שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let's go!

לומדים לכתוב את האות

חפשו את האות M

Find the Letter M

לומדים לכתוב את האות

חפשו את האות N

Find the Letter N

לומדים לכתוב את האות

חפשו את האות O

Find the Letter O

לומדים לכתוב את האות

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let's read out loud together.

00:00
00:00
 • Drink 00:00
00:00
00:00
 • Milk 00:00
00:00
00:00
 • Coffee 00:00
00:00
00:00
 • Coke 00:00

Drink

Milk

Coffee

Coke

00:00
00:00
 • Mom 00:00
00:00
00:00
 • Pop 00:00
00:00
00:00
 • Linda 00:00
00:00
00:00
 • Pamela 00:00

Mom

Pop

Linda

Pamela

1
00:00
00:00
 • Dad fig 00:00
2
00:00
00:00
 • Gaddi big 00:00
3
00:00
00:00
 • Dad fed Gaddi 00:00

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה

×

עגלת קניות

Close Panel