התקדמות נושא :

Going to the Zoo

הולכים לגן חיות

SING IT

תשירו

לשון הווה - Present Learning the

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. 

2) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times.

2) Try to learn the song by heart.

Going to the Zoo

Mommy’s taking us to the zoo tomorrow

אמא לוקחת אותנו מחר לגן החיות

Zoo tomorrow, zoo tomorrow

גן חיות מחר, גן חיות מחר

Mommy’s taking us to the zoo tomorrow

אמא לוקחת אותנו מחר לגן החיות

We can stay all day

אנחנו יכולים להישאר כל היום

We’re going’ to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

How about you, you, you?

מה איתך, אתה, אתה

You can come too, too, too

גם אתה יכול לבוא

We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 

Look at all the monkeys swinging in the trees

תראה את כל הקופים שמתנדנדים על העצים

Swinging in the trees, swinging in the trees

מתנדנד בין העצים, מתנדנד בין העצים

Look at all the monkeys swinging in the trees

תראה את כל הקופים שמתנדנדים על העצים

We can stay all day

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 

We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

How about you, you, you?

מה איתך, אתה, אתה

You can come too, too, too

גם אתה יכול לבוא

We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 

Look at all the crocodiles swimming in the water

תראה את כל התנינים שוחים במים

Swimming in the water, swimming in the water

שוחה במים, שוחה במים

Look at all the crocodiles swimming in the water

תראה את כל התנינים שוחים במים

We can stay all day

אנחנו יכולים להישאר כל היום

We’re going’ to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

How about you, you, you?

מה איתך, אתה, אתה

You can come too, too, too

גם אתה יכול לבוא

 We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 

Mommy’s taking us to the zoo tomorrow

אמא לוקחת אותנו מחר לגן החיות

Zoo tomorrow, zoo tomorrow

גן חיות מחר, גן חיות מחר

Mommy’s taking us to the zoo tomorrow

אמא לוקחת אותנו מחר לגן החיות

We can stay all day

אנחנו יכולים להישאר כל היום

We’re going’ to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 How about you, you, you?

מה איתך, אתה, אתה?

You can come too, too, too

גם אתה יכול לבוא

We’re going’ to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

 

We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

How about you, you, you?

מה איתך, אתה, אתה?

You can come too, too, too

גם אתה יכול לבוא

We’re going to the zoo, zoo, zoo

אנחנו הולכים לגן החיות, גן חיות, גן חיות

אוצר המילים

Vocabulary

Crocodile

קרוקודייל

Monkey

מונקי

Zoo

זו

We’re going to the zoo.  

The monkey is swinging in the tree.  

The crocodile is swimming in the water.

Present– הווה

What are you doing now ? 

? מה אתה עושה עכשיו

אוצר המילים

Vocabulary

Swimming

שוחה

Going

הולך

Swinging

מתנדנד

שלב 1

מעולה! עכשיו בואו נעשה משפטים חדשים עם הפעלים חדשים. 

Stage 1

Super!  Now let’s make new sentences using the new verbs.

אנחנו

אתה

אני

We’re going.

We’re swinging.

We’re swimming.

You’re going.

You’re swinging.

You’re swimming.

I’m going.

I’m swinging.

I’m swimming.

We’re going to the zoo !

אנחנו הולכים לגן חיות 

שלב 2

מצויין! עכשיו מתוך השיר למילה אנחנו למדנו איך לומר “אנחנו הולכים לגן חיות.” בואו נייצר עוד משפטים בפשטות על ידי מקומות אחרים שנוכל לבקר. קודם בואו נלמד את המילים החדשות.

Stage 2

Great! Now from the song above we learned how to say, “We’re going to the zoo.”  Let’s make new sentences by simply learning new places we can go to.  First learn the new words below.

School

סקול

Pool

פול

Park

פארק

We’re going to school.

You’re going to school.

I’m going to school.

We’re going to the pool.

You’re going to the pool.

I’m going to the pool.

 

We’re going to the park.

You’re going to the park.

I’m going to the park.

שלב 3

מצויין! עכשיו בואו נייצר עוד משפטים בפשטות על ידי שינוי בנושא של השמפט ל…

Stage 3

Great! Now let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence to ….

They're

הם

She's

היא

He's

הוא

They’re going to the park.

They’re swinging in the tree.

They’re swimming in the pool.

She’s going to the school.

She’s swinging in the tree.

She‘s swimming in the pool.

He’s going to the zoo.

He’s swinging in the tree.

He’s swimming in the pool.

שלב 4

בוא נעשה משפטים חדשים עם פעלים חדשים. קודם בואו נלמד כמה מילים חדשות למטה.

Stage 4

Let’s make new sentences using new verbs. First let’s learn the new verbs below. 

Writing

רייטינג

Talking

טאקינג

Reading

רידינג

I’m writing to you.

You’re writing to Sarah.

He’re writing to Jack.

We’re writing to grandma.

They’re writing to grandpa.

I’m talking to David.

You’re talking to Sam.

He’s talking to Dan.

She‘s talking a Rachel.

We’re talking to Mom.

They’re talking to Dad.

I’m reading a  book.

You’re reading book.

He’s reading a book.

She’s reading a book.

We’re reading a book.

They’re reading a book. 

 

 

Great Job

אחלה עבודה!

כתיבת תגובה