התקדמות נושא :

תאזינו, תשירו ותמשיכו לשיר !

1) תקרוא את המילים של השיר  הפשוט הזה  בזמן שאתם מאזינים לשיר. מהר מאוד תוכלו להכיר את המנגינה.

2) תתחילו לשיר את השיר.

3) מהר מאוד אתם כבר תדעו את לשון העתיד  באנגלית. קל לעשות את זה!

Listen, Sing and Keep Singing

1) Read the lyrics to this simple song as you are listening. Very quickly you will familiarize yourself with the melody.

2) Start singing the song.

3) Very quickly you will already know the future tense in english. EASY DOES IT!

00:00
00:00
  • You'll sing a song 00:00

You'll sing a song and I'll sing a song

We'll sing a song together

You'll sing a song and I'll sing a song in warm or wintry weather.

 

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

ואנחנו נשיר שיר ביחד

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

במזג אוויר נעים וחורפי

00:00
00:00
  • You'll play a tune 00:00

You'll play a tune and I'll play a tune

And we'll play a tune together

Oh you'll play a tune and I'll play a tune

In  warm or wintry weather, alright

אתה תנגן מנגינה ואני אנגן מנגינה

                 ואנחנו ננגן מנגינה ביחד

     אתה תנגן מנגינה ואני אנגן מנגינה

      במזג אוויר נעים וחורפי, מצוין

00:00
00:00
  • You'll play a tune 00:00

You'll whistle a tune and I'll whistle a tune

And we'll whistle a tune together

Oh you'll whistle a tune and I'll whistle a tune

In  warm or wintry weather, alright

אתה תשרוק מנגינה ואני אשרוק מנגינה

                 ואנחנו נשרוק מנגינה ביחד

אתה תשרוק מנגינה ואני אשרוק מנגינה

      במזג אוויר נעים וחורפי, מצוין

00:00
00:00
  • You'll sing a song 00:00

Oh you'll sing a song and I'll sing a song

We'll sing a song together

You'll sing a song and I'll sing a song in warm or wintry weather.

 

 אהה אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

ואנחנו נשיר שיר ביחד

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

במזג אוויר נעים וחורפי

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Whistle

לשרוק

Warm

נעים (חם)

Wintry

חורפי

Weather

מזג אוויר

 

Tune

מנגינה 
  

פעלים

Verbs

Wintry

חורפי

Warm

חם ונעים

Tune

מנגינה

Weather

מזג אוויר

Whistle

לשרוק

×

עגלת קניות

Close Panel