בואו נתחיל

Let's Go

שלום לכולם. בשיעור הזה אנחנו נלמד את האותיות : 

Ii, Nn, Pp, Ss, Tt 

Hello Everybody!  In this lesson we are going to learn the letters: Ii, Nn, Pp, Ss and Tt.  

Ii    Nn    Pp   Ss   Tt

קודם כל אנחנו נלמד איך לכתוב את האותיות נכון, אז תוציאו מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

First we are going to learn how to write the letters correctly, so take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות I

עכשיו חפשו את האות I

Now find the Letter I

לומדים לכתוב את האות N

עכשיו חפשו את האות N

Now find the Letter N

לומדים לכתוב את האות P

עכשיו חפשו את האות N

Now find the Letter N

לומדים לכתוב את האות S

עכשיו חפשו את האות S

Now find the Letter S

לומדים לכתוב את האות T

עכשיו חפשו את האות T

Now find the Letter T

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
 • Pin 00:00
00:00
00:00
 • Sit 00:00
00:00
00:00
 • Nit 00:00

Pit

Sit

Nit

00:00
00:00
 • In 00:00
00:00
00:00
 • Pin 00:00
00:00
00:00
 • Tin 00:00

In

Pin

Tin 

00:00
00:00
 • Spin It 00:00

Spin it !

נפלא ! עכשיו בואו נקרא כמה משפטים בכל רם .

Super ! Now let’s read some sentences out loud . 

00:00
00:00
 • I spin it 00:00

I Spin it.  

00:00
00:00
 • I sit 00:00

I Sit. 

00:00
00:00
 • It tips 00:00

It spins. It tips.

00:00
00:00
 • sit. spins 00:00

I Sit.  It spins, spins, spins.

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה