbus?

Kramer: Yeah, Frank Costanza, he’s getting me a room at his lodge. So Jerry, you know I’m really counting on you to come to this.

Jerry:    Kramer, you know, I–

Kramer: No, Jerry, look, I’m cooking all the food myself.

Elaine:   A tempting schmear of authentic Jewish delicacies.

Kramer: Do you like tsimmis?

  

Jerry: What the hell is going on here?

  

Jerry:    What are you doing?

Kramer: I got three kitchens going. I got brisket going at Newman’s, I got kugel working at Mrs. Zamfino’s, this is kreplach. Here, try some of this.

Jerry:    No, I don’t want to.

Kramer: Eat, eat! You’re skin and bones.

Jerry:    Oh, this is awful.

Kramer: Jerry, it’s kreplach. It’s an acquired taste, yeah.

Jerry:    Did you follow the recipe?

Kramer: The recipe was for four to six people; I had to multiply for a hundred and eighty-three people. I guess I got confused.

Jerry:     It tastes like dirt.

Kramer: Well I also dropped it on the way over. Look I’m in trouble, I got no skills. I can’t peel, I can’t chop, I can’t grate. I can’t mince! I got no sense of flavor, obviously. You know, I gotta talk to Frank.

Jerry:    Kramer, you can’t talk to Frank.

Kramer: No I gotta talk to him, I know that he can help me, Jerry.

 

Abby:     I think there’s a dead animal in the elevator.

Kramer: My stuffed cabbage!

  

Elaine:    Mm. This food is fantastic.

Jerry:     Have you tried the hamentashen?

Elaine:    I can’t get off the kishkas.

Kramer:  You know these latkes are going like hotcakes.

Frank: Where’s the powdered sugar?

Kramer:  You know Frank, you could take a break.

 

Frank:  No breaks. I feel reborn, I’m like a Phoenix rising from Arizona.

להלן התסריט עם התרגום בעברית

Below is the script with the Hebrew translation.

[Scene 1:  Kramer is carrying a flyer and is telling his friends, Jerry and Elaine, about a Jewish Singles event he is preparing. ]

[סצינה 1: קריימר נושא פלייר והוא מספר לחבריו, ג’רי ואיליין, על אירוע רווקים יהודי שהוא מכין. ]

 

Kramer:  Yowza yowza. Check it out.      שימו לב

Jerry:     Jewish singles night?               ליל רווקים (ורווקות) ליהודים

Kramer:  I expect you both to be there.   אני מצפה ששתיכן תהיו שם

Elaine:    I’m not Jewish.                        אני לא יהודיה

Kramer:  Well neither am I.                  ובכן גם אני לא

Jerry:    Well why are you going?          אז למה אתה הולך

Kramer: I’m not, I’m running it.           אני לא. אני מנהל את זה

Jerry:    What are you talking about?   על מה אתה מדבר

Kramer: Well Lomez, he usually runs it but he’s in the Everglades.

   ובכן, לומז, הוא בדרך כלל מארגן את זה, אבל הוא נמצא ב-אברגליידז

Jerry:    Lomez is Jewish?                     לומז יהודי

Kramer: Oh yeah yeah yeah. Orthodox, Jerry. Old school.

             ובכן, אורתודוקסי.  היהודיים של פעם

Elaine:   At the Knights of Columbus?          בלילות של קולומבוס

Kramer: Yeah, Frank Costanza, he’s getting me a room at his lodge. So

   Jerry, you know I’m really counting on you to come to this.

כן, פרנק קוסטנזה, הוא משיג לי חדר בצימר שלו. לכן ג’רי, אתה יודע שאני באמת סומך עליך לבוא לזה.

Jerry:    Kramer, you know, I-            – קריימר, אתה יודע שאני

Kramer: No, Jerry, look, I’m cooking all the food myself.

           לא, ג’רי, תראה, אני מבשל בעצמי את כל האוכל.

Elaine:  A tempting schmear of authentic Jewish delicacies.

            מחזה מפתה של מעדנים יהודיים אותנטיים

Kramer: Do you like tsimmis?               את אוהבת צימס

 

[Scene 2:  Jerry is walking into his apartment and sees pots and pans that are bubbling on the stove top. ]

[סצינה 2: ג’רי הולך לדירה שלו ורואה סירים ומחבתות מבעבעים על כיריים.

 

Jerry: What the hell is going on here?   מה לכל הרוחות הולך כאן

 

[Kramer is running into Jerry’s apartment and he is holding a hot pot full of dumplings.  He drops the pot into the sink and cools his burning fingers.]

[קרמייר רץ לדירתו של ג’רי והוא אוחז בסיר חם מלא כופתאות. הוא מטיל את הסיר לכיור ומקרר את אצבעותיו הבוערות.

Jerry:    What are you doing?                  מה אתה עושה

Kramer: I got three kitchens going. I got brisket going at Newman’s, I got kugel working at Mrs. Zamfino’s, this is kreplach. Here, try some of this.

יש לי שלושה מטבחים בוערים. יש לי נמרצות  אצל ניומן, יש לי קוגל אצל גברת זאמפינו, זה קרפלאך. הנה תטעם את זה

 

Jerry:    No, I don’t want to.                        לא. אני לא רוצה

Kramer: Eat, eat! You’re skin and bones.     תוכל תוכל, אתה כלו עצמאות

Jerry:    Oh, this is awful.                            אוי, זה נורא

Kramer: Jerry, it’s kreplach. It’s an acquired taste, yeah.

             ג’רי, זה קרפלאך. זה טעם נרכש, כן.  

Jerry:  Did you follow the recipe?                האם עקבת אחר המתכון?

Kramer: The recipe was for four to six people; I had to multiply for a hundred and eighty-three people. I guess I got confused.

המתכון היה לארבעה עד שישה אנשים; הייתי צריך להתחשבן למאה ושמונים ושלושה אנשים. אני מניח שהתבלבלתי.

 

Jerry:     It tastes like dirt.                             יש לזה טעם של חול

Kramer: Well I also dropped it on the way over. Look I’m in trouble, I got no skills. I can’t peel, I can’t chop, I can’t grate. I can’t mince! I got no sense of flavor, obviously. You know, I gotta talk to Frank.

ובכן,אני גם הפלתי אותו בדרך. תראה, אני בצרות. אין לי כשרון. אני לא יכול לקלף, אני לא יכול לקצוץ, אני לא יכול לרסק. אני לא יכול לטחון! זה ברור שאין לי שום חוש של טעם. אתה יודע, אני חייב לדבר עם פרנק

 

Jerry:    Kramer, you can’t talk to Frank.     קריימר, אתה לא יכול לדבר עם פראנק

Kramer: No I gotta talk to him, I know that he can help me, Jerry.

לא, אני חייב לדבר איתו, אני יודע שהוא יכול לעזור לי, ג’רי.

                                [Abby walks in.] אביי נכנסת

 

Abby:     I think there’s a dead animal in the elevator.

             אני חושבת שיש חיה מתה במעלית.

Kramer: My stuffed cabbage!                       הכרוב הממולא שלי

Scene 3:  The “Jewish Singles Night” event]   סצינה 3: אירוע “ליל רווקים ליהודים”

 

Elaine:    Mm. This food is fantastic.            האוכל הזה פנטסטי

Jerry:     Have you tried the hamentashen האם ניסית את אוזני המן

Elaine:    I can’t get off the kishkas.            אני משתעגעת מהקישקז

Kramer:  You know these latkes are going like hotcakes.

             את יודעת שהלטקסים האלה הולכים כמו עוגות חמות.

Frank:    Where’s the powdered sugar?        איפה אבקת הסוכר

Kramer:  You know Frank, you could take a break.

             אתה יודע פרנק, את יכול לקחת הפסקה.

Frank:    No breaks. I feel reborn, I’m like a Phoenix rising from Arizona.

             בלי הפסקות. אני מרגיש שנולדתי מחדש, אני כמו הפניקס עולה מאריזונה.

בקליפ זה למדנו איך לשאול שאלות וגם למדנו מונחים שונים לבישול.

 

What are you talking about?

 עכשיו על בסיס מה שלמדנו, השלימו את הדיאלוג להלן באמצעות המילים בסוגריים להנחות אותכם. עיינו בדוגמה הבאה.

In this clip, we learned how to ask questions and we also learned different cooking terms.

What are you talking about?

Now based on what we’ve learned, complete the dialogue below using the words in parenthesis to guide you. Look at the example below.

תזכורת קטנה: מכיוון שההווה המתמשך הוא משתמש הפועל “am/is/are,” אנחנו פשוט מחליפים את סדר הנושא וam/is/are, כאשר שואלים שאלות.

A quick reminder:  Because the Present Progressive is uses the verb “to be” (am, is ,are), we simply change the order of the subject and the “am/is/are” when asking questions.

What are you doing?

מה אתה עושה?

00:00
00:00
 • making dinner 00:00

Mom:   What’s everybody doing

(what, everybody, do) here?

Sarah:  Oh, hi Mom. We’re making 

(we, make) dinner right now.

Mom:    WOW. Smells great!

00:00
00:00
 • cooking 00:00

Mom:   And _________ (what, you, do) Sarah?

 

Sarah: ____________ (I, cook) chicken and rice.

00:00
00:00
 • grating 00:00

Mom:  And _______________ (what, Greg, do)?

 

Greg: Hey mom. ________ (I, grate) the onions for the chicken.

00:00
00:00
 • boiling 00:00

Mom: And _______________  (what, Brad, do) ?

 

Brad: Hi mom.  _______ (I, boil, water) for soup.

00:00
00:00
 • peeling 00:00

Mom:  And _______________ (what, Paul, do) ?

 

Paul:  Hi mom. ___________ (I, peel) the carrots and yams for the soup.

00:00
00:00
 • chopping 00:00

Mom: and _____________ (what, Chuck, do)?

 

Chuck: Hi mom, ________ (I, chop) potatoes for the soup.

00:00
00:00
 • mincing garlic 00:00

Mom: And ______________(what, Miriam, do)?

 

Miriam: Hi mom, ________ (I, mince) the garlic for the soup.

00:00
00:00
 • baking cake 00:00

Mom: And _____________ (what, Becky, do)?

 

Becky: Hi mom, ________ (I, bake) a cake.

00:00
00:00
 • Dad's b-day 00:00

Mom: WOW! That’s amazing. What’s the special occasion.

Sarah: Mom, you forgot. It’s Dad’s birthday today!

 

Greg:  ________ (We, cook) a surprise birthday dinner for dad. ________ (What, you , do) Mom?

למתקדמים

Advanced

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Carry  

לשאת

Telling

מספר  

Preparing

מכין

Running

לנהל

Going

הולך

Cooking  

מבשל

Rising  

עולה

Burning  

רותח

Expect

לצפות  

Drop

להפיל

Guess

מנחש  

Taste

לטעום

Multiply

להתרבות   

Peel

לקלף

Chop

לקצוץ

Grate

לרסק

Mince

לטחון

Awful

נורא

Confused

מבולבל

Tempting

מפתה  

Dead  

מת  

Jewish

יהודי

Reborn  

נולד מחדש

Flyers

פליירים  

Lodge

צימר   

Dirt

לכלוך

Kitchen

מטבח

Pots

סירים

Sink  

כיור

Recipe

מתכון

Animal  

חיה  

Phoenix  

עוף החול

Elevator  

מעלית

Stuffed cabbage

כרוב ממולא

Schmear

מחזה 

 

Dumpling

כופתה  

Powdered sugar

אבקת סוכר

EXPRESSIONS

ביטויים

Check it out  

שים לב. תסתכל  

He runs it

הוא מנהל את זה.

Your skin and bones.

אתה רזה מאד  

singles night

ערב רווקים

I’m counting on you.

אני סומך עליך

Take a break

קח הפסקה

Authentic Jewish delicacies

מאכלים יהודיים  טעמים

Old school  

מפעם

I got no sense of flavor

אין לי חוש של טעם

They’re going like hotcakes

נאכלים/נגמרים במהירות

Acquired taste

טעם שצריכים להתרגל אליו   

Follow the recipe

ללכת לפי המתכון

What the hell is going on here?

מה לעזאזל הולך כאן

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Prepare

Peter is preparing for the party

להכין

Burn

Oh my God, the barn is burning

לשרוף

Guess

Guess what - I love Guess jeans

לנחש

Tell

Shhh. Tim is telling a story

לספר

Cook

WOW. Dad is cooking

לבשל

Chop

Chuck is chopping up the wood

לקצוץ

Carry

Kim is carrying the cats home

לשאת

Run

Ronald is running the show

לנהל

Drop

Hey! You're dropping all the donuts

ליפול

שם עצם

Nouns

Sink

The sink is stinky

כיור

Pots

The pots are dirty

סירים

Lodge

Okay. I'm logging out and going to the lodge. BYE

צימר

Kitchen

The kitchen is so messy

מטבח

Flyer

Oh no! The flyers are flying all over

פליירים / עלונים

Recipe

Where is that recipe for making fish

מתכון

שם תואר

Adjectives

Jewish

Excuse me, but are you Jewish

יהודי

Confused

Why are you so confused

מבולבל

Awful

What is that awful smell

נורא

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של הקליפ. תראו כמה אתם מבינים.

Super! Now below are some sentences using the vocabulary from the clip.  See how much you can understand.

00:00
00:00
 • running the kitchen 00:00
00:00
00:00
 • preparing kitchen 00:00
00:00
00:00
 • running the lodge 00:00
00:00
00:00
 • taking a break 00:00
00:00
00:00
 • awful food 00:00

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה