שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות Q

חפשו את האות Q

Find the Letter Q

לומדים לכתוב את האות R

חפשו את האות R

Find the Letter R

לומדים לכתוב את האות S

חפשו את האות S

Find the Letter S

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
 • Press 00:00
00:00
00:00
 • Singer 00:00
00:00
00:00
 • Spring 00:00

Press

Singer

Spring

00:00
00:00
 • Ram 00:00
00:00
00:00
 • Slim 00:00
00:00
00:00
 • Pond 00:00

Ram 

Slim

Pond

Lets read – בואו נקרא

00:00
00:00
 • Glad 00:00
00:00
00:00
 • Sad 00:00
00:00
00:00
 • Mad 00:00
00:00
00:00
 • Bad 00:00
00:00
00:00
 • asleep 00:00

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה