התקדמות נושא :

נושא Materials

Wh questions in the present simple. שאלות wh בהווה הפשוט

What do you mean

Sing it

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

What do you Mean – Justin Beiber

What do you mean, ooh

למה את מתכוונת

When you nod your head yes

כאשר את מהנהנת את ראשך כן 

But you want to say no

אבל את רוצה להגיד לא

What do you mean, hey

למה את מתכוונת

When you don’t want me to move

כאשר את לא רוצה שאני אזוז

But you tell me to go

אבל את אומרת ללכת

What do you mean

למה את מתכוונת

Oh, what do you mean

למה את מתכוונת

Said we’re running out of time

אמרת שנגמר לנו הזמן

What do you mean

למה את מתכוונת

Oh oh oh what do you mean

למה את מתכוונת

Better make up your mind

כדי לך להחליט

 

What do you mean

למה את מתכוונת

You’re so indecisive of what I’m saying

את כל כך לא החלטית במה שאני אומר

Trying to catch the beat, make up your heart  

מנסה לתפוס את הקצב (דופק), תחליטי

Don’t know if you’re happy, or complaining

לא יודע אם את שמחה או מתלוננת

 

Don’t want for us to end, where do I start

לא רוצה שזה יגמר, איפה אני מתחיל

First you want to go to the left and you want to turn right 

בהתחלה את רוצה ללכת שמאלה ואת רוצה לפנות ימינה

Wanna argue all day, making love all night

רוצה להתווכח כל היום, לעשות אהבה כל הלילה

First you’re up and you’re down and then between 

קודם את למעלה, ואז למטה ואז באמצע

Oh I really want to know

אני באמת רוצה לדעת

What do you mean, ooh

למה את מתכוונת

 

When you nod your head yes

כאשר את מהנהנת את ראשך כן 

But you wanna say no

אבל את רוצה להגיד לא

What do you mean, hey

למה את מתכוונת

When you don’t want me to move

כאשר את לא רוצה שאני אזוז

But you tell me to go

אבל את אומרת ללכת

What do you mean

למה את מתכוונת

Oh, what do you mean

למה את מתכוונת

 

Said we’re running out of time

אמרת שנגמר לנו הזמן

What do you mean

למה את מתכוונת

Oh oh oh what do you mean

למה את מתכוונת

Better make up your mind

כדי לך להחליט

What do you mean

למה את מתכוונת

 

You’re overprotective when I’m leaving 

את כל כך מתגוננת כאשר אני עוזב

Trying to compromise but I can’t win

מנסה להתפשר אבל איני יכול לנצח

You wanna make a point but you keep preaching

רוצה להגיד את הנקודה אבל את רק מסבירה

You had me from the start. Won’t let this end

היה לך אותי מההתחלה. לא אתן לזה להיגמר

First you wanna go to the left and you want to turn right 

בהתחלה את רוצה ללכת שמאלה ואת רוצה לפנות ימינה

Wanna argue all day, making love all night

רוצה להתווכח כל היום, לעשות אהבה כל הלילה

First you’re up and you’re down and then between 

קודם את למעלה, ואז למטה ואז באמצע

Oh I really want to know

אני באמת רוצה לדעת

What do you mean, ooh

למה את מתכוונת

 

When you nod your head yes

כאשר את מהנהנת את ראשך כן 

But you wanna say no

אבל את רוצה להגיד לא

What do you mean, hey

למה את מתכוונת

When you don’t want me to move

כאשר את לא רוצה שאני אזוז

But you tell me to go

אבל את אומרת ללכת

What do you mean

למה את מתכוונת

 

(I wanna know)

אני רוצה לדעת

Oh what do you mean

מה את מתכוונת

Said you’re running out of time

אמרת שנגמר הזמן

What do you mean (ah baby)

למה את מתכוונת

Oh oh oh what do you mean

למה את מתכוונת

Better make up your mind

כדי לך להחליט

What do you mean, ooh

למה את מתכוונת

 

When you nod your head yes

כאשר את מהנהנת את ראשך כן 

But you wanna say no

אבל את רוצה להגיד לא

What do you mean (baby you’re so confusing)

למה את מתכוונת, בייבי את כל כך מבלבלת

When you don’t want me to move

כאשר את לא רוצה שאני אזוז

But you tell me to go

אבל את אומרת ללכת

What do you mean

למה את מתכוונת

 

Oh, what do you mean

למה את מתכוונת

 

Said you’re running out of time

אמרת שנגמר הזמן

What do you mean (ah baby)

למה את מתכוונת

Oh oh oh what do you mean

למה את מתכוונת

Better make up your mind

כדי לך להחליט

What do you mean

 

למה את מתכוונת

שלב 1

בואו ניצור שאלות חדשות על ידי שינוי קטן ופשוט של הפועל. למטה רשימה של פעלים חדשים. קודם תלמדו אותם בעל פה 💖 .

Stage 1

Let’s ask new questions by simply changing the verbs with the new verbs listed below * First study the new words below until you know them by heart 💖

 

Have

יש

Know

יודע

Need   

צריך

Suggest

מציע

Prefer

מעדיף

Think

חושב

Make of it

מבין בזה/מה המסכנה

Understand

מבין

Recommend

ממליץ

תזכורת: כאשר הנושא זה הוא/היא/זה he, she, it (גוף שלישי יחיד) אנחנו משתמשים ב-does (ולא do).  

Rememberwhen the subject is either he, she it (3rd person, singular) we use “does” and not “do.”

00:00
00:00
 • have 00:00

1) What do you __________________ ?  יש

00:00
00:00
 • need 00:00

2) What do you __________________ ?  צריך

00:00
00:00
 • Suggest 00:00

3) And what do you  ______________  ? מציע

00:00
00:00
 • Prefer 00:00

4) What do they _________________  ? מעדיף

00:00
00:00
 • Recommend 00:00

5) What does she _________________  ? ממליצה

00:00
00:00
 • understand 00:00

6) What does he __________________  ? מבין

00:00
00:00
 • Make of it 00:00

7) What do you ___________________ ?   מה המסכנה

00:00
00:00
 • know 00:00

8) What do I _____________________ ? יודע

00:00
00:00
 • think 00:00

9) What does the Prime Minister  ____________ (חושב) about all this?

More Wh/ Questions

שלב 2

מעולה! עכישו בואו נשאל יותר שאלות על ידי עוד שאלות של Wh הסתכלו ברשימה למטה.

Stage 2

Great!  Now let’s ask more questions using other Wh/ questions. Look at the list below. 💖

 

Who   מי     What  מה      Where  איפה          When  מתי     Why  למה    Which  איזה  

How  איך    How much   (כמה (דבר שאינו ספיר   How many (כמה (דבר ספיר   How often כל כמה זמן

What time  באיזו שעה

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Pop Quiz – בוחן פתא

00:00
00:00
 • What do you mean audio 00:00

What do you mean?

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

On the basis of what we’ve learned from the song, lets make new sentences. 

1) א: למה את מתכוונת שאת לא רוצה ללכת למסיבה?

   ב: כן, ובכן אני לי מתכוונת להיות מרושעת, אבל אני לא מרגישה טוב.

2) א: למה אתם מתכוונתים שאתם לא רוצה לעבור לאמריקה?

    ב: כן, אבל אנחנו באמת אוהבים את זה כאן.

3)  א: למה אתה מתכוון שאתה לא רוצה לומר סליחה?

     ב: כן, אבל אני עדין לא בשל לזה.  

4) א: למה אתם לא רוצים לנצח?

    ב: כן, אבל אנחנו לא רוצים לגרום לאחרים להרגיש רע.

5) א: למה אתה מתכוון שאתה לא יכול להתפשר?

    ב: כן, אבל אני יודע שאני צודק.

1) A:  What do you mean you don’t want to go to the party?

    B: Yeah, well I don’t mean to be mean, but I don’t feel well.

2) A: What do you mean you don’t want to move to America?

   B:  Yeah, well we really like it here. 

3) A:  What do you mean you don’t want to say you’re sorry.

   B:  Yeah, well I’m not ready yet. 

4) A:  What do you mean you don’t want to win?

    B: Yeah, well we don’t want to make anybody feel bad.

5)  A:  What do you mean you can’t compromise? 

     B:  Yeah, well I know that I am right. 

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Mean

להתכוון

Nod

 לנענע בראש

Want  

לרצות

Move  

לזוז

Say

לומר

Tell

לספר

Start

להתחיל

Win

לנצח

Argue

להתווכח

Catch

לתפוס

Compromise

להתפשר

 

Head

ראש

Heart

 לב

Mind  

שכל

Time

זמן

Day

יום

Night  

לילה

Beat

 קצב

make up your mind

 תחליט

Indecisive

הססני

Happy

שמח

Complaining

מתלונן

Overprotective

     (מגזים (שמרני מדי

go left

תפנה שמאלה  

turn right

תפנה ימינה

keep preaching

תמשיך לדרוש

make a point

תגיד את הנקודה

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Move

לזוז

Nod

לנענע בראש

Mean

להתכוון

Want

לרצות

Start

להתחיל

Comrpomise

להתפשר

Win

לנצח

Tell

לספר

Catch

לתפוס

Say

לומר

Argue

להתווכח

שם עצם

Nouns

Time

זמן

Mind

שכל

Heart

לב

Night

לילה

Head

ראש

Beat

קצב

שם תואר

Adjectives

Complaining

מתלונן

Beat

קצב

Overprotective

שמרני מדי, מגזים

Indecisive

הססני

Happy

שמח

Night

לילה

ביטויים

Expressions

Make a point

תמשיך לדרוש

Keep preaching

תמשיך לדרוש

Turn Right

תפנה ימינה

Make up your mind

להחליט

Go left

תפנה שמאלה

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
 • happy story 00:00
00:00
00:00
 • new project 00:00
00:00
00:00
 • heart beat 00:00
00:00
00:00
 • compromise 00:00
00:00
00:00
 • indecisive 00:00
00:00
00:00
 • make up 00:00
00:00
00:00
 • have fun 00:00
00:00
00:00
 • by happy 00:00

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

That's Hilarious

זה קורע

בדיחות

JOKES

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
 • Hole in one 00:00

1) ש:  למה אנשי גולף לובשים שתי זוגות מכנסים?

   ת: במקרה שיקבלו “הול אין וון”

(משחק מילים: הביטוי “הול אין וון” זה יכול להתפרש שהשחקן מכניס את הכדור במכה אחת, או אולי “יש חור באחד מהם.”  

1) Q: Why do golfers wear two pairs of pants? 

    A: In case they get a hole in one!

00:00
00:00
 • March 00:00

2) ש: איזה חודש חיילים הכי שונאים?

     ת:  החודש מארץ

(משחק מילים:  “החודש מארץ” יכול להתפרש שם החודש או “לצעוד.”

2) Q: Which month do soldiers hate the most?

    A: The month of March!

00:00
00:00
 • frisbee 00:00

3) ש: מה אתם קוראים לדבורה שלא מסתדר לה השערות באותו יום?

     ת: פריזבי

(משחק מילים: פריזבי יכול להתפרש לפריזבי (המשחק) או “פריז” שזה שער מבולגן, ובי שזה דבורה (באנגלית).

 3) Q: What do you call a Bee who is having a bad hair day?

    A: A Frisbee.

00:00
00:00
 • watermelon 00:00

4) ש: מתי אתה עוצר בירוק והולך באדום?

    ת: כאשר אתה אוכל אבטיח.

4) Q: When do you stop at green and go at red?

    A: When you’re eating a watermelon!

00:00
00:00
 • Fans 00:00

5) ש: איך שחקני בייסבל שומרים על הרוגע שלהם?

    ת: הם יושבים ליד האוהדים שלהם.

(משחק מילים: “פאנז” יכול להתפרש כמו מאווררים או כמו אוהדים. )

5) Q: When do baseball players stay cool?

   A: When they sit next to their fans.

00:00
00:00
 • jellyfish 00:00

6) ש: מה כריש אוהב לאכול עם חמאת בוטנים?

    ת: ג’ליפיש  (מדוזה)

(האוכל הכי אהוב לאמריקיים זה חמאת בוטנים וריבה (ג’לי) )

6) Q: What does a shark like to eat with peanut butter?

    A: Jellyfish!

00:00
00:00
 • Nasa 00:00

7)  ש: כיצד נאס”א מארגנת את מסיבות החברה שלהם?

    ת: הם מתכננים אותן.

(משחק מילים: פלאנ-יט – יכול להתפרש גם כמו כוכב.)

7) Q:  How does NASA organize their company parties?

    A:  They planet.  (Get it – they plan it.  LOL!)

00:00
00:00
 • wet hat 00:00

8)  ש:   אם אתה משליך כובע לבן לים האדום, מה זה הופך להיות?

     ת:  רטוב! 

8) Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?

    A: Wet.

Great Job

אחלה עבודה!

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.