התקדמות נושא :

Spelling Bee Contest 

תחרות איות

 

Hilarious

מצחיק רצח

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Spelling Bee Contest - Little BIG shots

אוצר מילים מהקליפ

Vocabulary from the clip

Verbs פועלים

Search לחפש

Clean לנקות

Arrive להגיע

Leave לעזוב

Tell לספר

Retell לשחזר סיפור

Thank להודות

Dare להעז

Beware להיזהר

Challenge לְהַתְרִיס 

Hurry למהר

Put away להניח בצד

Prepare להכין

Nouns שם עצם

Candle נר

Bread לחם

Crumbs פירורים

Family משפחה

Sky שמיים

Story סיפור

Prayer תפילה

Hope תקווה

King מלך

Palace ארמון

Slave עבד

Threat אִיוּם

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Prepare

להכין

Search

לחפש

Grab

לחטוף

Thank

להדות

Eat

לאכול

Tell

לספר

שם עצם

Nouns

Story

סיפור

Crumbs

פירורים

Candle

נר

Prepare for Passover

להכין לפסח

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נלמד איך מכינים לפסח.

Super! Now on the basis of what we’ve learned from the song, let’s learn how we prepare for Passover.

מה הסיפור

What’s the Story

עכשיו בואו נלמד כמה מילות אוצר מילים חדשות לפני שנקרא על המשמעות של כל אחד מהמאכלים שלמעלה.

Now let’s learn some new vocabulary words before reading about the meaning of each of the foods above. 

 

Verb פועל

Remind להזכיר

Nouns שם עצם

Sacrifice קורבן

Mourning אבלות

Destruction חורבן

Temple ב. המקדש

Mixture תערובת

Date תמר

Nuts אגוזים

Apple תפוח

Slavery שעבוד

Lamb כבש

Adjective ש. תואר

Holy קדוש

Jewish יהודי

Back-breaking שבירת גב

Mighty חוזק

  

אוכל למחשבה

Food for Thought

That's Hilarious

זה קורע

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה