התקדמות נושא :

Body Parts

חלקי הגוף

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Body Parts Song 

שיר על חלקי הגוף

Body Parts Review  

 חזרה על חלקי הגוף

Body Parts Quiz 

בוחן על חלקי הגוף

Body Parts Game – Simon Says

משחק חלקי הגוף –  סיימון סייז (אומר)

מעולה! עכשיו אנחנו הולכים לשחק משחק בשם Simon Says (סימון אומר) אבל לפני שנעשה זאת, קודם תלמדו את הפעלים החדשים למטה ⇓ 

Super! Now we are going to play a game called Simon Says but before we do, first learn on the new verbs below    ⇓

כללי המשחק: זה מאוד פשוט. רק כאשר היא אומרת “סיימון סייז” (אומר) צריכים לעשות מה שהיא אומרת לעשות. אבל אם היא לא אומרת “סיימון סייז” לפני שהיא אומרת לכם מה לעשות ואתם עושים את זה, אז נפסלתם. קדימה !

Game Rules:  It’s very simple.  Only when she says “Simon Says” do you have to do what she says.  But if she doesn’t  say “Simon Says” before she tells you what to do and you do it, then you are out.  Here we go !

English is fun

אנגלית זה כיף

כתיבת תגובה