שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות T

חפשו את האות T

Find the Letter T

לומדים לכתוב את האות U

חפשו את האות U

Find the Letter U

לומדים לכתוב את האות V

חפשו את האות V

Find the Letter V

זמן לחרוז

YEAH

יש

Time to Rhyme

U  = BUN  FUN    GUN   HUN   SUN   TUN   VUN

    = bun    fun    gun     hun    sun    tun     vun 

A =  BAN   FAN   GAN   HAN   SAN    TAN   VAN

   =  ban     fan    gan    han    san     tan    van

E = BEN    FEN   GEN    HEN    SEN   TEN   VEN

   =  en      fen    gen    hen     sen    ten     ven

I =  BIN     FIN     GIN    HIN    SIN    TIN    VIN

  =  bin      fin      gin     hin     sin     tin     vin

O =  BON   FON   GON   HON  SON   TON   VON

   =   bon    fon    gon    hon    son     ton    von

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
 • Vent 00:00
00:00
00:00
 • Vote 00:00
00:00
00:00
 • Punt 00:00

Vent

Vote

Punt

00:00
00:00
 • Tun 00:00
00:00
00:00
 • Vun 00:00
00:00
00:00
 • Ten 00:00

Tun

Vun

Ten

00:00
00:00
 • America or England 00:00
00:00
00:00
 • Russia 00:00
00:00
00:00
 • England 00:00
00:00
00:00
 • Spain 00:00

Russia

England

Spain

 

00:00
00:00
 • Israel 00:00
00:00
00:00
 • America 00:00
00:00
00:00
 • Canada 00:00

Israel

America

Canada

I am from  ___________  אני מ 

Are you American or English ? 

האם את/ה אמריקאי/ת או אנגלי /ת

00:00
00:00
 • George USA 00:00
00:00
00:00
 • Princess Diana 00:00
00:00
00:00
 • Jim Canadian 00:00
00:00
00:00
 • Moses Israel 00:00
00:00
00:00
 • Messy Spain 00:00
00:00
00:00
 • No title 00:00

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה