שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות J

חפשו את האות J

Find the Letter J

לומדים לכתוב את האות K

חפשו את האות K

Find the Letter K

לומדים לכתוב את האות L

חפשו את האות L

Find the Letter L

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
 • Lad 00:00
00:00
00:00
 • Keff 00:00
00:00
00:00
 • Glad 00:00
00:00
00:00
 • Held 00:00

Lad

Keff

Glad

Held

00:00
00:00
 • Jab 00:00
00:00
00:00
 • Kid 00:00
00:00
00:00
 • Laff 00:00
00:00
00:00
 • Led 00:00

Jab

Kid

Laff 

Led

In the end of a word, we write the letter “L” twice.

בסוף המילה כותבים את האות “L” פעמים . 

ל = ll__

In the end of the word, we write “ck” for the ק sound.

בסוף המילה כותבים “ck” לצליל  ק. 

ק = ck__

00:00
00:00
 • Ball 00:00
00:00
00:00
 • Fell 00:00
00:00
00:00
 • Dill 00:00

Ball

Fell

Dill

00:00
00:00
 • Back 00:00
00:00
00:00
 • Heck 00:00
00:00
00:00
 • Lick 00:00

Back

Heck

Lick

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה