דיבור בסיסי

חודש מינוי
800
400 חודשי
 • גישה מלאה באתר
 • 70 שיעורים חווייתיים
 • תרגילים ומבחנים
 • סדנת הקריאה
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום

מדברים עם ביטחון

מינוי 3 חודשים​
1200
750 מינוי 3 חודשים
 • גישה מלאה באתר
 • 70 שיעורים חווייתיים
 • תרגילים ומבחנים
 • סדנת הקריאה
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה3 חודשים

מדברים כמו אמריקאים

מינוי 6 חודשים כולל 25 שיעורים בזום
3500
2000 מינוי 6 חודשים
+ 25 שיעורים בזום
 • גישה מלאה באתר
 • 70 שיעורים חווייתיים
 • תרגילים ומבחנים
 • סדנת הקריאה
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • 25 שעורים כפולים בזום של 1.5 שעות
 • 2 סיפרי לימוד המלמד אנגלית מדוברת
 • איבוק מדהים המלמד כ500 מילים ברמה מקצועית
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה6 חודשים
פופולרי