התקדמות נושא :

LOL trip

See the Niagara Falls

Niagara Falls – Canada

LOLenglish לוקח אתכם למפלי ניאגרה בקנדה!

הצטרפו אלינו לטיול מדהים למפלי הניאגרה בקנדה. תהנו מאחד מהמפלי מים המפורסמים בעולם . אה, ואל תשכחו, לחוות אנגלית!

LOLenglish is taking you to the Niagara Falls in Canada.

Join us for a stunning trip to the Niagara falls in Canada. Enjoy one of the most the world famous water falls in the world. Oh, and don’t forget, experience English!

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

A Great Wonder of the World

Scene 1

Hey everybody. It’s cold outside.

And if you don’t know where we are,

I’m going to tell you where we are.

We are in Niagara Falls.

Niagara Falls is in Canada.

It is one of the great Wonders of the World.

It is a spectacular place to visit.

Come closer and see.

This is the Erie River.

It is one of the five Great Lakes in Canada.

As you can see hundreds and thousands and billions of gushing of water are just coming down and forming into this amazing, amazing waterfall.

Are you guys feeling this.

It’s cold out here. It’s very very cold.

But we’re going to go down over there and we’re going to see the falls and the water

And feel the mist in our faces.

I don’t know how much you’re going to hear me because it’s so loud over there because of the fall.

But I want you guys to experience the beauty of nature and the waterfall of Niagara.

See you soon.

Scene 2

Spectacular.  Look at this unbelievable rainbow.

This is the Niagara Falls.

Look at how the water comes crashing down.

It’s freezing outside, I must say, but it’s definitely a site to see.

This is the Eerie River. Sorry Lake Eerie. Lake Eerie.

Freezing cold water gushing down to form this beautiful, beautiful waterfall.

Water is splashing in my face as we speak.

Soon you’re going to see what it’s like behind the waterfall.

Somewhere behind there. And the noise and the mist that it creates.

We’ll see you soon.

Scene 3

Hi guys.  Do you hear the water behind the Niagara Falls.

Check it out.  That’s water splashing.

Let’s go check out the other view.  We’ll see you soon guys. Bye!

Scene 4

Hey people. How are you guys doing?

Before we say goodbye we want to show you a last view of the Niagara falls.

We are a five minute walking distance from it.

Check it out. It is a magnificent site.

Over there we took an elevator 115 feet below

and a tunnel inside where we saw the Niagara Falls behind the actual waters.

It was very powerful. I hope you enjoyed that experience.

And if you come with me, you will see an amazing waterfall.

And that is actually American borders.

And over there is a bridge connecting Canada to America.

This is Canada. We are in Canada. And that is America.  Isn’t that cool.

Alright. We’ll see you guys later.  

I hope you enjoyed this vacation with us.

 

Asta la vista. Good bye!     

להלן התסריט עם התרגום בעברית

Below is the script with the Hebrew translation.

Scene 1

Hey everybody. It’s cold outside.

אהלן כולם. זה קר בחוץ.

And if you don’t know where we are.

ואם אתם רוצים לדעת איפה אנחנו.

I’m going to tell you where we are.

אני הולך לספר לכם.

We are in Niagara Falls.

אנחנו נמצאים במפלי הניאגרה.

Niagara Falls is in Canada.

מפלי הניאגרה נמצא בקנדה.

It is one of the great Wonders of the World.

זה אחד הפלאים של העולם.

It is a spectacular place to visit.

זה מקום מדהים לבקר.

Come closer and see.

תתקרבו ותראו.

This is the Erie River.

זה הנהר אירי.

It is one of the five great lakes in Canada.

זה אחד מהחמישה האגמים העצומים בקנדה

As you can see hundreds and thousands and billions of gushing of water are just coming down and forming into this amazing, amazing waterfall.

איך שאתם רואים מאות אלפי מיליארד של מים נשפכים ויוצרים את המפל המדהים הזה.

Are you guys feeling this.

אתם מרגישים את זה

It’s cold out here. It’s very very cold.

קר פה. זה מאד מאד קר.

But we’re going to go down over there and we’re going to see the falls and the water and feel the mist in our faces.

אבל אנחנו הולכים ללכת לשם ואנחנו הולכים לראות את המפל ואת המים ולהרגיש את האד בפנים שלנו

I don’t know how much you’re going to hear me because it’s so loud over there because of the fall.

אני לא יודע עד כמה שתשמעו אותי בגלל זה כל כך הרבה רעש שם בגלל המפל.

But I want you guys to experience the beauty of nature and the waterfall of Niagara.

אבל אני רוצה שתחוו את היופי של הטבע והמפל של ניאגרה.

See you soon.

נתראה בקרוב.

 

Scene 2

Spectacular.  Look at this unbelievable rainbow.

מדהים. תראו את הקשת הזה.

This is the Niagara Falls.

זה  מפלי הניאגרה.

Look at how the water comes crashing down.

תראו איך המים יורדים בכזו עוצמה.

It’s freezing outside, I must say, but it’s definitely a site to see.

זה קפאו בחוץ, אני חייב לומר, אבל זה בהחלט מרא שחייבים לראות.

This is the Erie River. Sorry Lake Erie. Lake Erie.

זה הנהר אירי. סליחה האגם אירי. האגם אירי.

Freezing cold water gushing down to form this beautiful, beautiful waterfall.

מיים קפויים יורדים בעוצמה ליצור את המפל היפה הזה.

Water is splashing in my face as we speak.

מים משפריצים בפנים שלי איך שאנחנו מדברים.

Soon you’re going to see what it’s like behind the waterfall.

בקרוב אתם תראו איך זה מאחורי המפל.

 

Somewhere behind there. And the noise and the mist that it creates.

שמה, איפושהו. והרעש והמיסט שזה יוצר.

We’ll see you soon.

נתראה בקרוב.

 

Scene 3

Hi guys.  Do you hear the water behind the Niagara Falls.

שלום חברה. האם אתם שומעים את המים מאחורי המפל ניאגרה?

Check it out.  That’s water splashing.

שימו לה, זה מים שמשפריצים.

Let’s go check out the other view.  We’ll see you soon guys. Bye!

בואו נירא את הנוף השני. נתראה בקרוב חברה. ביי.

 

Scene 4

Hey people. How are you guys doing?

אהלן חברה. מה שלומכם?

Before we say goodbye we want to show you a last view of the Niagara falls.

לפני שנומר שלום, אנחנו רוצים להראות לכם מבט אחרון של מפלי הניאגרה.

We are a five minute walking distance from it.

אנחנו חמש דקות הליכה ממנו.

Check it out. It is a magnificent site.

שימו לב. זה מרא מדהים.

Over there we took an elevator 115 feet below

שם אנחנו לקחנו מעלית 115 פיט למטה.

and a tunnel inside where we saw the Niagara Falls behind the actual waters.

ומנהרה בפנים איפה שראינו את מפלי הניאגרה בעצם מאחורי המים.

It was very powerful. I hope you enjoyed that experience.

זה היה מאד עוצמתי. אני מקווה שנהנתם מהחוויה.

And if you come with me, you will see an amazing waterfall.

ואם תבואו איתי, אתם תראו מפל מדהים.

And that is actually American borders.

וזה בעצם בגול של אמריקה.

And over there is a bridge connecting Canada to America.

ושם ישנו גשר שמחבר קנדה לאמריקה.

This is Canada. We are in Canada. And that is America.  Isn’t that cool.

זה קאנאדה. אנחנו בקנדה. ושם זה אמריקה. האם זה לא מגניב?

Alright. We’ll see you guys later.

אל-הקפאק. נראה אתכם.

I hope you enjoyed this vacation with us.

אני מקווה שנהנתם מהחופשה הזו איתנו.

Hasta la vista. Good bye!

אסטה-לה ויזטה. בי

אוצר המילים מהסרטון

Vocabulary from the video

 

Gush

להשפח בעוצמה

Form

ליצור

Hear

לשמוע

Experience

לחוות

Crash down

ליפול בעוצמה

Splash

להשפריץ

Create

לברוא

Connect

לקשר

Enjoy

להנות

Hope

לקוות

  

Waterfall

מפל

Mist

אד

Face

פנים

Nature

טבע

Rainbow

קשת

Site

אתר

View

נוף

Tunnel

מנהרה

Border

גבול

Vacation

חופשה

Check it out

שימו לב

Isn’t that cool?

האם זה לא מגניב

Great

מדהים

Amazing

מדהים

Beauty

יופי

Spectacular

מרשים

Unbelievable

לא יאומן

Freezing

קפאו

Behind

מאחורי

Powerful

עוצמתי

Hundreds

מאות

Thousands

אלפים

Billions

מיליארדים

Noise

רעש

פעלים

Verbs

Experience

LOLenglsih - Experience English like never before

לחוות

Create

In the beginning, God created the heavens and the earth

לברוא

Enjoy

Enjoy your trip

להנות

Form

The teacher told the kids to form a line

ליצור

Splash

Please don't splash

להשפריץ

Hope

I hope you remember this word

לקוות

Gush

Her tears were gushing down her face

להשפך בעוצמה

Crash down

The waves were crashing down on us

ליפול בעוצמה

Connect

Try to connect this wire to the camera

לקשר

שם עצם

Nouns

Rainbow

The mist of the waterfall forms a rainbow

קשת

View

That's a killer view

נוף

Vacation

Nothing like a family vacation

חופש

Mist

Nothing like the morning mist

אד

Site

Now that's truly a site to see

אתר

Tunnel

This tunnel will lead us out

מנהרה

Waterfall

Why is it called a waterfall. I wonder

מפל

Nature

I love nature walks

טבע

Border

This is the border between Israel and Lebanon

גבול

שם תואר

Adjectives

Unbelievable

Michael J. was an unbelievable dancer

לא יאומן

Beautiful

It's a beautiful poem. Thanks

יפה

Spectacular

She is a spectacular speaker

מרשים

Powerful

Grandpas porshe has a powerful engine

לבשל

Amazing

He is an amazing athlete

מדהים

Freezing

It's freezing in the North Pole

קפאו

Fun Facts

1) האם מפלי הניאגרה באמריקה או בקנדה?

ישנם שני צדדים 🙂  אתם יכולים לבקר את מפלי הניאגרה מן הצד של ארצות הברית או מצד קנדה. בארצות הברית, הלכו למערב ניו יורק, למפלי הניאגרה פארק המדינה או “סטייט פארק”. מפלי הניאגרה בצד הקנדי נמצא באונטריו.

1) Is the Niagara Falls in America or Canada?

There are two sides to it 🙂  You can visit the Niagara Falls from the United States side or from Canada side.  In the USA, go to the Western New York, Niagara Falls State Park. The Niagara Falls on the Canadian side is in Ontorio

2) איזה צד יפה יותר?

“היופי נמצא בעיני המתבונן! ” (מרגרט וולף האנגרפורד).

2) Which side is more beautiful?

“Beauty is in the eye of the beholder!” (Margaret Wolfe Hungerford). 

3) כמה מפלים ישנם?

יש שלושה נפילות:

1. מפלי ההור שו (Horseshoe) (גם ידוע בשם מפלי הקנדי)

2. מפלי האמריקני

3. מפלי בריידל וייל (צעיף כלה)

מפלי ההורס שו הוא הגדול ביותר מבין שלושת המפלים ואת מפלי הבריידל וייל  הוא הקטן ביותר.

3) How many water falls are there?

There are three falls:

 1. the Horseshoe Falls (also known as the Canadian Falls) 

 2.  American Falls

 3. Bridal Veil Falls.

The Horseshoe Falls  is the largest of the three falls and the Bridal Veil Falls is the smallest.  

4) כמה מים בשנייה יורדים במפלי הניאגרה?

יש יותר מ 700,000 גלונים של מים לשנייה שנופלים במפלי הניאגרה.

4) How much water per second pour down the Niagara Falls?

There are more than 700,000 gallons of water per second that pour over Niagara Falls.

 

5) כמה מהחמישה גרייט לייקס (Great Lakes) נשפכים לנהר של הניאגרה?

ארבעה מתוך חמשת ה Great Lakes  מתנקזים בנהר הניאגרה.

1. סופריור לייק

2. אגם מישיגן

3. אגם הורון

4. אגם אירי

ארבעת האגמים הללו מתרוקנים לאגם אונטריו ויחד, החמשת ה Great Lakes האלה מהווים כמעט חמישית (1/5) מאספקת המים הטריים בעולם.

5) How many of the five Great Lakes drain into the Niagara River?

Four of the five Great Lakes drain into the Niagara River. 

1. Superior Lake

2. Lake Michigan

3. The Huron Lake

4. Lake Erie

These four lakes empty into Lake Ontario and together, these five Great Lakes make up almost one-fifth (1/5)  of the world’s fresh water supply.

6) האם יכולים לרדת במפלי הניאגרה העצומה?

רק אם אתם דגים. אבל היתה אשה, אני אדסון טיילור, שירדה במפלי הניאגרה בחבית. זה היה ב- 24 באוקטובר, 1901. זה היה ביום ההולדת שלה. היא היתה בת 63. היא היתה מורה בבית הספר והיא עשתה את זה בשביל הכסף. הכל עניין של כסף. אני מניח שזה לא “משתלם” להיות מורה. LOL

6) Can you go down the great Niagara Falls?

Only if you are a fish. But there was a woman, Annie Edson Taylor, who went over the Niagara Falls in a barrel. It was on October 24, 1901.  It was on her birthday. She was 63 years old. She was a school teacher and she did it for the money. It’s all about the money. I guess it doesn’t pay” to be a teacher. LOL”  

כתיבת תגובה