שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות Q

חפשו את האות Q

Find the Letter Q

לומדים לכתוב את האות R

חפשו את האות R

Find the Letter R

לומדים לכתוב את האות S

חפשו את האות S

Find the Letter S

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

Press

Singer

Spring

Ram 

Sad

Qin

Lets read – בואו נקרא

00:00
00:00
 • Glad 00:00
00:00
00:00
 • Sad 00:00
00:00
00:00
 • Mad 00:00
00:00
00:00
 • Bad 00:00
00:00
00:00
 • asleep 00:00

למתקדמים

Advanced

00:00
00:00
 • America or England 00:00
00:00
00:00
 • Russia 00:00
00:00
00:00
 • England 00:00
00:00
00:00
 • Spain 00:00

Russia

England

Spain

 

00:00
00:00
 • Israel 00:00
00:00
00:00
 • America 00:00
00:00
00:00
 • Canada 00:00

Israel

America

Canada

I am from  ___________  אני מ 

Are you American or English ? 

האם את/ה אמריקאי/ת או אנגלי /ת

00:00
00:00
 • George USA 00:00
00:00
00:00
 • Princess Diana 00:00
00:00
00:00
 • Jim Canadian 00:00
00:00
00:00
 • Moses Israel 00:00
00:00
00:00
 • Messy Spain 00:00
00:00
00:00
 • Vladamir Russia 00:00

כתיבת תגובה