התקדמות נושא :

There is – There are

ישנו – ישנם

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

There's no easy way out - ROCKY IV

We’re not indestructible

אנחנו לא בלתי ניתנים להריסה

Baby, better get that straight

מותק, כדי לך להבין את זה

I think it’s unbelievable

אני חושב שזה לא ייאמן

How you give in to the hands of fate

איך אתה נכנע לידי הגורל

Some things are worth fighting for

יש דברים ששווה להילחם עליהם

Some feelings never die

יש רגשות שלעולם לא מתים

I’m not asking for another chance

אני לא מבקש הזדמנות נוספת

I just wanna know why

אני רק רוצה לדעת למה

 

 

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

There’s no shortcut home

אין קיצור דרך הביתה

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

Giving in can’t be wrong

להיכנע לא יכול להיות טעות

 

 

I don’t wanna pacify you

אני לא רוצה להרגיע אותך

I don’t wanna drag you down

אני לא רוצה לגרור אותך למטה

But I’m feelin’ like a prisoner

אבל אני מרגיש כמו אסיר

Like a stranger in a no-name town

כמו זר בעיירה ללא שם

 

I see all the angry faces

אני רואה את כל הפרצופים הזועמים

Afraid that could be you and me

מפחד שזה יכול להיות אתה ואני

Talking about what might have been

מדברים על מה שיכל להיות

I’m thinking about what I used to be

אני חושב על מה שהייתי פעם

 

 

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

There’s no shortcut home

אין קיצור דרך הביתה

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

Giving in can’t be wrong

להיכנע לא יכול להיות טעות

 

Baby, baby, we can shed this skin

מתוקה, מתוקה, אנחנו יכולים להשיל את העור הזה

We can know how we feel inside

אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו מרגישים בפנים

Instead of going down an endless road

במקום לרדת לדרך אינסופית

 

Not knowing if we’re dead or alive

לא יודע אם אנחנו מתים או חיים

 

Some things are worth fighting’ for

יש דברים ששווה להילחם עליהם

Some feelings never die

יש רגשות שלעולם לא מתים

I’m not asking for another chance

אני לא מבקש הזדמנות נוספת

I just wanna know why

אני רק רוצה לדעת למה

 

 

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

There’s no shortcut home

אין קיצור דרך הביתה

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח

Giving in can’t be wrong

להיכנע לא יכול להיות טעות

 

There’s no easy way out,  there’s no easy way out

אין מוצא קל אין מוצא קל

There’s no shortcut home, there’s no shortcut home

אין קיצור דרך הביתה, אין קיצור דרך הביתה

There’s no easy way out, there’s no easy, no easy

אין דרך קלה לברוח, אין דרך קלה , אין דרך קלה  

No easy way out

אין דרך קלה לברוח

There’s no easy way out, there’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח, אין דרך קלה לברוח

There’s no shortcut home, there’s no shortcut home

אין קיצור דרך הביתה, אין קיצור דרך הביתה

There’s no easy way out, there’s no easy, no easy

אין דרך קלה לברוח, אין דרך קלה , אין דרך קלה  

No easy way out

אין דרך קלה לברוח  

There’s no easy way out

אין דרך קלה לברוח  

There’s no easy way out !

אין דרך קלה לברוח 

שלב 1

Stage 1

אנו משתמשים ב”There is” כאשר אנו מדברים על משהו בלשון יחיד ו”There are” כאשר אנו מדברים על משהו בלשון ברבים. על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו ניצור משפטים חדשים באמצעות “There is” או “There are”. תחילה למד את אוצר המילים החדש למטה. בהצלחה 🙂 

שימו לב:  מבאנגלית מדוברת לעתים קרובות מקצרים את המילה There is = There’s.

We use “there is” when we are talking about something in the singular and “there are” when we are talking about something in the plural. On the basis of what we learned from the song, let’s make new sentences using “There is” or “There are.” First learn the new vocabulary below. Good luck 🙂

Note: In spoken English we often shorten the word “There is = There’s.”

אוצר מילים

Vocabulary

Cell phone סלולרי

Fridge מקרר  

Freezer מקפיא

Salt מלח

Pepper פלפל

Cups כוסות

Ketchup קטשופ

Umbrella מטריה

Closet ארון בגדים

Battery מטען

Behind מאחורי

Next to ליד

Forks מזלגות

Knives סכינים

Plates צלחות

Pantry מזווה 

Yes there is !   /  No there isn’t !

שלב 2

Stage 2

מצוין! עכשיו אתם תנסו תתרגמו רת המשפטים באנגלית. תומרו אותם בקל רם!

Great. Now you try. Translate the sentences in English. Say them out loud! 

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Verbs פעלים

Drag לגרור

Ask לבקש

Adjectives שם תואר

Indestructible

 בלתי ניתנים להריסה

Unbelievable

לא ייאמן 

Afraid מפחד

Worth שווה

Straight ישר

Nouns שם עצם

prisoner

Stranger זר

Faces פרצופים

Shortcut קיצור דרך

Fate גורל

Skin עור

Road רחוב

Expressions ביטויים

Drag you down לדכות אותך

Hands of fate להיכנע לידי הגורל

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Drag

Don't drag me down

לגרור

אל תדכא אותי

Ask

Ask and you will receive

לבקש

תבקש ותקבל

Pacify

If you give the baby a pacifier, I think he will pacify

להרגיע

אם תיתן לתינוק מוצץ, אני חושב שהוא ירגיע.

שם עצם

Nouns

Fate

Your fate is in your hands

גורל

הגורל שלך בידים שלך

Prisoner

There is a million dollar prize if you find the ecaped prisoner

אסיר

יש מיליון דולר למי שמוצא את האסיר שנמלט

Shortcut

Make a left, I know a short cut

קיצור דרך

תפנה שמאלה, אני מכיר קיצור דרך

שם תואר

Adjectives

Afraid

I'm not afraid of ghosts, I'm terrfied

מפחד

אני לא מפחד מרוחות, אני מבועת

Indestructible

The Western Wall is Indestructible

בלתי ניתן להריסה

הכותל המערבי בלתי ניתן להריסה

Unbelievable

Unbelievable ! I think I just saw a mermaid

לא יימן

לא יימן, אני חושב שראיתי בתולת ים.

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תקראו את המשפטים בקול רם ותראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  Read the sentences out loud and see how much you can understand.

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
  • tomato 00:00

ש: מה אדום וזז מלמעלה למטה?

ת: עגבניה במעלית.

Q: What’s red and moves up and down?

 

A:  A tomato in an elevator.

00:00
00:00
  • zebra 00:00

ש: מה שחור ולבן ואדום בגל כולו?

ת: זיברה שנכבתה בשמש.

Q: What’s black and white and red all over?

 

A: A sunburned zebra.

00:00
00:00
  • Frog 00:00

ש: מה ירוק ואדום ומסתובב ומסתובב?

ת: צפרדע בתוך בלנדר.

Q: What’s green and red and spins around and around?

 

A: A frog in a blender.

משחק מילים כיפי

A PUN הוא משחק מילים, והכוונה היא מילה שיש לה שתי משמעויות או מילה שנשמעת דומה מאוד למילה אחרת. הרבה בדיחות משתמשות במשחקי מילים. קראו את הבדיחות למטה ותראו איך זה בא לידי ביטוי!

Fun Pun

A pun is a word that has two meanings or a word that sounds very similar to another word. Many jokes use puns. Read the jokes below and  see how puns are used. 

00:00
00:00
  • Library 00:00

ש: מה הבניין הכי גבוה בעולם?

ת: סיפריה – יש לה הכי הרבה stories (סיפורים או קומות).

Q: What’s the tallest building in the world?

 

A: A library – it has the most stories.

00:00
00:00
  • Fish Tank 00:00

שני דגי זהב נמצאים ב tank, אחד מסתכל על השני ואומר, “אתה יודע איך לנהוג את זה?”

Tank – (טנק או אקואריום)

Two goldfish are in a tank. One looks at the other and says, “How do you drive this thing?”

00:00
00:00
  • Soldiers 00:00

שני חיילים נמצאים tank, אחד מסתכל על השני ואומר, “בלו בלו בלו בלו בלו?”

Tank – (אקווריום או טנק)

Two soldiers are in a tank. One looks at the other and says, “Blu blu blu blu blu?”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה