התקדמות נושא :

Yes you can ! 

Yes you can

את/ה יכול/ה

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

A 4 year old speaks 7 languages

Hello Australia ! שלום אוסטרליה

Come on in sweetheart.  בואו מתוקה

Hello  הלו


How are you darling.  Take a seat up here.  

מה שלומך יקירי. שבי כאן למעלה.

That’s a big couch, isn’t it for a little girl. 

 זה ספה גדול, נכון לילדה קטנה.

Welcome to Australia.   So you can speak 7 languages

ברוך הבא לאוסטרליה. אז אתה יכול לדבר 7 שפות

Oh yeah.  בטח

What are the 7 languages you can speak?

?מהן 7 השפות שאתה יכול לדבר

Russian, English, Arabic, Spanish, German, Chinese.

רוסית, אנגלית, ערבית, ספרדית, גרמנית, סינית.

Oh yeah.  She’s amazing.  Oh yeah and sign-language.

הו כן. היא מדהימה. אה כן, ושפת הסימנים.

Can I teach you some Australian EnglishCan you say, “Hey yeah.”

אני יכול ללמד אותך קצת אנגלית אוסטרלית? האם אתה יכול לומר, “היי כן.”

“Hey yeah !”  “היי כן!”

That was perfect.  How about this one?  

זה היה מושלם. מה לגבי זה?

In Australia, when someone doesn’t know something, they go, “I do’no”  (I don’t know.) 

באוסטרליה, כשמישהו לא יודע משהו, הוא אומר אי-דונו” (אני לא יודע.)

“I do’no!”  אי-דונו

Now, I know you speak another language, called Bella Language. 

(זה היה מושלם. מה לגבי זה? באוסטרליה, כשמישהו לא יודע משהו, הוא אומר “אי-דו-נו” (אני לא יודע
Bella Language  השפה של בלה

What’s Bella language?  מה זה – השפה של בלה

It’s my special language.  זה השפה המיוחדת שלי

Can you teach me ?  את יכולה ללמד אותי

“Ha cha cha cha.”  הא-חא-חא-חא

“Ha ha cha cha.”  הא חא חא חא

Yeah.  It means, “This is a  couch.”

כן,  זה אומר – זה הספה של

So you look like a princess.  אז את דומה לנסיכה

Like a princess.   כמו נסיכה

Do I look like a prince?  האם אני נראה כמו נסיך

You look like a Koala.  אתה נראה כמו קאוולה 

 

Can you do a princess walk?  

האם אתה יכול לעשות הליכה של נסיכות?

How do princesses walk?

 איך הולכות נסיכות?

That’s good.  זה טוב

Can you teach me how to do a princess walk?

את יכולה ללמד אותי איך לעשות הליכה של נסיכות?

Where are we going?   

לאן אנחנו הולכים?

Are we going for a walk?  Okay.

 האם אנחנו יוצאים לטייל. בסדר.

I don’t know why we are walking like this, but this makes us look like an old couple.

אני לא יודע למה אנחנו הולכים ככה, אבל זה גורם לנו להיראות כמו זוג זקן.  

“Do you remember the good old days Bella.  

 “אתה זוכר את הימים הטובים, בלה? 

When we first met on a television show? 

מתי נפגשנו לראשונה בתוכנית טלוויזיה?

What was that country we met in?  Australia.

 באיזו מדינה נפגשנו? אוֹסטְרַלִיָה.

Take a seat here.  תשבי פה

Now darling, I think you’re amazing that you can speak 7 languages at the age of 4.  

עכשיו יקירי, אני חושב שאת מדהימה שאת יכולה לדבר 7 שפות בגיל 4.

So how would you like to go on a round-the-world shopping trip so you can show everyone your skills.  

האם את תרצי לצאת למסע קניות מסביב לעולם כדי שתוכלי להראות לכולם את הכישרון שלך?

Okay. Look . “ But are you ready to show us just how smart you really are? “

בסדר. תראה . “אבל האם אתה מוכן להראות לנו עד כמה אתה חכם באמת? 

You’ve done me out of a job.   

גרמת לי לאבד את העבודה שלי.

That’s what I was supposed to say.

 זה מה שהייתי אמור להגיד.

Alright  –  Alright –  Alright  – Alright …. בסדר

Are you ready?  Are you ready?

אתם מוכנים?  אתם מוכנים?

I’m trying to be professional. 

אני מנסה להיות מקצועי

I’m trying to be professional.   

אני מנסה להיות מקצועי

Okay.  I’ve got to do this properly.  

בסדר. אני צריך לעשות את זה נכון.

Okay Baba, “Are you ready to show us how smart you really are?” (Stage Spins) 

אוקיי באבא, “האם את מוכנה להראות לנו כמה את באמת חכמה?” (הבמה מסתובבת) 

Oh, What’s the point of me trying to do this professionally?

 הו, מה הטעם שאני מנסה לעשות את זה בצורה מקצועית?

Are you ready to see her do her thing?” 

 אתם מוכנים לראות אותה עושה את שלה?”

Okay let’s go Bella.  Grab that trolly. 

אוקיי בואי נלך בלה. תפוס את הטרולי הזה.

 I’ve drawn up a shopping list.

 ערכתי רשימת קניות.

See here. I want you to go around the world for me and order these grocery items.  

תסתכלי כאן. אני רוצה שתסתובבי מסביב לעולם בשבילי ותזמיני את מוצרי המכולת האלה.

 

Germany – German  גרמניה

 – sausage נקניק

Egypt  –  Arabic מצריים

– 2 falafels פלאפל

Spain  –  Spanish ספרד

 – 10 Spanish Oranges תפלוזים

England  –  English אנגליה

 – strawberries תותים

– jug of clean קד של קרם

 (you can keep the bowl).

China –  Chinese   סין

Russia  –   Russian רוסיה  

 

 – potatoes תפוח אדמה

What languages can you speak ?

? איזה שפות את/ה יכול/ה לדבר 

English

Hebrew

Arabic

German

Russian

Chinese

French

English

Spanish

מדינה – שם – שפה

Country – Name – Language

I am from Israel.  I can speak Hebrew.  

You are from America. You can speak English.

Mona is from Egypt. She can speak Arabic.

Charles is from England. He can speak English.

Felix is from Germany. He can speak German.

Sasha and Liza are from Russia.  They can speak Russian.

Nicole and Emma are from France.  They can speak French. 

Carlos and Refael are from Spain. They can speak Spanish. 

Yang is from China. He can speak Chinese. 

אוצר מילים 

Vocabulary Check

Speak לדבר

Teach  ללמד

Say  לומר

Make  לעשות

Remember  לזכור 

Show   להראות

Grab  לחטוף

See   לראות

Shop 

 לעשות קניות

Walk 

 ללכת ברגל

  

Walk

ללכת ברגל

Teach

ללמד

Say

לומר

Make

לעשות

Remember

לזכור

Speak

לדבר

What can you do?  

מה אתם יכולים לעשות

Great Job

אחלה עבודה!

כתיבת תגובה