התקדמות נושא :

Happy Hannuka

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Latka Recipe - Maccabeats

Tonight is Hanukkah

הלילה זה חנוכה

Got everything we need

יש לנו כל מה שאנחנו צריכים

A frying pan, some oil

מחבת, קצת שמן

And a latke recipe

ומתכון ללביבות

Let’s celebrate our ancestry

בואו נחגוג את השלשלת שלנו

We’ve got (ooh, ooh, ooh) the latke recipe

יש לנו (אוו אוו)  את המתכון ללביבות

 

Four potatoes, peel and grate

ארבעה תפוחי אדמה, לקלף ולגרד

Shred an onion, tears streaming down your face

גרוס בצל, דמעות זולגות על פניך

Then salt and pepper to your taste

ואז מלח ופלפל לטעמכם

Add a tablespoon of flour, a pinch of baking powder

הוסף כף קמח, קורט אבקת אפייה

Then add two eggs

ואז להוסיף שתי ביצים

And mix it all together

ולערבב את הכל יחד

And while we stir we sing!

ובזמן שאנחנו מערבבים אנו שרים

 

Tonight is Hanukkah

הלילה זה חנוכה

Got everything we need

יש לנו כל מה שאנחנו צריכים

A frying pan, some oil

מחבת, קצת שמן

And a latke recipe

ומתכון ללביבות

Let’s celebrate our victory

בואו נחגוג את הניצחון שלנו

We’ve got (ooh, ooh, ooh) the latke recipe

יש לנו (אוו אוו)  את המתכון ללביבות

 

Pour enough oil to cover the pan

יוצקים מספיק שמן לכסות את התבנית

(Calories – קלוריות)

Turn up the heat but don’t burn your hands

תגביר את החום אך אל תשרוף את הידיים

(So many calories – כל כך הרבה קלוריות)

Now you’re ready to complete the plan

עכשיו אתה מוכן להשלים את התוכנית

Gotta take a spoon and fill it, then press it on the skillet

צריך לקחת כף ולמלא אותה ואז לחץ עליה על המחבת

 

Few at a time

קצת בכל פעם

Fry one side then the other

מטגנים צד אחד ואז את השני

‘Till both are golden brown

‘עד ששניהם חומים זהובים

 

Tonight is Hanukkah

הלילה זה חנוכה

Got everything we need

יש לנו כל מה שאנחנו צריכים

A frying pan, some oil

מחבת, קצת שמן

For your latke recipe

 בשביל המתכון הלביבות שלך

Let’s celebrate our ancestry

בואו נחגוג את השלשלת שלנו

We’ve got (ooh, ooh, ooh) the latke recipe

יש לנו (אוו אוו)  את המתכון ללביבות

 

Two thousand years

אלפיים שנה

Of joyous celebration

של חגיגה משמחת

A single jar

צנצנת יחידה

That burned for eight days

זה בער במשך שמונה ימים

The food we eat

האוכל שאנו אוכלים

As part of our tradition

כחלק מהמסורת שלנו

Keeps that flame alive!

מאפשר ללהבה להמשיך לשרוף

 

Tonight is Hanukkah

הלילה זה חנוכה

Got everything we need

יש לנו כל מה שאנחנו צריכים

Good friends and family here to try

חברים טובים ומשפחה כאן לנסות

Our latke recipe

המתכון ללביבות שלנו

Best served with applesauce, you see

הכי טוב שתוגש עם רוטב תפוחים, אתם מבינים

We’ve got (ooh, ooh, ooh) the latke recipe

יש לנו (אוו אוו)  את המתכון ללביבות

 

What’s cooking

לשון ציווי

בלשון ציווי פשוט אומרים את הפועל בלי להזכיר את הנושא.

 

The Command Form 

When we use the command form, we simply use the verb without the subject

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Verbs:  פעלים

Taste לטעום

Peel לקלוף 

Grate לרסק

Shred לגרד

Add להוסיף

Mix לערבב

Pour  לצוק

Press ללחוץ

Fill למלאות

Fry לטגן

Burn לשרוף

Serve  להגיש

Nouns:  שם עצם

Frying Pan   מחבת  

Skillet מחבת

Oil  שמן

Recipe מתכון

Spoon כפית

Tablespoon כף

Flame להבה

Potatoes תפוח אדמה

Onions בצל

Eggs ביצים

Salt מלח

Pepper פלפל

Flour קמח

Baking Powder אבקת אפיה

Terms:

ביטויים 

Celebrate לחגוג

Ancestry שלשלת

Victory ניצחון

Tradition מסורת

Keep the flame alive

  מאפשר ללהבה להמשיך לשרוף

Test Yourself – תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Shred

Now just shred the onions. Try not to cry

לגרוס

עכשיו רק לגרוס את בצל. תשתדלו לא לבכות

Grate

Great job in grating the potatoes

לרסק

עבודה מצוינת בריסוק תפוחי האדמה

Peel

Please peel the potatoes

לקלף

בבקשה תקלף את תפוחי האדמה

Pour

Pour some oil in the pan

לצוק

תצוק קצת שמן במחבת

Mix

Mix all the ingredients

לערבה

לערבב את כל המרכיבים

Add

Add a little salt

להוסיף

להוסיף קצת מלח

שם עצם

Nouns

Spoon

You will need 2 spoons of sugar

כף

את תצטרכי שני כפות של סוכר

Recipe

Here is a simple and yummy recipe

מתכון

הנה מתכון פשוט וטעים

Skillet

Be careful, the skillet is hot

מחבת

תזהר המחבת חם

ביטויים

Terms

Victory

Victor is celebrating his victory with Victoria

נצחון

ויקטור חוגג את הניצחון שלו עם ויקוריה

Tradition

We have a beautiful tradition

מסורת

יש לנו מסורת יפה

Celebrate

Let's celebrate

לחגוג

בואו נחגוג

The Maccabeats’ Latka Recipe 

Latka Ingredients   רכיבי לטקה

1) 4 large potatoes, peeled and shredded

2) 1 medium onion, shredded

3) 2 large eggs, beaten

4) 1/2 tablespoon salt and pepper to taste

5) 3/4 cup matzo meal (or potato starch)

6) 1 tablespoon of flour

7) A pinch of baking soda

8) Vegetable oil

Mix all the ingredients together and as you stir – SING !!!!

Pour enough oil to cover the pan, turn up the heat, take a spoon and fill it with the mixture, then press it on the skillet.  Fry it until it’s golden brown. 

יוצקים מספיק שמן כדי לכסות את המחבת, מגבירים את האש, לוקחים כף וממלאים אותה בתערובת ואז לוחצים אותה על המחבת. מטגנים אותו עד שהוא חום זהוב

** Best Served with sour cream or apple sauce. 

 ** מוגש הכי טוב עם שמנת חמוצה או רוטב תפוחים.

סיפור על נס שקרה בחנוכה, 1944.

A story about a miracle on Chanuka, 1944. 

A Menorah in Burgen Belson

Rav Shraga Shmole Shinitzer (Rav Shmelker) used to say, “A Jew never gives up.”

In 1944, during the month of Kislev, Rabbi Shraga Shmole Shinitzer, also knows as the Rav Shmelker, said to the people in his barracks,  “We are going to light Chanukah candles. We are going to have a menorah.  And we will be able to celebrate Chanukah even here in the barracks of Burgen Belsen.”  Some of the people thought this was just ridiculous but he was determined to find oil and light Chanukah candles. He siad to them, A Jew never gives up! A Jew never gives up.”

A few days before Chanukah, he was walking in the field and his foot tripped on something sticking under the ground.  Something was buried there.  It was a little package of oil.  He also saw that under the little jar of oil, there were 8 cups and wicks.  

He believed that someone had to hide these things. So he reburried the oil, cups and wicks and returned to the barracks. He asked if anyone hid a menorah or oil but no one believed what he was saying.  The next day he looked to see if anyone went back to take the menorah but nobody did.  

On the first night of Chanukah, Rav Shmelker went out very quietly to dig up the menorah and oil and brought it back to the barracks. When the guards weren’t looking, he and the other Jews lit the Menorah. Some people were even crying.  That Chanukah, they were able to light the menorah for all eight days in the camp of Buren Belsen.

April, 1945, the war was over and the surviving Jews were allowed to leave. Rav Shmelker went to Hungary and was a rabbi to other survivors of the holocaust. He became known as the Chobber Rav.  Some time after, he visited the Rav Yoel Titlebaum, also known as the great Satmer Rebbi in America. The Satmer Rebbe also was a survivor of the concentration camp of Buren Belsen. They began talking about their experience and difficulties they had in the concentration camp. The Satmer Rebbe told him that on the 21 day of Kislev, he was rescued. He also said that he felt bad because he bribed a guard so that he can hide a menorah and oil to light on Chanukah but it was never used. When Rav Shmelker heard this, his mouth dropped open. He said, “Rebbe, Rebbe, your Menorah was used and you can’t imagine how much hope and strength you gave to us.”  The Rav Shmelker told him the hole story and the Satmer Rebbe thought how Hashem made another miracle of oil in the month of Kislev.

Happy Hannuka

כתיבת תגובה