התקדמות נושא :

Down by the Bay

למטה ליד המפרץ

SING IT

תשירו

לשון עבר Past Learning the

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. 

2) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times.

2) Try to learn the song by heart.

Down by the Bay Raffi

 

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever you ever see a goose

kissing a moose?”

Down by the bay

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever see a whale

With a polka dot tail?”

Down by the bay

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever see a fly

Wearing a tie?”

Down by the bay

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever see a bear

Combing his hear?”

Down by the bay

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever see a llama

Eating pajamas?”

Down by the bay

Down by the bay

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

For if I do

My mother will say

“Did you ever have a time

When you couldn’t make a rhyme?”

Down by the bay

Down by the bay

 

Where the watermelons grow

Back to my home

I dare not go

 

אוצר המילים

Time to Rhyme

Vocabulary

Fly - Tie

פליי - טיי

Time Rhyme

טיים ריים

Whale - Tail

ווייל - טייל

Bear - Hair

בייר הייר

Lama - Pijama

למה - פיג'מה

What did you see ?

? מה ראית

שלב 1

בוא נקרא את השאלות שלמדנו מהשיר. 

Stage 1

Let’s read the questions that we learned from the song.

Did you see a whale with a poka-dot tail.

Did you see a fly wearing a tie.

Did you see a lama wearing pijamas.

Did you see a bear combing his hair.

DID – לשון עבר

שלב 2

בואו נעשה שאלות חדשות בקלות. פשוט נחליף את הפועל לפועל אחר.

Stage 2

Let’s make new questions by simply changing the verbs.

Write

רייט

Talk

טאק

Read

ריד

Did you read a good book this year?

Did you talk to your mom yesterday.

Did you write a letter to a friend.

Did you see a good movie?

Did you eat lunch today ?

Did you wear your new tie to the party yesterday?

שלב 3

מעולה ! עכישו בואו נחליף את הנושא של השאלות ונעשה שאלות חדשות. 

Stage 3

Super !  Now let’s make new questions by changing the subjects.

I אני    You את/ה    He הוא    She היא    We אנחנו    They הם

 No I didn’t !  לא

Yes I did !   כן

שלב 4

טוב מאד ! עכישו בואו איך עונים על שאלות בעבר. אם התשובה היא חיובית, פשוט אומרים “Yes I did” ואם התשובה היא שלילית, אז אומרים “No I didn’t”. 

Stage 4

Very good!  Now let’s learn how to answer questions. If the answer is “yes” – We say “Yes I did.”  and if the answer is no, we say “No I didn’t.”

That's Hilarious

זה קורע

כתיבת תגובה