התקדמות נושא :

Present Simple

הווה פשוט

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

שימו לב: אנו מוסיפים “s” אל הפועל בהווה פשוט כאשר הנושא הוא בגוף שלישי, יחיד (s/he, it) . בשיר, המילה “comes” מסתיימת עם “s” כי זה כאילו שאנחנו אומרים “here it comes.”

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Note: We add an “s” to the verb in the present simple when the subject is in the third person , singular (s/he, it). In the song, the word “comes” has an “s” in the end because it is as though we are saying “here it comes.”

She Loves You    –   Beatles

She loves you, yeah, yeah, yeah

היא אוהבת אותך, כן כן כן

She loves you, yeah, yeah, yeah

היא אוהבת אותך, כן כן כן

She loves you, yeah, yeah, yeah

היא אוהבת אותך, כן כן כן

 

You think you’ve lost your love

אתה חושב שאיבדתי את אהובתך

Well, I saw her yesterday

ובכן, ראיתי אותה אתמול

It’s you she’s thinking of

וזה אתה שהיא חושבת עליו 

And she told me what to say

והיא אמרה לי מה לומר

She says she loves you

היא אמרה שהיא אוהבת אותך

and you know that can’t be bad

ואתה יודע שזה לא יכול להיות רע

Yes, she loves you

כן, היא אוהבת אותך

and you know you should be glad

ואת יודע שכדי לך להיות שמח

 

She said you hurt her so

היא אמרה שפגעת בה כל כך

She almost lost her mind

היא כמעט איבדה את דעתה

And now she says she knows

ועכשיו היא אומרת שהיא יודעת

You’re not the hurting kind

אתה לא מהסוג שמכאיב

She says she loves you

היא אומרת שהיא אוהבת אותך

and you know that can’t be bad

ואתה יודע שזה לא יכול להיות רע

Yes, she loves you

כן, היא אוהבת אותך

and you know you should be glad

ואתה יודע שאתה צריך לשמוח

 

Oo, she loves you, yeah, yeah, yeah

או, היא אוהבת אותך, כן, כן, כן

She loves you, yeah, yeah, yeah

היא אוהבת אותך כן כן כן

With a love like that

עם אהבה כזו

You know you should be glad

אתה יודע שאתה צריך לשמוח

 

You know it’s up to you

אתה יודע שזה תלוי בך

I think it’s only fair

אני חושב שזה רק הוגן

Pride can hurt you too

גאווה יכולה לפגוע גם בך

Apologize to her

תתנצל בפניה

Because she loves you

כי היא אוהבת אותך

and you know that can’t be bad

ואתה יודע שזה לא יכול להיות רע

Yes, she loves you

כן, היא אוהבת אותך

and you know you should be glad

ואתה יודע שאתה צריך לשמוח

 

Oo, she loves you, yeah, yeah, yeah

או, היא אוהבת אותך, כן, כן, כן

She loves you, yeah, yeah, yeah

היא אוהבת אותך כן כן כן

With a love like that

עם אהבה כזו

You know you should be glad

אתה יודע שאתה צריך לשמוח

With a love like that

עם אהבה כזו

You know you should be glad

אתה יודע שאתה צריך לשמוח

With a love like that

עם אהבה כזו

You know you should be glad

אתה יודע שאתה צריך לשמוח

Yeah, yeah, yeah,

 

כן כן כן,

 

עובדה !

She Loves You

 ! Fact

המשפט שהודגש בשיר היה –

She loves you

בהווה פשוט אנחנו מוסיפים את האות s” לפועל שהנושא במשפט הוא גוף שלישי, יחיד (s/he, it).

We use the Present Simple when we want to talk about factsThe sentence that was emphasized in the song was –  

She loves you.

In the present simple we only add the letter “s” to verbs that the subject is in the third person, singular (s/he, it). 

שלב 1

בוא ניצור משפטים חדשים בקלות עך ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 1

Let’s make new sentences with the other verbs mentioned in the song.

פעלים מתוך השיר

Verbs from the song

 

Love לאהוב

Think לחשוב

Know לדעת 

Say לומר

Hurt לפגוע 

Apologize להתנצל

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

שלב 2

בואו ניצור משפטים חדשים פשוט על ידי שינוי נושא המשפט. * זכרו שאנו מוסיפים רק “s” לפעלים שבהם הנושאים הם “הוא, היא או זה”  (he, she, it – גוף 3, יחיד).

Stage 2

Let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence. * Remember that we only add “s” to verbs where the subjects are he, she or it (3rd person, singular). 

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Great Job

אחלה עבודה!

כתיבת תגובה