התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

מה עליכם לדעת!

What you need to know!

בחינת הבגרות באנגלית הינה בחינת חובה, כחלק מבחינות הבגרות, המקנה זכאות לתעודת בגרות.

תלמיד לא יהיה זכאי לתעודת בגרות ללא ציון בבגרות באנגלית בהיקף של 3 יחידות לימוד לפחות.

ניתן להיבחן בהיקף של 3 יח”ל, 4 יח”ל או 5 יח”ל. 

 

בחינת הבגרות באנגלית מקיפה מספר רב של נושאים ודורשת מהנבחן לגלות שליטה מלאה בשפה וידע נרחב בלשון האנגלית ובהבנת הנקרא. 

 

חישובי ציוני הבגרויות באנגלית

החישוב נערך לפי מספר השאלונים הכולל, כאשר כל שאלון מהווה יחידת ציו.

החישוב מתבצע ע”י סיכום סך הציונים בשלושת השאלונים וחילוק ב-3. 

מבנה בחינת הבגרות באנגלית

מבנה הבחינה הוא מודולרי.

בכל היקף יחידות שהתלמיד לומד (3, 4 או 5 י”ל) הוא נבחן בשלושה שאלונים.

שאלון C משותף לתלמידי 3 ו-4 י”ל ושאלון E משותף לתלמידי 4 ו-5 י”ל כמפורט להלן:

שאלונים E,F,G = עבור 5 יח”ל.

שאלונים C,D,E = עבור 4 יח”ל .

שאלונים A,B,C = עבור 3 יח”ל.

 

מועדי בחינת הבגרות באנגלית:

– מועד קיץ (חודשים מאי – יולי).

– מועד חורף (חודשים ינואר – פברואר).

 

אופי הבגרות באנגלית :

בכתב. (תלמידי תיכון נבחנים גם בבחינה בע”פ, נבחני משנה נבחנים רק בכתב).

 

ציוד עזר מותר בשימוש: 

מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי\ מילון דו-לשוני\ו מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי

 

מבנה הבחינה:

 

3 יח”ל

 מודול A

– שני קטעים של הבנת הנקרא באורך כולל של 350 – 300 מילים (70 נקודות).

זמן מוקצב- שעה ורבע.

– קטע אחד של הבנת הנשמע (החל ממועד קיץ תשס”ו).

אורכו של הקטע הוא כשלוש דקות (30 נקודות).

מודול B

זמן מוקצב- שעה ורבע.

– מטלת כתיבה באורך של 35-40 מילים (30 נקודות).

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 220-260 מילים (70 נקודות).

 

מודול C

זמן מוקצב- שעה ורבע.

שאלון משותף לתלמידי 3 ו-4 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (100 נקודות).

 

  4 יח”ל

 

מודול C

זמן מוקצב- שעה ורבע.

שאלון משותף לתלמידי 3 ו-4 יח”ל הכוול:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (100 נקודות).

 

מודול D 

זמן מוקצב: שעה ורבע.

– מטלת כתיבה באורך של 100-120 מילים (30 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 280-320 מילים (70 נקודות).

 

מודול E

 זמן מוקצב: שעה ורבע

שאלון משותף לתלמידי 4 ו-5 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 300-340 מילים (70 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנשמע. אורך הקטע הוא כארבע דקות (30 נקודות).

 

5 יח”ל

 

מודול E

זמן מוקצב: שעה ורבע

 שאלון משותף לתלמידי 4 ו-5 יח”ל הכולל:

– קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 300-340 מילים (70 נקודות).

– קטע אחד של הבנת הנשמע. אורך הקטע הוא כארבע דקות (30 נקודות).

 

מודול F

זמן מוקצב: שעה ורבע

– מטלת כתיבה באורך של 120-140 מילים (40 נקודות).

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 400-450 מילים (60 נקודות). 

מודול G

זמן מוקצב: שעה וחצי

– מטלת כתיבה באורך של 120-140 מילים (40 נקודות).

 

 – קטע אחד של הבנת הנקרא. אורך הקטע הוא 450-500 מילים (60 נקודות)

כתיבת תגובה