התקדמות נושא :

בואו נתחיל

Let's Go

Ii    Nn    Pp   Ss   Tt

שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let's go!

לומדים לכתוב את האות

עכשיו חפשו את האות I

Now find the Letter I

לומדים לכתוב את האות

עכשיו חפשו את האות N

Now find the Letter N

לומדים לכתוב את האות

עכשיו חפשו את האות N

Now find the Letter N

לומדים לכתוב את האות

עכשיו חפשו את האות S

Now find the Letter S

לומדים לכתוב את האות

עכשיו חפשו את האות T

Now find the Letter T

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let's read out loud together.

פיט

סיט

ניט

Pit

Sit

Nit

אין

פין

טין

 

In

Pin

Tin 

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה

×

עגלת קניות

Close Panel