התקדמות נושא :

Exercises

  התעלמות 

SING IT

תשירו

Do the Pinocchio

לעשות את הפינוקיו

תרגילים לחימום

כולם לעמוד ולחמם את הגוף עם הסרטון למטה.  תהנו !

Warm up Exercises

Everybody stand up and warm up your body with the video below.  Have fun!

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

 

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

——————————————————–

 

 

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

 

 

Left arm  זרוע שמאול

————————————————————

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

 

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

Left arm  זרוע שמאול

Right leg  רגל ימיני

———————————————————-

 

 

 

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

 

 

Left arm  זרוע שמאול

Right leg  רגל ימיני

 

 

Left leg  רגל שמאל

———————————————————————-

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

 

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

Left arm  זרוע שמאול

Right leg  רגל ימיני

 

 

 

 

 

Left leg  רגל שמאל

Chin up  סנטר למעלה

———————————————————

 

 

 

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

 

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

Left arm  זרוע שמאול

Right leg  רגל ימיני

 

Left leg  רגל שמאל

 

Chin up  סנטר למעלה

Turn around   להסתובב

————————————————

Everybody in כולם בפנים

Everybody out כולם בחוץ

Everybody turn around כולם מסתובבים

Everybody shout כולם צועקים

 

Everybody ready כולם מוכנים

Here we go הנה אנחנו מתחילים

Let’s do the Pinocchio בואו נעשה את הפינוקיו

Right arm זרוע ימין

 

 

Left arm  זרוע שמאול

Right leg  רגל ימיני

 

Left leg  רגל שמאל

 

Chin up  סנטר למעלה

Turn around   להסתובב

Sit down    לשבת

 

Let’s Exercise

בואו נכנסו לכושר

A fun – 10 Minute Exercise

נכנסים לכושר

1) כולם לקום ובואו נתחיל עם כמה תרגילי מתיחה.

Getting into shape

1)  Everybody stand up and let’s begin with some stretching exercises.

High-knee jacks – שקעי ברכיים גבוהים

 

 

 

 

 

 

 

 

High-step march  –  צעדה במדרגות גבוהות

Ski hops  –  סקי הופ

Jumping jacks  –  שקעי קפיצה

Running man  –  איש רץ

Reach Squat  –  למתוח לסקוואט

The Windmill  –  טחנת הרוח

Swing Backs  –  סווינג גבים

Scissor Kicks  –  מספרים
Side Deep Squats  –  סקוואט עמוק בצד

 

 

 

 

 

 

 

 

Workout Completed  –  האימון הושלם

 

English is fun

אנגלית זה כיף

כתיבת תגובה