התקדמות נושא :

Nice to meet you!

Hello

Nice to meet you

צפו, הקשיבו, תלמדו ו LOL  מתוך הקליפ המצחיק של הבדרנים בשם קי ופיל.

הבדרן ג’ורדון פיל מחכה את הנשיא של עבר אובמה. תיראו איך הוא מכיר אנשים שונים.

Look, Listen, Learn and LOL with the comedians Key and Peele.

Jordan Peel is impersonating former President Obama. Watch how he greets different people.    

 

הוראות לימוד

1) צפו בקליפ 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) צפו בקליפ שוב ותקראו את התרגום תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים 

3) הקשיבו שוב בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את הקליפ בעל פה.

Instructions

Watch the clip 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Watch the clip and read the translations while listening at least 3, 4 -500 times.

3) Watch the clip without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the clip by heart.

Nice to meet you  by Key and Peele

Obama:  Thank you and God bless America!

תודה רבה וה’ יברך את אמריקה

Minister:  Couple introductions and we’ll get you out of here.

כמה הכרות ונוציא אותך מכאן

This is John O’Rourke.

זה ג’ון או’רורק

Obama: Nice to meet you John.

נעים להכיר אותך ג’ון

Minister: Mr. Ian Roberts.

מר איין רוברטס

Obama: Nice to meet you.

נעים להכיר אותך 

Minister:  Peter Atencio.

Obama:  Alright, nice to meet you. נעים להכיר אותך

Minister: Jerom Smith.

Obama:  Come on, brother What’s up fam.

באו אחי. מה קורה משפחה

You know this אתה מכיר את זה

Minister: Keith Williams.

Obama: Nice to meet you.

נעים להכיר אותך

Minister: Mary Woodbury.

Obama: Nice to meet you. נעים להכיר אותך

Minister: Jay Martel.

Obama: Nice to meet you, Sir.   נעים להכיר אותך, אדוני

Minister: Tasha Robins.

Obama: Come on. Come on. Come on. Feel that.

באוי. באוי. מרגישה את זה

Minister: Emily George.

Obama: Ahhh, nice to meet you. 

נעים להכיר אותך

Minister: Darrell Stokes.

Obama: – Come on. What’s up fam? How you doin’?

באו. מה קורה משפחה. איך אתה

Never forget about that ‘cause that’s all we got.

אל תשכח את זה כיוון שזה כל מה שיש לנו 

Nice to meet you.  Nice to meet you. Alright.

נעים להכיר אותך.נעים להכיר אותך

– Ahhh, bring it in. Bring it in.     אהה, תביא את זה הנה

Started from the bottom, now we’re here. 

התחלנו מלמטה, עכשיו אנו כאן

People:  Yeah!

Obama: Nice to meet you. Alright. Nice to meet you. Alright.

נעים להכיר אותך. נעים להכיר אותך

Security: One-eighth black.

שמיני קושי

Obama: Afternoon, my Octoroon! Come on, bring it in there.

צהרים (טובים)*האקטרון שלי

 (לאדם 1/8 שחור קוראים אקטורון)

Tuck that. תצמיד את זה*

Black Man: I’m in there.  אני שם

Obama: You tucking it. 

אתה מצמיד את זה

Black man: I’m in there dog.

אני שמה כלב

Obama:  Nice to meet you, man.

נעים להכיר אותך

Oh my God, look at this. She is so beautiful.

אוי ואי, תיראו את זה. היא כ”כ יפה

I want another one. There you go.   אני רוצה עוד אחת. הנה

Precious, beautiful.  Beautiful.

 יקר ערך. מקסים.מקסים

– Beautiful, what’s her name           מקסימה. מה שמה  

Woman: This is Livia Rougey.             זאת לביה רוג’י 

Obama: Nice to meet you, Miss Rougey.  Alright.

 נעים להכיר אותך גב’ רוג’י 

– Come on. There he is. Boom! 

בוא. הנה הוא. בום

Black man: Mr. President.               אדון הנשיא

Obama: Alright, very good to meet you.   נעים להכיר אותך

Minister: Here we go. Right this way, Sir.

הנה אנחנו. באו לכאן אד

Greeting People

להכיר אנשים

דרכים שונות לומר שלום

Different Ways of saying hello

You did it

כתיבת תגובה