התקדמות נושא :

Happy Hannuka

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Burn   –  Maccabeats

‘Cause we got the fire, fire, fire

כי יש לנו את האש, אש, אש

Yeah, we got the fire, fire, fire

כן, יש לנו את האש, אש, אש

We, we don’t have to worry ’bout nothing

אנחנו, אנחנו לא צריכים לדאוג מכלום

‘Cause we got the fire, and we’re burning eight nights of a something

כי יש לנו את האש, ואנחנו שורפים שמונה לילות של משהו

They, they’re to see us from outer space, outer space

הם, הם יראו אותנו מהחלל החיצון, החלל החיצון

 

Light it up, we’re burning bright for the human race, human race

תדליק את זה, אנחנו בוערים בהיר עבור המין האנושי, הגזע האנושי

When the lights turned down, they don’t know what they heard

כשהאורות כבו, הם לא יודעים מה שמעו

Strike the match, play it loud, giving love to the world

הכה את הגפרור, שחק אותו בקול רם, נותן אהבה לעולם

We’ll be raising our hands, shining up to the sky

אנחנו נרימה ידיים, נאיר עד השמיים

 

‘Cause we got the fire, fire, fire

כי יש לנו את האש, אש, אש

Yeah, we got the fire, fire, fire

כן, יש לנו את האש, אש, אש

And we’re going let it burn, burn, burn, burn

ואנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

 We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

 

We don’t wanna leave, no, we just gonna be right now

אנחנו לא רוצים לעזוב, לא, אנחנו פשוט נהיה עכשיו

And what we see, is everybody’s on the floor

ומה שאנחנו רואים זה שכולם על הרצפהActing crazy, flipping, like it’s to the lights out

מתנהג מטורף, מתהפך, כאילו זה לכבות האור

Music’s on, I’m waking up, we stop the fire, and we burn it up

המוזיקה מופעלת, אני מתעורר, אנחנו עוצרים את האש ושורפים אותה

And it’s over now, we got the love

וזה נגמר עכשיו, קיבלנו את האהבה

There’s no sleeping now, no sleeping now

אין ישן עכשיו, אין ישן עכשיו

When the lights turned down, they don’t know what they heard

כשהאורות כבו, הם לא יודעים מה שמעו

 

Strike the match, play it loud, giving love to the world

הכה את הגפרור, שחק אותו בקול רם, נותן אהבה לעולם

We’ll be raising our hands, shining up to the sky

אנחנו נרימה ידיים, נאיר עד השמיים

‘Cause we got the fire, fire, fire

כי יש לנו את האש, אש, אש

Yeah, we got the fire fire fire

כן, יש לנו את אש האש

And we’re going to let it burn, burn, burn, burn

ואנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

 

We can light it up, up, up

אנחנו יכולים להדליק אותו, להעלות, להעלות

So they can put it out, out, out

אז הם יכולים לכבות את זה, החוצה, החוצה

We can light it up, up, up

אנחנו יכולים להדליק אותו, להעלות, להעלות

So they can put it out, out, out

אז הם יכולים לכבות את זה, החוצה, החוצה

We can light it up, up, up

אנחנו יכולים להדליק אותו, להעלות, להעלות

So they can put it out, out, out

אז הם יכולים לכבות את זה, החוצה, החוצה

We can light it up, up, up

אנחנו יכולים להדליק אותו, להעלות, להעלות

So they can put it out, out, out (yeah, oh)

אז הם יכולים לכבות את זה, החוצה, החוצה (כן, הו)

 

When the lights turned down, they don’t know what they heard

כשהאורות כבו, הם לא יודעים מה שמעו

Strike the match, play it loud, giving love to the world

הכה את הגפרור, שחק אותו בקול רם, נותן אהבה לעולם

We’ll be raising our hands, shining up to the sky

אנחנו נרימה ידיים, נאיר עד השמיים

 

‘Cause we got the fire, fire, fire

כי יש לנו את האש, אש, אש

Yeah, we got the fire fire fire

כן, יש לנו את אש האש

And we’re going to let it burn, burn, burn, burn

ואנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

We’re going to let it burn, burn, burn, burn

 

אנחנו הולכים לתת לזה לשרוף, לשרוף, לשרוף, לשרוף

 

Happy Hannuka

כתיבת תגובה