התקדמות נושא :

Vocabulary and Grammar Check

 בדיקת אוצר מילים ודקדוק

Don't Stress

בלי לחץ

הוראות

Instructions

יש שני מבחנים שיבדקו את רמת האוצר מילים שלכם וכן רמת הדיקדוק שלכם באנגלית. אם אתם לא יודעים חלק מהתשובות, אל תנסו לנחש את התשובות. 

– אם הצלחתם מעל 90% בשני המבחנים, מומלץ שתלמדו את החלק של ה”מתקדמים” בכל השיעורים.

– אם הוצאתם ציון פחות מ-90% על אחד מהמבחנים, אנו מליצים לעבור על כל השיעורים בקורס ורק אחריכן לחזור על השיעורים עם החלק של “המתקמדים”.

There are two tests that will check your vocabulary level and your level in grammar. If you do not know the answer to some of the questions, do not try to guess.

– If you score above 90% on both the tests, we suggest that you also learn the “advanced” section of each lesson.

– If you score below 90% on one of the tests we suggest that you go through each lesson of this course and then go back to the beginning of the lessons with the “advanced” section.

שאלוניםמצב

כתיבת תגובה