התקדמות נושא :

Who am I

Rosh Hashanah

Who am I?

מי אני ?

Who am I?

הוראות לימוד

  1. צפו בקליפ פעם אחת.
  2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
  3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
  4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

  1. Watch the clip  1 time.
  2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
  3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
  4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

A Great Wonder of the World

Gaurd: Who are you and what are you doing here?

Rabbi:  Tell me how much do you get paid to do this job?

Gaurd: The Czar pays me 10 rubbels a day.

Rabbi:  Really?  I pay you ten times that much and shake me and ask me who are you and what are you doing here?

להלן הקליפ

Below is the script.

Gaurd: Who are you and what are you doing here?

Rabbi:  Tell me how much do you get paid to do this job?

Gaurd: The Czar pays me 10 rubbels a day.

Rabbi:  Really?  I pay you ten times that much and shake me and ask me who are you and what are you doing here?

כתיבת תגובה