דיבור בסיסי

חודש מינוי
2500
1500 חודשי
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • ספר ליימוד
 • 2 שעורים בזום כל שבוע

מדברים עם ביטחון

מינוי 3 חודשים​
5000
3000 מינוי 3 חודשים
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • 2 סיפרי לימוד המלמד אנגלית מדוברת
 • איבוק מדהים המלמד כ500 מילים ברמה מקצועית
 • 2 שעורים בזום כל שבוע
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה3 חודשים
פופולרי

מדברים כמו אמריקאים

מינוי 6 חודשים
8000
5000 מינוי 6 חודשים
 • גישה לכל מה שיש באתר
 • סדנת הקריאה
 • פינה לילדים
 • וואטסאפ יומי - מילה של היום
 • 4 סיפרי לימוד המלמד אנגלית מדוברת
 • איבוק מדהים המלמד כ500 מילים ברמה מקצועית
 • 2 שעורים בזום כל שבוע
 • 4 שיעורים פרטיים לייב ל40 דקות
 • שאלות במקום דרך הוואטסאפ כל ה6 חודשים