התקדמות נושא :

בגרות פשוט

מה חשוב לדעת

בגרויות באנגלית – פרטים על הבחינות

בחינת הבגרות באנגלית הינה בחינת חובה, כחלק מבחינות הבגרות, המקנה זכאות לתעודת בגרות.

תלמיד לא יהיה זכאי לתעודת בגרות ללא ציון בבגרות באנגלית בהיקף של 3 יחידות לימוד לפחות.

ניתן להיבחן בהיקף של 3 יח”ל, 4 יח”ל או 5 יח”ל. 

 

בחינת הבגרות באנגלית מקיפה מספר רב של נושאים ודורשת מהנבחן לגלות שליטה מלאה בשפה וידע נרחב בלשון האנגלית ובהבנת הנקרא. 

 

חישובי ציוני הבגרויות באנגלית

החישוב נערך לפי מספר השאלונים הכולל, כאשר כל שאלון מהווה יחידת ציון.

החישוב מתבצע ע”י סיכום סך הציונים בשלושת השאלונים וחילוק ב-3. 

מבנה בחינת הבגרות באנגלית

מבנה הבחינה הוא מודולרי.

בכל היקף יחידות שהתלמיד לומד (3, 4 או 5 י”ל) הוא נבחן בשלושה שאלונים.

שאלון C משותף לתלמידי 3 ו-4 י”ל ושאלון E משותף לתלמידי 4 ו-5 י”ל כמפורט להלן:

שאלונים E,F,G = עבור 5 יח”ל.

שאלונים C,D,E = עבור 4 יח”ל .

שאלונים A,B,C = עבור 3 יח”ל.

 

מועדי בחינת הבגרות באנגלית:

– מועד קיץ (חודשים מאי – יולי).

– מועד חורף (חודשים ינואר – פברואר).

 

אופי הבגרות באנגלית :

בכתב. (תלמידי תיכון נבחנים גם בבחינה בע”פ, נבחני משנה נבחנים רק בכתב).

 

ציוד עזר מותר בשימוש: 

מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי\ מילון דו-לשוני\ו מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי

 

מבנה הבחינה:

 

3 יח”ל

 מודול A

– שני קטעים של הבנת הנקרא באורך כולל של 350 – 300 מילים (70 נקודות).

זמן מוקצב- שעה ורבע.

– קטע אחד של הבנת הנשמע (החל ממועד קיץ תשס”ו).

אורכו של הקטע הוא כשלוש דקות (30 נקודות).

מודול B

זמן מוקצב- שעה ורבע.

– מטלת כתיבה באורך של 35-40 מילים (30 נקודות).

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 220-260 מילים (70 נקודות).

 

מודול C

זמן מוקצב- שעה ורבע.

שאלון משותף לתלמידי 3 ו-4 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (100 נקודות).

 

  4 יח”ל

 

מודול C

זמן מוקצב- שעה ורבע.

שאלון משותף לתלמידי 3 ו-4 יח”ל הכוול:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (100 נקודות).

 

מודול D 

זמן מוקצב: שעה ורבע.

– מטלת כתיבה באורך של 100-120 מילים (30 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (70 נקודות).

 

מודול E

 זמן מוקצב: שעה ורבע

שאלון משותף לתלמידי 4 ו-5 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 300-340 מילים (70 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנשמע. אורך הקטע הוא כארבע דקות (30 נקודות).

 

5 יח”ל

 

מודול E

זמן מוקצב: שעה ורבע

 שאלון משותף לתלמידי 4 ו-5 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 300-340 מילים (70 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנשמע. אורך הקטע הוא כארבע דקות (30 נקודות).

 

מודול F

זמן מוקצב: שעה ורבע

– מטלת כתיבה באורך של 120-140 מילים (40 נקודות).

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 400-450 מילים (60 נקודות). 

מודול G

זמן מוקצב: שעה וחצי

– מטלת כתיבה באורך של 120-140 מילים (40 נקודות).

 

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 450-500 מילים (60 נקודות)

שאלות לבגרות בעל פה באנגלית – 30%

PERSONAL INTERVIEW

 • Tell me about yourself/ your family/ your friends/ your parents and what they do.  

 • Tell me about your school. Why did you decide to come here?  What is your favorite subject at school? Why do you like it?  What are your hobbies?  

 • Tell me about the happiest day in your life.   

 • Describe your room to me.   

 • Tell me about a film you have seen/ a book you have read.  

 • Tell me about the kind of music you like to listen to.  

 • Do you have a pet? Tell about it. If not, would you want a pet? Why? Why not? Which pet?   

 • What are your plans for the future?   

 • Have you ever been abroad? Tell me about your trip.  

 • What kind of food do  you like?   

 • Tell me about your city.   

 • What would you like to be when you grow up?   

 • Describe a regular day of your life to me.     

 • Describe a person who you really admire.   

 • How did you prepare for this test?   

 • If you could choose to talk to someone else now instead of me, who would you like to talk to and why?   

 • Do you feel English is important? Why/ Why not?   

 • If you could be the principal of this school, what would you change and why?     Tell me about your social life. 

 • How do you spend your free time? Where do you go to? With who?    

 • What kind of music do you like? Do you play an instrument?   

 • What can we do to help new immigrants? Old people?    

 • Have you ever earned money? How? What did you do with the money?     

 • What are the qualities of a good person/ friend/ citizen.    

 • If you could choose presents for your family members, what would you choose and why?    

 • If you could go back in history, to which period would you go and why?

כתיבת תגובה