שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות W

חפשו את האות W

Find the Letter W

לומדים לכתוב את האות X

חפשו את האות X

Find the Letter X

לומדים לכתוב את האות Y

חפשו את האות Y

Find the Letter Y

לומדים לכתוב את האות Z

חפשו את האות Z

Find the Letter Z

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

Zoo

Yoyo

Zax

Wax

Yes

Zebra

כתיבת תגובה