לימוד עצמאי

מינוי 3 חודשים
600
350 מינוי 3 חודשים
 • 28 שיעורים חווייתים
 • לומדים כל האותיות
 • לומדים צירופי אותיות
 • לומדים לדבר על ידי שירים ותרגילים
 • 15 נושאים של שיחות יום יומיות
 • דפים להדפסה לחיזוק הנושאים
 • חוברת הדפסה של האותיות ומשחקי לימוד

חוג בזום

מינוי 6 חודשים​
1200
700 בקבוצות של 5 - 10 ילדים
 • 28 שיעורים חווייתים
 • לומדים כל האותיות
 • לומדים צירופי אותיות
 • לומדים לדבר על ידי שירים ותרגילים
 • 15 נושאים של שיחות יום יומיות
 • דפים להדפסה לחיזוק הנושאים
 • 25 שיעורים לייב בזום ( = 28 ש"ח/שיעור !)
 • חוברת הדפסה של האותיות ומשחקי לימוד

תוכנית לבית ספר

9 חודשים
3200
2000 9 חודשים
 • לומדים כל האותיות
 • 28 שיעורים חווייתים
 • לומדים צירופי אותיות
 • לומדים לדבר על ידי שירים ותרגילים
 • 15 נושאים של שיחות יום יומיות
 • דפים להדפסה לחיזוק הנושאים
 • חוברת להדפסה של האותיות
 • חוברת להדפסה של משחקי לימוד
 • מינוי שנתי לכל תלמיד/ה בכיתה ב75 ש"ח
פופולרי