התקדמות נושא :

Reading Check

בדיקת קריאה

Don't Stress

בלי לחץ

הוראות

Instructions

לחצו על הקישור למטה שכותרתו “בדיקת קריאה”.

– אם הצלחתם מעל 90%, אפשר לדלג על סדנת הקריאה בקורס זה.

– אם  הציון בין 80% -90%, אנחנו מציעים שתתחילו את סדנת הקריאה, החל מהאותיות הניקוד.

– אם הציון מתחת ל 80%, אנו מציעים שתתחילו את הקורס לאחר שתלמדו את כל סדנת הקריאה.

 

Click on the link below titled “reading check.”

– If you score above 90%, you can skip the reading workshop in this course.

– If you score between 80%-90%, we suggest you begin the reading workshop, beginning with the vowels.

– If you score below 80%, we suggest you begin the course after learning all the reading workshop.

שאלוניםמצב

כתיבת תגובה