התקדמות נושא :

You’ll Sing a Song 

אתה תשיר שיר

SING IT

תשירו

לשון עתיד Future Learning the

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. 

2) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times.

2) Try to learn the song by heart.

You’ll Sing a Song     –    Raffi

You’ll  sing a song and I’ll sing a song

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

And we’ll sing a song together

ואנחנו נשיר שיר ביחד

You’ll sing a song and I’ll sing a song

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

in warm or wintry weather

במזג אוויר נעים או חורפי

 

You’ll play a tune and I’ll play a tune

אתה תנגן מנגינה ואני אנגן מנגינה

and we’ll play a tune together

ואנחנו נגן מנגינה ביחד

You’ll play a tune and I’ll play a tune

אתה תנגן מנגינה ואני אנגן מנגינה

in warm or wintry weather…alright

במזג אוויר נעים או חורפי, בסדר

 

You’ll whistle a tune and I’ll whistle a tune

אתה תשרוק שיר ואני אשרוק שיר

(whistling)….. (שורקים)

You’ll whistle a tune and I’ll whistle a tune

אתה תשרוק שיר ואני אשרוק שיר

in warm or wintry weather

במזג אוויר נעים או חורפי

 

Oh, You’ll  sing a song and I’ll sing a song

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

And We’ll sing a song together

ואנחנו נשיר שיר ביחד

You’ll sing a song and I’ll sing a song

אתה תשיר שיר ואני אשיר שיר

in warm or wintry weather, in warm or wintry weather

 

במזג אוויר נעים או חורפי

שלב 1

תחזרו על הפעלים מתוך השיר המופיעים למטה. 

Stage 1

Go over the vocabulary from the song below.

אוצר המילים

Vocabulary

Play a Tune

פליי אי טון

Whistle

וויסל

Sing

סינג

מעולה. עכישו בואו נתרגל את המשפטים ששמענו מתוך השיר עם אותם הפעלים.

Super!  Now let’s practice the sentences that we heard in the song using those verbs.

Future – עתיד

We'll

אנחנו

You'll

אתה

I'll

אני

We’ll sing a  song.

We’ll play a tune.

We’ll whistle a tune.

You’ll sing a  song.

You’ll play a tune.

You’ll whistle a tune.

I’ll sing a  song.

I’ll play a tune.

I’ll whistle a tune.

שלב 2

מצויין! עכשיו בואו נעשה משפטים חדשים עם אותם פעלים על ידי שינוי קטן של הנושא של המשפט ל…

Stage 2

Great!  Now let’s make new sentences with the same verbs by simply changing the subject of the sentence to ….

They'll

הם

She'll

היא

He'll

הוא

They’ll sing a  song.

They’ll play a tune.

They’ll whistle a tune.

She’ll sing a  song.

She’ll play a tune.

She‘ll whistle a tune.

He’ll sing a  song.

He’ll play a tune.

He’ll whistle a tune.

שלב 3

בוא נעשה משפטים חדשים עך ידי פעלים חדשים. 

Stage 3

Let’s make new sentences using new verbs.

Write

רייט

Talk

טאק

Read

ריד

I’ll write to you.

You’ll write to Sarah.

He’ll write to Jack.

We’ll write to grandma.

They’ll write to grandpa.

I’ll talk to David.

You’ll talk to Sam.

He’ll talk to Dan.

She‘ll talk a Rachel.

We’ll talk to Mom.

They’ll talk to Dad.

I’ll read a  book.

You’ll read a book.

He’ll read a book.

She’ll read a book.

We’ll read a book.

They’ll read a book. 

 

 

Great Job

אחלה עבודה!

כתיבת תגובה