התקדמות נושא :

It’s MAGIC Time

קוסמות

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

צפו בסרטון ותלמדו לעשות קוסמות !

Instructions

Watch the video and learn how to do magic !

Magic 

Hey guys.  So my kids love magic !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. ראשית תלמדו את האוצר מילים החדש למטה עד שאתם יודעים אותם בעל פה. בהצלחה!!!

Super! Now on the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences. First learn the new vocabulary below until you know them by heart. GOOD LUCK!

בדיקת אוצר המילים

Vocabulary Check

Making Magic 

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים חדשים מהאוצר מילים מלמעלה. 

Super! Now below are some new sentences using the vocabulary above.

Great Job

אחלה עבודה!

כתיבת תגובה