התקדמות נושא :

To Be = was / were 

להיות בעבר = (היה, היתה, היינו, היו)

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

שימו לב: מילים עם קו תחתון הן פעלים בעבר פשוט או העבר של הפועל to be – was/were.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Note: the underlined words are verbs in past simple or the verb to be – was/were.

Always On My Mind - Elvis Presley

Maybe I didn’t treat you

אולי לא התייחסתי אליך

Quite as good as I should have

מספיק טוב כפי שהייתי צריך

Maybe I didn’t love you

אולי לא אהבתי אותך

Quite as often as I could have

לעתים מספיק קרובות כפי שהייתי צריך

Little things I should have said and done

דברים קטנים שהייתי צריך לאומר או לעשות

I just never took the time

אני רק לא הקדשתי את הזמן

You were always on my mind

את תמיד היית במחשבותיי

You were always on my mind

את תמיד היית במחשבותיי

Maybe I didn’t hold you

אולי לא החזקתי אותך

All those lonely, lonely times

כל אותם זמנים בודדים, בודדים

And I guess I never told you

ואני מניח שאף פעם לא סיפרתי לך

I’m so happy that you’re mine

אני כל כך שמח שאת שלי

If I make you feel second best

אם אני גורם לך להרגיש מקום שני

Girl, I’m sorry I was blind

ילדה, אני מצטער שהייתי עיוור

You were always on my mind

את תמיד היית במחשבותיי

You were always on my mind

את תמיד היית במחשבותיי

Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died

תגיד לי שהאהבה המתוקה שלך לא מתה

Give me, give me one more chance

תן לי, תן לי עוד הזדמנות

To keep you satisfied, satisfied

כדי לשמור אותך מרוצה, מרוצה

Little things I should have said and done

דברים קטנים שהייתי צריך לאומר או לעשות

I just never took the time

אני רק לא הקדשתי את הזמן

You were always on my mind

את תמיד היית במחשבותיי

Was /  Were

רבים  /  יחיד 

הייתי /  היית  /  היתה /  היה  / היינו  היו

I)  I was            (1) We were 

2) You were      (2) You were

3) He was         (3) They were

3) She was

3) It was

שלב 1

יופי! עכישו בואו ניצור משפטים חדשים בקלות על ידי שינוי הנושא מתוך השיר. 

Stage 1

Great! Now let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence from the song. 

00:00
00:00
 • He 00:00

1) He     –   He was always on my mind.

00:00
00:00
 • They 00:00

2) They  –

00:00
00:00
 • She 00:00

3) She    –

00:00
00:00
 • It 00:00

4) It    –

00:00
00:00
 • Alex 00:00

5) Alex –

00:00
00:00
 • My homework 00:00

6) My homework             –

00:00
00:00
 • P.P.M. 00:00

7) Peter, Paul and Marry –

00:00
00:00
 • My grandpa 00:00

8) My grandfather          –

00:00
00:00
 • English Lesson 00:00

9) My English lesson      –

שלב 2

מצויין! כעת, פשוט על ידי שינוי הסדר של נושא במשפט והפועל (was/were), נוכל לשאול שאלות “האם” .

בואו נחזור על כמה מהמילים מתוך השיר.

Stage 2

Great! Now by simply changing the order of the subject of the sentence and the verb (was/were), we can ask “yes/no” questions . 

Let’s first review some of the words below. 

 

Treat  

ממתק

Done 

  סיים

Time  

 זמן

Mind  

 מחשבותיי

Sweet 

 מתוק

Lonely  

בודד

Blind  

עיור

Second 

שניה

Good 

 טוב

Best 

 הכי טוב

Chance 

 צ’אנס/סיכוי 

Satisfied 

מרוצה

Reminisce

לְהַעֲלוֹת זִכרוֹנוֹת

 

Looking at pictures from the past and reminiscing about family and friends.

להעלות זכרונות:  מסתכלים בתמונות של העבר ונזכרים במשפחה וחברים.
 
 

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

On the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences.  First learn the new vocabulary below. 

כל כך   so

So nice

נחמד   

so warm

נעים

so sensitive

רגיש

so smart

חכם    

so interesting

  מעניין

so exciting  

מרגש   

so full of life

מלא חיים     

so kind

נחמד    

So boring

משעמם

so dull

משעמם

so slow

עיטי

So straight

ישר

So honest

כנה

So loyal

אמין

So trustworthy

אמין

So generous

נדיב

I remember him/her 

אני זוכר אותו/ה

א) הידידה שלי, ג’סיקה

ב) היא תמיד היתה כל כך נחמדה

א) אחות

A:  my friend Jessica

B:  She was always so kind

A) Nurse

A) אהה, הנה תמונה ישנה של הידידה שלי ג’סיקה.

B) כן. אני זוכר(ת) אותה. היא תמיד היתה כל כך נחמדה. מה היא עושה היום?
 
A) היום היא אחות.

A:  Oh. Here is an old picture of my friend Jessica.

B:  Yes.  I remember her.  She was always so kind.  What’s she doing today?
A: Today she is a nurse.
 
00:00
00:00
 • Jessica the nurse 00:00

מצוין. עכשיו אתם תחברו משפטים מהמידע למטה על בסיס הדיולוג מלמעלה.

Now you make sentences from the information below based on the dialogue above.

00:00
00:00
 • Circus Clown 00:00

A:  my younger brother

B: so full of life

A) a clown in the circus  ליצן בקרקס

00:00
00:00
 • Generous volunteer 00:00

A:  my younger sister

B: so generous

A) a volunteer for charity organization

                מתנדב לארגון צדקה

00:00
00:00
 • Communal rabbi 00:00

A:  my younger cousin

B: so honest

A) a communal rabbi        רב קהילה

 

00:00
00:00
 • The doctor 00:00

A:  my oldest son בני הבכור

 

B: so smart

A) a doctor  

00:00
00:00
 • The farmer 00:00

A:  my friend from Alabama

B: so boring

A) a farmer         איכר

00:00
00:00
 • The psychologist 00:00

A: my best friend in kindergarten

B: so sensitive

A) a psychologist      פסיכולוג/ית

00:00
00:00
 • retired neighbor 00:00

A:  my old neighbor

B: so interesting

A) retired    גמלאי

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Treat

להתייחס

Give

לתת

Guess

לנחש

Feel  

להרגיש

Hold

להחזיק

Say  

לומר

Do

לעשות

Die

למות

Treat  

ממתק

Done

 סיים

Time  

זמן

Mind  

מחשבותיי

Sweet

מתוק

Lonely  

בודד

Blind  

עיור

Second

שניה

Good

טוב

Best

הכי טוב

Chance

צ’אנס/סיכוי

Satisfied

מרוצה

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Guess

לנחש

Say

לומר

Die

למות

Give

לתת

Hold

להחזיק

Do

לעשות

Treat

להתייחס

Feel

להרגיש

שם עצם

Nouns

Chance

הזדמנות

Second

שניה

Mind

מחשבותיי

Treat

ממתק

Time

זמן

שם תואר

Adjectives

Lonely

בודד

Best

הכי טוב

Sweet

מתוק

Satisfied

מרוצה

Good

בסדר

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב