שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות W

חפשו את האות W

Find the Letter W

לומדים לכתוב את האות X

חפשו את האות X

Find the Letter X

לומדים לכתוב את האות Y

חפשו את האות Y

Find the Letter Y

לומדים לכתוב את האות Z

חפשו את האות Z

Find the Letter Z

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
  • Zoo 00:00
00:00
00:00
  • Yoyo 00:00
00:00
00:00
  • Zax 00:00

Zoo

Yoyo

Zax

00:00
00:00
  • Wax 00:00
00:00
00:00
  • Yes 00:00
00:00
00:00
  • Zebra 00:00

Wax

Yes

Zebra

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה