שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות G

חפשו את האות G

Find the Letter G

לומדים לכתוב את האות H

חפשו את האות H

Find the Letter H

לומדים לכתוב את האות I

חפשו את האות I

Find the Letter I

זמן לחרוז

YEAH

יש

Time to Rhyme

I  = BIG    DIG    FIG    GIG    HIG

   = big     dig     fig     gig     hig

A = BAG   DAG   FAG   GAG   HAG

   = bag    dag    fag    gag    hag

E = BEG   DEG   FEG   GEG   HEG

   = beg    deg    feg    geg    heg

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
 • Hid 00:00
00:00
00:00
 • Dig 00:00
00:00
00:00
 • Bid 00:00
00:00
00:00
 • Fig 00:00

Hid

Dig

Bid

Fig

00:00
00:00
 • HI 00:00
00:00
00:00
 • Big 00:00
00:00
00:00
 • Had 00:00
00:00
00:00
 • Hid 00:00

Hi

Big

Had

Hid

1
00:00
00:00
 • Dad fig 00:00
2
00:00
00:00
 • Gaddi big 00:00
3
00:00
00:00
 • Dad fed Gaddi 00:00

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה