התקדמות נושא :

MODALS – CAN / COULD

מודלז – יכול /יכל

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Grace Kelly - Mika

I want to talk to you.

אני רוצה לדבר איתך

The last time we talked Mr. Smith you reduced me to tears

בפעם האחרונה שדיברנו, מר סמית, צמצמת אותי עד דמעות

I promise you it won’t happen again

אני מבטיחה לך שזה לא יקרה שוב

 

Do I attract you?

האם אני מושך אותך

Do I repulse you with my queasy smile?

האם אני דוחה אותך בחיוך המבוהל שלי

Am I too dirty?

האם אני מלוכלך מדי

Am I too flirty?

האם אני פלרטטני מדי

Do I like what you like?

האם אני אוהב את מה שאת אוהבת

 

I could be wholesome

אני יכול להיות בריאה

I could be loathsome

אני יכול להיות נבזה

I guess I’m a little bit shy

אני מניח שאני קצת ביישן

Why don’t you like me?

למה את לא מחבבת אותי

Why don’t you like me without making me try?

למה אתה לא אוהב אותי בלי שאני אתאמץ

 

I tried to be like Grace Kelly

אני נסיתי להיות כמו גרייס קלי

But all her looks were too sad

אבל כל מבטה היה עצוב מדי

So I tried a little Freddie

אז נסיתי קצת פרדי

I’ve gone identity mad!

אני השתגעתי מזהות אישי

 

I could be brown

אני יכול להיות חום

I could be blue

אני יכול להיות כחול

I could be violet sky

אני יכול להיות סגול (כצבע) השמים

I could be hurtful

אני יכול להיות מזיק

I could be purple

אני יכול להיות סגול

I could be anything you like

אני יכול להיות כל מה שאתה רוצה

Gotta be green

חייב להיות ירוק

Gotta be mean

חייב להיות רע

Gotta be everything more

חייב להיות כל דבר יותר

 

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you walk out the door!

למה את לא יוצא מהדלת

 

(Getting angry doesn’t solve anything)

(לכעוס לא פותר שום בעיה)

 

How can I help it?

איך אני יכול לעזור לך

How can I help it?

איך אני יכול לעזור לך

How can I help what you think?

איך אני יכול לעזור איך את חושבת

Hello, my baby

שלום, בייבי שלי

Hello, my baby

שלום, בייבי שלי

Putting my life on the brink

לשים את החיים שלי על הסף

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like yourself?

למה את לא אוהבת את עצמך

Should I bend over?

האם כדאי לי להתכופף

Should I look older just to be put on your shelf?

האם כדאי לי  להיראות מבוגר רק להיות מונח על המדף שלך

 

I tried to be like Grace Kelly

אני נסיתי להיות כמו גרייס קלי

But all her looks were too sad

אבל כל מבטה היה עצוב מדי

So I tried a little Freddie

אז נסיתי קצת פרדי

I’ve gone identity mad!

אני השתגעתי מזהות אישי

 

I could be brown

אני יכול להיות חום

I could be blue

אני יכול להיות כחול

I could be violet sky

אני יכול להיות סגול (כצבע) השמים

I could be hurtful

אני יכול להיות מזיק

I could be purple

אני יכול להיות סגול

I could be anything you like

אני יכול להיות כל מה שאתה רוצה

Gotta be green

חייב להיות ירוק

Gotta be mean

חייב להיות רע

Gotta be everything more

חייב להיות כל דבר יותר

 

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Walk out the door!

צאי מהדלת

 

Say what you want to satisfy yourself…. Hey!

תגיד מה שאת רוצה (על מנת ש) תספקי את עצמך …. היי!

But you only want what everybody else says you should want

אבל את רק רוצה מה שכולם אומרים שכדאי לך לרצות

 

I could be brown

אני יכול להיות חום

I could be blue

אני יכול להיות כחול

I could be violet sky

אני יכול להיות סגול (כצבע) השמים

I could be hurtful

אני יכול להיות מזיק

I could be purple

אני יכול להיות סגול

I could be anything you like

אני יכול להיות כל מה שאתה רוצה

Gotta be green

חייב להיות ירוק

Gotta be mean

חייב להיות רע

Gotta be everything more

חייב להיות כל דבר יותר

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Walk out the door!

צאי מהדלת

 

I could be brown

אני יכול להיות חום

I could be blue

אני יכול להיות כחול

I could be violet sky

אני יכול להיות סגול (כצבע) השמים

I could be hurtful

אני יכול להיות מזיק

I could be purple

אני יכול להיות סגול

I could be anything you like

אני יכול להיות כל מה שאתה רוצה

Gotta be green

חייב להיות ירוק

Gotta be mean

חייב להיות רע

Gotta be everything more

חייב להיות כל דבר יותר

 

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Why don’t you like me?

למה את לא אוהבת אותי

Walk out the door!

צאי מהדלת

 

(Humphry we’re leaving)

המפרי אנחנו יוצאים

המשפט שהודגש בשיר היה –  

“I could be brown… I could be blue…”  

 בואו נבין את המשמעות של המילה “could”  ונבנה על זה שיעור.

The sentence that was emphasized in the song was –  

“I could be brown… I could be blue…”

Let’s understand the meaning of the word “could” and build a lesson on it.

אנחנו משתמשים מודל could” (יכול) לדבר על אפשרויות בעתיד! על בסיס מה שלמדנו בשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. ראשית תלמדו את שמות תואר החדשים להלן.

! You could do it-

-את/ה יכול/ה לעשות את זה

*יכלנו להשתשמש במילה can” במקום “could” אבל בחרנו לזרום עם השיר.

** תזכורת קצרה, אנחנו לא משתמשים במילה “to” אחרי אף מודל (could/can…) . אף על פי שבעברית כן מוסיפים, והרבה ישראלים מוסיפים את זה, זה טעות.  

We use the modal “could” to speak about possibilities in the future! Based on what we’ve learned in the song, let’s make new sentences. First learn all the new adjectives below.

You could do it!

* We can also use the word “can” in place of  “could” but we chose to go along with the song. 

** A quick reminder, we do NOT use the word “to” after any modal (could/can…). In Hebrew we do and many Israeli’s make mistakes speaking.

I could be more …

… אני יכול להיות יותר

Successful

מוצלח

Daring

נועז

 

Persistent

מתמיד

Sensitive

רגיש

Honest

כנה

Empathetic

אמפתיה

Practical

מעשית

Motivated

משפיע

 

if …

… אם

 

– if I had a good mentor   –   אם היה לי מנטור טוב

 

if I believed enough in what I’m doing – אם אני מאמין מספיק במה שאני עושה.

  

if I you shared more of your feelings to me  –  אם היית/הייתה משתף יותר ברגשותיך.

 

if you take away the punishment.  – אם אתה מסלק את העונש.

 

if I could experience what you went through. – אם יכולתי לחוות את מה שעבר עליך.

 

if you help me make out a plan to reach our goal.  –  אם תעזור לי לעשות תוכנית להגיע למטרה שלנו.

 

if the pay was higher.  – אם השכר היה גבוה יותר.

00:00
00:00
 • successful 00:00
00:00
00:00
 • Persistent 00:00
00:00
00:00
 • Daring 00:00
00:00
00:00
 • honest 00:00
00:00
00:00
 • Empathetic 00:00
00:00
00:00
 • Motivated 00:00

Can

המשפט שהודגש בשיר היה – 

 “How can I help you?”

 בואו נבין את המשמעות של המילה “can”  ונבנה על זה שיעור.

Another sentence that was emphasized in the song was – 

 “How can I help you?”

Let’s understand the meaning of the word “can” and build a lesson on it.

אנחנו משתמשים במודל can” (יכול) לדבר על יכלות בעתיד! בואו נתרגל על ידי השאלה בשיר. ראשית, בואו נלמד כמה מילים חדשות הקשורות למסעדה. 

We use the modal “can” to speak about abilities in the future.  Let’s practice using the question from the song. First lets read a few vocabulary words related to a restaurant.

 

Restaurant

מסעדה

Waiter / waitress

מלצר / ומלצרית

Customer

לקוח

Menu

תפריט

Desert

קינוח

Napkin

מפית

Plate

צלחת

Bowl

קערה

Silverware

סכום

Fork

מזלג

Knife

סכין

Spoon

כף

Bill

חשבון

Tip

טיפ

It’s on the house!

זה על חשבון בעל הבית

 

How can I help you?

.?.איך אני יכול/ה לעזור לך

00:00
00:00
 • Menu 00:00

W: How can I help you, madam?

C: Yes, thank you, can you bring me a menu please?

W: Certainly madam.

00:00
00:00
 • Glass of water 00:00

W: How can I help you, sir?

C: Yes, thank you, can you bring me a glass of water, please?

W: Yes.  Immediately.

00:00
00:00
 • Dessert 00:00

W: How can I help you, young man?

C: Yes, thank you, can you bring me the dessert menu.

W: Of course. Right away.

00:00
00:00
 • Napkins 00:00

W: How can I help you miss?

C: Yes, thank you, can you bring some more napkins to the table.

W: Absolutely miss.  Right away.

00:00
00:00
 • Bowl of Soup 00:00

W: How can I help you gentlemen?

C: Yes, thank you, can we order another bowl of soup?

W: Yes, of course. It will only be a moment.

00:00
00:00
 • Fly swimming 00:00

W: How can I help you sir?

C: Yes. Can you take out the fly swimming in my soup? Thank you.

W: We do not charge extra for the fly. It’s on the house.

תקראו את הדיולוג מתחת 2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה.  בהצלחה! 

Read the dialogue below 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  Good Luck!

Waiter, can you taste this soup please?

מלצר, אתה יכול לטעום את המרק הזה בבקשה

W: How can I help you, sir?

C: Can you taste this soup please?

W: What’s the problem? Is it too cold?

C:  No, just taste it.

W: Is it too hot, sir?

C: No, just taste it.

W: Is it too spicy?

C: Waiter, can you please just taste it?

W: Okay, sir, where is the spoon?

C:  Ahhhaa       LOL!

* If you didn’t get it, the customer was only missing a spoon. LOL

אם לא הבנתם, היה חסר ללקוח רק כף *

 

למתקדמים

Advanced

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

Attract

למשוך צומת לבך

Repulse

לדחות, להגעיל

Guess

לנחש

Try

לנסות

Satisfy

לספק

Bend over

להתכופף

Brink

סף

Shelf

מדף

Queasy

מבחיל, בוחל

Flirty

פלרטטני

Wholesome

בריא

Loathsome

מתוב

Identity

זהות

Violet

ויולט, סיגלית

Purple

סגול

Green

ירוק

Test Yourself – תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Guess

Guess what I'm thinking

לנחש

נחשי מה אני חושבת

Bend Over

Ben can't bend over with his hurt back

צורך

בן לא יכול להתכופף עם הגב הפגוע שלו

Repulse

His gross eating habits would repulse even a pirate

לדחות, להגעיל

אני דוחה את ההתנהגות שלך

Satisfy

Satisfy your soul

לספק

תספק את נשמתך

Attract

I'm attracted to his mind. He's a genious

למשוך

אני נמשך אל שכלו. הוא גאון

Try

If at first you don't succeed, try try again

לנסות

אם בהתחלה אתה לא מצליח, נסה שוב

שם עצם

Nouns

Identity

We must hide our true identity. Shhhhhhh

זהות

אנחנו חייבים להסתיר את הזהות האמיתית שלנו. שאהההה

Shelf

Don't put a picture of yourself on the shelf. Put mine

מדף

אל תשים תמונה של עצמך על המדף. שים את שלי

Brink

Brad is on the brink of bankruptcy

סף

בראד נמצא על סף פשיטת רגל

שם תואר

Adjectives

Violet

Violet is a beautiful name and color

ויולט, סיגלית

ויולט הוא שם יפה וצבע

Loathsome

Men can be very loathsome when they are hungry

מתועב

גברים יכולים להיות מאוד מתועב כאשר הם רעבים

Wholesome

Nothing like good, wholesome wholewheat bread

בריא

אין כמו לחם טוב ובריא, מקמח מלא

Purple

Prince wrote the song Purple Rain

סגול

פרינס כתב את השיר "גשם סגול" Purple Rain

Flirty

Be careful, he's very flirty when he's tired

לתלות

תיזהרי, הוא מאוד פלרטטני כשהוא עייף

Queasy

Gwenn always feels queasy when she's pregnant

בוחל

גוון תמיד מרגישה בחילה כשהיא בהיריון

LOL jokes

קורע - Hilarious

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

תזכרו, המפתח לספר בדיחה טובה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Remember, the key to good joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
 • Eye glasses 00:00

לקוח: מילצר אתה יכול להביא לי מה הגברת בשולחן הבא אוכלת?
המלצר: סליחה, אדוני, אבל אני די בטוח שהיא רוצה לאכול את זה בעצמה.

Customer: Waiter can you bring me what the lady at the next table is having?

Waiter: Sorry, sir, but I’m pretty sure she wants to eat it herself.

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

מורה: תתעורר, פול! אתה לא יכול לישון בכיתה!
תלמיד: למעשה, אני יכול. זה רק שאת די מרעישה.

Teacher: Wake up, Paul! You can’t sleep in class!

Pupil: Actually, I could. It’s just that you’re a bit loud.

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

סם: אמא, אתה יכול בבקשה לעזור לי עם השעורי בית שלי?
אמא: אתה חושב שאני אמא רעה, דן?
סם: “שמי סם”.

Sam: Mom, can you please help me with my homework?

Mom: Do you think I’m a bad mom, Dan?

Sam: My name is Sam.

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

שוטר: אדוני, המכונית שלך עמוסה מדי. אני לא יכול לתת לך לנהוג ככה. אני חייב לקחת את רישיון הנהיגה שלך.
נהג: אתה צוחק עלי, נכון? הרישיון לא יכול לשקול יותר מאונקיה אחד גג!

Police officer: Sir, your car is too heavily overloaded. I can’t let you drive like this. I must take away your driver’s license.

Driver: You’re kidding me, right? The license can’t weight more than one ounce tops!

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

ש: למה הצרפתים אוהבים לאכול חלזונות כל כך הרבה?

ת: הם לא יכולים לסבול פאסט פוד (מזון מהיר).

Q: Why do the French like to eat snails so much?

A: They can’t stand fast food.

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

ש: כמה פילים יכולים להכנס במכונית?

A: 4 – שניים מאחור ושתיים בחזית.

Q: How many elephants can fit into a car?

A: 4 – two in the back and two in the front.

00:00
00:00
 • microprocessor 00:00

ש: כמה תרנגולות יכולות להשתלב במכונית?

A: אף אחד. הפילים תפסו את כל המקום.

Q: How many chickens can fit into a car?

A: None. The elephants took up all the room.

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה