התקדמות נושא :

Future Simple – Rules 

עתיד פשוט – כללים

WILL

לשום עתיד

When there’s a WILL there’s a way!

כאשר יש רצון יש דרך

משחק מילים: WILL – משמשת גם בלשון עתיד וגם יש לה פירוש “רצון”

לשון עתיד מאד פשוט. רק מוסיפים את המילה  will  אחרי הנושא ומוסיפים את הפועל ב V1

The future tense is very simple.  Just add the word will after the subject and add the verb in the V1 form. 

To go

                   To go
  1. I will go.                     1. We will go.
  2. You will go.
  3. S/he, it will go.           3. They will go

 

Spoken English

אנגלית מדוברת

רוב הזמן שאנשים משתמשים בלשון עתיד, הם משתמשים בגירסה הקצרה של העתיד. 

Most of the time when people speak in the future, they use the shorten version of the future. 

To go

                   To go
  1. I’ll go.                     1. We’ll go.
  2. You’ll go.
  3. S/he’ll go.                  3. They’ll go

 

The Negative

השלילה?

 

אנחנו פשוט מוסיפים את המילה “not” לאחר המילה כדי להפוך את המילה will להפוך את המשפט לשלילה. באנגלית מדוברת: אנחנו פשוט אומרים “won’t.” ראו את הדוגמאות להלן.

The Negative?

 

We simply add the word “not” after the “will” to make the sentence negative. In Spoken English, we simply say “won’t”. See the examples below.

I won’t go!

 

1) I will not go.

I won’t go.

1) אני לא יכול ללכת.

2) You will not go

You won’t go.

2) את/ה לא תוכל/י ללכת.

3) S/he will not go.

She won’t go.

3) היא/הוא לא תוכל/יוכל ללכת.

4) We will not go.

We won’t go.

4) אנחנו לא נוכל ללכת.

5) They will not go.

They won’t go.

5) הם לא יוכלו ללכת.

 

Yes/No questions

שאלות האם

פשוט הופכים את המיקום של המודל והנושא של השאלה. תראו את הדוגמאות להלן.

Simply change the position of the word “will” and the subject. Look at the examples below.

Will you stay ?

האם תשאר/י ?

                      To Stay

1) Will I stay?               (1) Will we stay?         

2) Will you stay?

3) Will s/he stay?          (3) Will they stay?

 

Wh/ questions

Wh/ שאלות

פשוט תוסיפו את שאלת ה wh/  ברצונכם לפני המילה will. תראו את הדוגמה למטה.

Simply add the wh/ question before the word “will.”  Look at the examples below.

Where will you go?

 

Wh/  + Will+ subject  + V1

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך    How much  כמה עולה      How many  כמה  

                                     _______________________

Who – מי         – Who will you go with?   אם מי את/ה תילך

What – מה       – What will she do?        מה את/ה תעשה

Where – איפה  – Where will they go?    לאן הם ילכו

When -מתי      – When will he go?        מתי הם ילך

Why -למה        – Why will you go?         למה את/ה תילך

How – איך        – How will they go?        איך הם ילכו 

How much – ( כמה (לא ספיר  – How much will you pay?    כמה אתה תשלם

How many – ( כמה (ספיר        – How many will you buy?     כמה את/ה תקנה

כתיבת תגובה