דיבור בסיסי

חודש מינוי
1000
500 חודשי
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • ספר ליימוד
 • 2 שעורים בזום כל שבוע

מדברים עם ביטחון

מינוי 3 חודשים​
2000
950 מינוי 3 חודשים
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה3 חודשים

מדברים כמו אמריקאים

מינוי 6 חודשים כולל 25 שיעורים בזום
5500
1500 מינוי 6 חודשים
+ 25 שיעורים בזום
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • 25 שעורים בזום
 • 2 סיפרי לימוד המלמד אנגלית מדוברת
 • איבוק מדהים המלמד כ500 מילים ברמה מקצועית
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה6 חודשים
פופולרי