שאלון Materials

I SHOT THE SHERIFF

In this exercise, you are going to complete the vocabulary from the song. You can choose from the multiple choices below. 

GOOD LUCK !!! 

בתרגיל הזה, אתם משלימים את  האוצר מילים של השיר על ידי כמה אפשרויות. בהצלחה

Vocabulary exercise from the song