שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות T

חפשו את האות T

Find the Letter T

לומדים לכתוב את האות U

חפשו את האות U

Find the Letter U

לומדים לכתוב את האות V

חפשו את האות V

Find the Letter V

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

Vent

Vote

Punt

Tun

Vun

Ten

כתיבת תגובה