התקדמות נושא :

Past Progressive

עבר ממושך

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart

Just a Jealous Guy    –   John Lenon

I was dreaming of the past

חלמתי על העבר

And my heart was beating fast

ולבי הלם במהירות

I began to lose control

התחלתי לאבד שליטה

I began to lose control

התחלתי לאבד שליטה

I didn’t mean to hurt you

לא התכוונתי לפגוע בך

I’m sorry that I made you cry

אני מצטערת שגרמתי לך לבכות

Oh my I didn’t want to hurt you

הו וי, לא רציתי לפגוע בך

I’m just a jealous guy

אני רק בחור קנאי

 

I was feeling insecure

הרגשתי חוסר ביטחון

You might not love me anymore

אולי לא תאהבי אותי יותר

I was shivering inside

רעדתי בתוכי

I was shivering inside

רעדתי בתוכי

Oh I didn’t mean to hurt you

הו, לא התכוונתי לפגוע בך

I’m sorry that I made you cry

אני מצטערת שגרמתי לך לבכות

Oh my I didn’t want to hurt you

הו וי, לא התכוונתי לפגוע בך

I’m just a jealous guy

אני רק בחור קנאי

I didn’t mean to hurt you

לא התכוונתי לפגוע בך

I’m sorry that I made you cry

אני מצטערת שגרמתי לך לבכות

Oh my I didn’t want to hurt you

הו וי, לא רציתי לפגוע בך 

I’m just a jealous guy

אני רק בחור קנאי

I was trying to catch your eyes

ניסיתי לתפוס את עיניך

Thought that you were trying to hide

חשבתי שאת מנסה להתחבא

I was swallowing my pain

ספגתי את הכאב שלי

I was swallowing my pain

ספגתי את הכאב שלי

I didn’t mean to hurt you

לא התכוונתי לפגוע בך

I’m sorry that I made you cry

אני מצטערת שגרמתי לך לבכות

Oh no I didn’t want to hurt you

הו לא, לא רציתי לפגוע בך

I’m just a jealous guy

אני רק בחור קנאי

Watch out baby I’m just a jealous guy

שימי לב מותקה, אני רק בחור קנאי

Look out baby I’m just a jealous guy

 

שימי לב מותקה, אני רק בחור קנאי

 

I was dreaming

עבר הממושך (Past Continuous) מתאר פעולות שמתמשכות  פרק זמן מסוים בעבר והסתיימו.

The Past Progressive tense (Past Continuous) describes on-going actions that continued for a specific stretch of time in the past and ended.

שלב 1

בוא ניצור משפטים חדשים בקלות עך ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 1

Let’s make new sentences with the other verbs mentioned in the song.

פעלים מתוך השיר

Verbs from the song

dream    beat     feel      shiver      try    swallow   begin     cry   hurt  

hide       lose      mean   want       love   watch out     look out         control 

00:00
00:00

שלב 2

בואו ניצור משפטים חדשים פשוט על ידי שינוי נושא המשפט. * זכרו שאנו מוסיפים רק “s” לפעלים שבהם הנושאים הם “הוא, היא או זה”  (he, she, it – גוף 3, יחיד).

Stage 2

Let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence. * Remember that we only add “s” to verbs where the subjects are he, she or it (3rd person, singular). 

00:00
00:00

כתיבת תגובה