התקדמות נושא :

Yes you can ! 

Yes you can

את/ה יכול/ה

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

A 4 year old speaks 7 languages

Hello Australia ! שלום אוסטרליה

Come on in sweetheart.  בואו מתוקה

Hello  הלו


How are you darling.  Take a seat up here.  

מה שלומך יקירי. שבי כאן למעלה.

That’s a big couch, isn’t it for a little girl. 

 זה ספה גדול, נכון לילדה קטנה.

Welcome to Australia.   So you can speak 7 languages

ברוך הבא לאוסטרליה. אז אתה יכול לדבר 7 שפות

Oh yeah.  בטח

What are the 7 languages you can speak?

?מהן 7 השפות שאתה יכול לדבר

Russian, English, Arabic, Spanish, German, Chinese.

רוסית, אנגלית, ערבית, ספרדית, גרמנית, סינית.

Oh yeah.  She’s amazing.  Oh yeah and sign-language.

הו כן. היא מדהימה. אה כן, ושפת הסימנים.

Can I teach you some Australian EnglishCan you say, “Hey yeah.”

אני יכול ללמד אותך קצת אנגלית אוסטרלית? האם אתה יכול לומר, “היי כן.”

“Hey yeah !”  “היי כן!”

That was perfect.  How about this one?  

זה היה מושלם. מה לגבי זה?

In Australia, when someone doesn’t know something, they go, “I do’no”  (I don’t know.) 

באוסטרליה, כשמישהו לא יודע משהו, הוא אומר אי-דונו” (אני לא יודע.)

“I do’no!”  אי-דונו

Now, I know you speak another language, called Bella Language. 

(זה היה מושלם. מה לגבי זה? באוסטרליה, כשמישהו לא יודע משהו, הוא אומר “אי-דו-נו” (אני לא יודע
Bella Language  השפה של בלה

What’s Bella language?  מה זה – השפה של בלה

It’s my special language.  זה השפה המיוחדת שלי

Can you teach me ?  את יכולה ללמד אותי

“Ha cha cha cha.”  הא-חא-חא-חא

“Ha ha cha cha.”  הא חא חא חא

Yeah.  It means, “This is a  couch.”

כן,  זה אומר – זה הספה של

So you look like a princess.  אז את דומה לנסיכה

Like a princess.   כמו נסיכה

Do I look like a prince?  האם אני נראה כמו נסיך

You look like a Koala.  אתה נראה כמו קאוולה 


Can you do a princess walk?  

האם אתה יכול לעשות הליכה של נסיכות?

How do princesses walk?

 איך הולכות נסיכות?

That’s good.  זה טוב

Can you teach me how to do a princess walk?

את יכולה ללמד אותי איך לעשות הליכה של נסיכות?

Where are we going?   

לאן אנחנו הולכים?

Are we going for a walk?  Okay.

 האם אנחנו יוצאים לטייל. בסדר.

I don’t know why we are walking like this, but this makes us look like an old couple.

אני לא יודע למה אנחנו הולכים ככה, אבל זה גורם לנו להיראות כמו זוג זקן.  

“Do you remember the good old days Bella.  

 “אתה זוכר את הימים הטובים, בלה? 

When we first met on a television show? 

מתי נפגשנו לראשונה בתוכנית טלוויזיה?

What was that country we met in?  Australia.

 באיזו מדינה נפגשנו? אוֹסטְרַלִיָה.

Take a seat here.  תשבי פה

Now darling, I think you’re amazing that you can speak 7 languages at the age of 4.  

עכשיו יקירי, אני חושב שאת מדהימה שאת יכולה לדבר 7 שפות בגיל 4.

So how would you like to go on a round-the-world shopping trip so you can show everyone your skills.  

האם את תרצי לצאת למסע קניות מסביב לעולם כדי שתוכלי להראות לכולם את הכישרון שלך?

Okay. Look . “ But are you ready to show us just how smart you really are? “

בסדר. תראה . “אבל האם אתה מוכן להראות לנו עד כמה אתה חכם באמת? 

You’ve done me out of a job.   

גרמת לי לאבד את העבודה שלי.

That’s what I was supposed to say.

 זה מה שהייתי אמור להגיד.

Alright  –  Alright –  Alright  – Alright …. בסדר

Are you ready?  Are you ready?

אתם מוכנים?  אתם מוכנים?

I’m trying to be professional. 

אני מנסה להיות מקצועי

I’m trying to be professional.   

אני מנסה להיות מקצועי

Okay.  I’ve got to do this properly.  

בסדר. אני צריך לעשות את זה נכון.

Okay Baba, “Are you ready to show us how smart you really are?” (Stage Spins) 

אוקיי באבא, “האם את מוכנה להראות לנו כמה את באמת חכמה?” (הבמה מסתובבת) 

Oh, What’s the point of me trying to do this professionally?

 הו, מה הטעם שאני מנסה לעשות את זה בצורה מקצועית?

Are you ready to see her do her thing?” 

 אתם מוכנים לראות אותה עושה את שלה?”

Okay let’s go Bella.  Grab that trolly. 

אוקיי בואי נלך בלה. תפוס את הטרולי הזה.

 I’ve drawn up a shopping list.

 ערכתי רשימת קניות.

See here. I want you to go around the world for me and order these grocery items.  

תסתכלי כאן. אני רוצה שתסתובבי מסביב לעולם בשבילי ותזמיני את מוצרי המכולת האלה.


4X German Sausages ….

4X נקניקיות גרמניות….

USA :  What would you like?

ארה”ב: מה היית רוצה?

Bella:  Strawberries and a jug of cream.  

בלה: תותים וקנקן שמנת

What can you do?  

מה אתם יכולים לעשות

Everybody’s got a name!

לכולם יש שם

Everybody’s got a name!

לכולם יש שם

My name is Sami.  

בשם שלי סאמי.

I’m your babysitter today.

אני הבייביסיטרית שלך היום

 

Everybody’s got a name!

לכולם יש שם

So what’s your name?

אז מה שמך

 

My name is Mia.  M-I-A

השם שלי מיה.  M-I-A

My name is Ollie. O-L-L-I-E

השם שלי אולי.  O-L-L-I-E

My name is Ella.  E-L-L-A

השם שלי אלה.  E-L-L-A

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

Some names are different.

ישנם שמות שונים

Some names are the same.

ישנם שמות דומים

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

So what’s your name?

אז מה שמך

My name is Mia.  M-I-A.

השם שלי מיה. M-I-A

His name is Max.  M-A-X

השם שלי מקס. M-A-X

My name is Buster.  B-U-S-T-E-R

השם שלי בוסטר. B-U-S-T-E-R

 

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

Some names are different.

ישנם שמות שונים

Some names are the same.

ישנם שמות דומים

Everybody’s got a name.

לכולם יש שם

So what’s your name?

אז מה שמך

  מה השם שלו  What’s his name

   מה השם שלה   What’s her name

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. 

Super! Now on the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences. 

00:00
00:00
  • Sami 00:00
00:00
00:00
  • Oli 00:00
00:00
00:00
  • Mia 00:00
00:00
00:00
  • Buster 00:00
00:00
00:00
  • Max 00:00
00:00
00:00
  • Ella 00:00

מתקדמים

Advanced

My name is Big Bird.  What’s Your Name?  

השם שלי בייג בירד. מה שמך?

Okay. You be a kid.  And I’ll try it on you.

בסדר. אתה תהיה ילד. ואני אנסה את זה עליך.

 

Hello.  I’m big Bird.  What’s your name?

שלום. אני ביג בורד. מה שמך

My name is Big Bird.  What’s your name?

השם שלי בייג בירד. מה שמך

Is it Joe, or Louise.  If you know, tell me please.

האם זה ג’ו, או לואיז. אם אתה יודע, תגיד לי בבקשה

I would like to be your friend. We could play a game.

הייתי רוצה להיות חבר שלך. אנחנו יכולים לשחק משחק

What’s your name?

מה שמך

 

Maybe you’re a Henry, Marry, Beth or Fay.

אולי אתה הנרי, מיירי, בת’ או פיי

Lisa, Jon or Dolsey, Emily or Ray.

ליסה, ג’ון או דולסי, אמילי או ריי

Judy, Sarah, Norman, Angle or Jose,

ג’ודי, שרה, נורמן, אנג’ל או הוזי,

Well even if it’s Mergatroid, I like you anyway.

ובכן, גם אם זה מרגאטרויד, אני אוהב אותך בכל מקרה 

 

Hello.  I’m big Bird.  What’s your name?

שלום. אני ביג בורד. מה שמך

My name is Big Bird.  What’s your name?

השם שלי ביג בורד. מה שמך

What’s your name?

מה שמך

I am tall.  I can run

אני גבוהה. אני יכולה לרוץ

I play ball, I am fun

אני משחקת בכדור, אני כיפית

 

And I would like to be your friend

והייתי רוצה להיות חבר שלך

I hope you feel the same. What’s your name?

אני מקווה שאתה מרגיש אותו דבר. מה שמך

 

I’m going to try it.

אני הולכת לנסות את זה

Hi kids, I’m Big Bird.  What’s your name?

שלום ילדים, אני בייג בירד. מה שמכם

–  Allise   אליס

Hi Allise  היי אליס

–  Riki  ריקי

Hi Riki  הי ריקי

–  Vivian  ויוויאן

–  Tony Rico   טוני, ריקי

–  Vivian  ויוויאן

Hi Vivan   הי ויוויאן

–  Peter  פיטר

Hi Peter.  Hi Jona  הי פיטר, הי ג’ונה

I’m a bird. Can you do this?  

אני ציפור. האם אתם יכולים לעשות את זה

Would you like to play Jacks with us?

האם את רוצה לשחק ג’קס איתנו

I’d love to play Jacks.

הייתי מאד שמח לשחק ג’קס.

Did you see that. It worked!  It worked!

ראיתם את זה?  זה עבד!  זה עבד

Big     Fun    Tall

גבוה                 כיף                   גדול

00:00
00:00
  • BIG FUN TALL 00:00

I am Big Bird. 

אני ביג בירד

I am big.

  אני גדול/ה

I am tall.

אני גבוהה

I am fun. 

 אני כיפית

You are _____.

את/ה ________.

You are big.  

אתה גדול

You are tall. 

אתה גבוהה

You are fun. 

אתה כייף

 

00:00
00:00
  • I am אני 00:00
00:00
00:00
  • You are אתה 00:00

בדיקת אוצר המילים

Vocabulary Check

כיף

FUN

The boys are fun
גבוהה

TALL

The giraffe is tall
גדול

BIG

The bear is big
00:00
00:00
  • BIG FUN TALL 00:00

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תקראו את המשפטים בקול רם ותראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  Read the sentences out loud and see how much you can understand.

English is fun

אנגלית זה כיף

כתיבת תגובה